Metso CVB Series™ lutande siktar

Metso CVB Series™ lutande siktar

Hållbarhet och säkerhet för krävande siktning

Metso CVB Series™ lutande siktar används ofta i stenbrott, grustag och gruvor, samt i mobila siktningsapplikationer. Metso CVB Series™ lutande siktar är perfekta för slutsiktning, sköljning och våtbearbetning med hög kapacitet och kan hantera både fina och grova material.

Många olika applikationer

Slitande berg, mjuk sten, grus, återvinnings-, industrimaterial och slagg.

Hållbar siktkonstruktion

Svetsfria tvärbalkar minskar risken för utmattningsspänning.

Justerbara inställningar för att optimera effektiviteten

Justerbar siktvinkel. Brett intervall för val av optimal slaglängd och varvtal.

Minskad stilleståndstid

Låga driftkostnader och hög tillgänglighet på slit- och reservdelar.

Metso CVB Series™ lutande siktar för tillförlitlig siktningsprestanda

Metso CVB Series™ lutande siktar för cirkelrörelsesiktar.

Axellinjen är placerad i tyngdpunkten vilket resulterar i en cirkulär rörelse i alla riktningar i sikten.Partiklarna flyttas framåt av siktens rörelse och av den gravitationseffekt som följer av siktens lutningsvinkel. Materialets rörelsehastighet är jämn längs däcken.

Många olika applikationer

Metso CVB Series™ lutande siktar är fullt konfigurerbara med tillval som gör dem lämpliga för även de mest krävande applikationerna. Tack vare mångsidigheten är de lämpliga för de siktning av grövsta till de finaste materialen.

Justerbar lutningsvinkel i kombination med cirkulär rörelse ger mycket god siktningseffektivitet för alla typer av applikationer som primär, teknisk och slutlig siktning.

Metso CVB Series™ lutande siktar kan även användas vid våtbearbetning, däribland tvätt eller sköljning.

  • Alla typer av siktning
  • Slitande berg, mjuk sten, grus, återvinnings-, industrimaterial och slagg

Hållbar siktkonstruktion

Axellinjen är tillverkad av Metsos unika modulvibratorer (Metso MV™) som är flänsmonterade på sidoväggarna och synkroniserade med en kardanaxel.

Varje Metso MV™ modulvibrator har två lager, vilket ger mycket lång lagerlivslängd. För att underlätta service erbjuder vi även ett utbytesprogram för Metso MV™ vibratorer.

Sidoväggarna på Metso CVB Series™ lutande siktar och de svetsfria tvärbalkssektionerna minskar risken för utmattningsspänning och optimerar produktens livslängd.

Justerbara inställningar för att optimera effektiviteten

Siktens vinkel kan justeras mellan 12–22° för att gynna antingen noggrannhet eller kapacitet. Parametrar för slaglängd och varvtal kan ställas in i ett brett intervall för att uppnå optimal prestanda.

Den integrerade matartråget är mycket djup och lång för att möjliggöra ett enkelt gränssnitt mot matningstransportören. Dessutom ger konstruktionen en omedelbar partikelfördelning över den första panelraden på det övre däcket, vilket ger högre effektivitet.

Minskad stilleståndstid

Låga driftkostnader och hög tillgänglighet på slit- och reservdelar minimerar dyra stilleståndstider.

Metso CVB Series™ lutande siktar har designats för hög säkerhet. Det är säkert och snabbt att byta ut paneler tack vare det rymliga utrymmet mellan däcken.

Den integrerade pålastningstråget och avtappningsdelarna är som standard utrustade med utbytbara foder förstklassigt slitageskydd. Tvärbalksskydd finns även som tillval för maximal driftstid.

Metso CVB Series™ lutande siktar kan även utrustas med antingen spända siktpaneler eller modulpaneler med snabbfäste. Tillvalet modulpaneler är viktiga element för att uppnå god siktningsprestanda, särskilt i slitande applikationer, och för att sänka driftkostnaderna.

Tekniska specifikationer för Metso CVB Series™ lutande siktar

Screening Media Handbook
Det finns ett optimalt siktmedia för att maximera effektiviteten i varje siktningsapplikation.
Vad har andra gjort för att förbättra lönsamheten och minska riskerna?

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt