Gravitationsvindsiktar - En torr lösning för exakt separering av ultrafina material vid produktion av tillverkad sand.

Gravitationsvindsiktar

En torr lösning för exakt separering av ultrafina material vid produktion av tillverkad sand.

Gravitationsvindsiktar separerar fint material från krossad sten vid produktion av tillverkad sand. Den torra lösningen använder en unik design på kammaren och luftflödet för att säkerställa exakt separation av ultrafint material från sand med en mikrometer-noggrannhet.

Perfekt för siktning av tillverkad sand

Optimal kornstorleksfördelning och partikelfuktighet

Separation med hög noggrannhet från 300 μm till 63 μm

Skräddarsydd av Metso för att möta era behov

Det effektivaste sättet att uppnå ultrafin separation

Gravitationsvindsiktar minskar volymen av ultrafint material i tillverkad sand, vilket bidrar till att uppfylla strikta specifikationer och förbättra slutproduktens kvalitet.

Lösningen använder en unik design på kammaren och luftflödet för att säkerställa exakt separation av ultrafint material från sand. Slutresultatet är sand med optimerad form, kornstorleksfördelning och partikelfuktighet.

Separera olika fraktioner med hög noggrannhet

Gravitationsvindsiktar använder ett primärt och ett återcirkulerande sekundärt luftflöde för att separera fina partiklar från grova partiklar.

Eftersom luftflödena inte påverkas av slitage förblir kornstorleksfördelningen konsekvent med mikrometer-noggrannhet. Samtidigt hålls partikelfuktigheten på en optimal nivå.

Olika fraktioner från 300 μm till 63 μm kan separeras med en mikometernoggrannhet.

Eftersom processen inte använder vatten är den både ekonomisk och miljövänlig, samt perfekt för kallare klimat.

Enkel att justera

Volymen ultrafina partiklar i slutprodukten justeras genom att ändra det totala luftflödet och genom att ändra förhållandet mellan primär- och sekundärluftflöden.

Med rätt kombination kan både separationsstorlek och noggrannhet finjusteras för att uppfylla applikationskraven.

Metso-Air-classifier-AC-27-End-product.jpg

 

Keramisk infodring som håller i många år.
Keramisk infodring som håller i många år

Mycket hållbara keramiska plattor används för att skydda siktens stomme.

Plattorna måste bytas vart fjärde till vart sjunde år, vilket är dubbelt så länge som bytesintervallet på två till tre år för hårdstensinfodringar.

Keramiska plattor är lämpliga för alla typer av matningsmaterial: slipande, hård och mjuk sten.

En komplett lösning

För exakt torrsiktning av olika sandfraktioner behövs en komplett lösning för separation och dammuppsamling. Systemet består av en vindsikt och ett dammuppsamlingssystem med fläkt, kompressor, luftsluss och rör.

Metso kan leverera ett komplett system med all utrustning och stålkonstruktioner, eller individuell utrustning efter behov. Varje system är konstruerat enligt kundens behov och kraven i lokala säkerhets- och miljöbestämmelser.

Hur funkar det?
  1. Matningsmaterialet leds in jämnt från toppen av sikten i en kontrollerad ridå tillsammans med primärluft
  2. Sekundärluft sugs in i botten och inducerar en skrubbningseffekt på partiklar med liknande storlek
  3. Återcirkulation och skrubbning möjliggör hög effektivitet och exakt separation av ultrafina partiklar
  4. Grova partiklar faller ut genom en luftsluss i botten av sikten

Tekniska specifikationer för gravitationsvindsiktar

Expertartiklar och kundreferenser

Produktion av tillverkad sand
Spara upp till 15 % cement i betongblandningen genom att använda Metsos industriella process

Nedladdningar

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt