Skutknackare

Skutknackare

Avsevärda förbättringar för anläggningens produktion

Metso skutknackarlösningar är kompletta funktionspaket för skutknackning i det primära krossningssteget. Krossbommarna och hamrarna är konstruerade för att uppfylla de krav som grova primära krossningsapplikationer ställer. Dessa paket är optimerade för att fungera tillsammans och stödja Metsos primärkrossar, vilket säkerställer den bästa produktiviteten för hela primärkrosstationen.

Minskning av för stora stenar

Krossar stenar med för stor storlek innan de kommer in i primärkrossen

Förbättrar anläggningens långsiktiga produktion

Stilleståndstiden kan enkelt kortas ner till ett minimum för att säkerställa ett kontinuerligt materialflöde.

Manövreras med fjärrkontroll

Skutknackaren kan manövreras från säkert avstånd med fjärrkontroll.

Säker och enkel att använda och underhålla

Säkert sätt att hantera blockeringar och ansamlingar och rensa krosskammaren.

Skutknackare för primära krossningsapplikationer

Metso hydraulhammare är en lösning för primära krossningsapplikationer. De används oftast för att krossa stenar med för stor storlek ovanpå krosskammaren, för att flytta enstaka stenar som har fastnat eller för att krossa ansamlingar som orsakats av flera grova men inte nödvändigtvis för stora stenar. Skutknackare används vanligtvis för att stödja den primära krossen, antingen käftkrossar eller primära spindelkrossar. Skutknackare kan även användas för att krossa för stora stenblock ovanpå galler eller grizzlies eller för att underlätta materialflödet i rännor eller andra utmanande platser i krossningsprocesser.

EGENSKAPER

Metso hydraulhammare består av följande komponenter: krossbom, slaghammare, hydraulaggregat och radiofjärrkontroll.Metso hydraulhammare är konstruerade och byggda för de krävande primära krossningsapplikationerna för att uppfylla samma krav som stenkrossarna.

Metso hydraulhammare manövreras av en fjärrkontroll. Samma enhet kan användas som fjärrkontroll eller som kabelfjärrkontroll beroende på kundens önskemål.

Den fjärrstyrda bommen och hammaren med fjärrkontrollen, som är en del av standardleveransen, innebär att bommen och hammaren kan manövreras från en plats där operatören har obegränsad sikt in i det område där stenarna flyttas eller krossas.

FÖRDELAR

Anläggningens långsiktiga produktion förbättras avsevärt när primärstationen är utrustad med en skutknackarlösning. Stilleståndstid på grund av ansamlingar och blockeringar kan enkelt minskas till ett minimum. Detta säkerställer ett kontinuerligt materialflöde genom primärstationen till nästa processteg. De enorma ekonomiska effekterna av ökad produktivitet innebär att återbetalningstiden för investeringarna vanligtvis är mycket kort.

Varje hydraulhammare är ett komplett optimerat paket som är perfekt dimensionerat för att fungera smidigt som ett paket. Varje paket har optimerats för att stödja en viss storlek på käftkross eller primär spindelkross.

SÄKER ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA

En skutknackarlösning är helt klart det säkraste sättet att hantera blockeringar och ansamlingar och rensa krosskammaren. Tack vare fjärrkontrollerna kan operatören manövrera utrustningen från en säker plats och därifrån kan operatören enkelt se in i det område där hydraulhammaren arbetar. Fjärrkontroller och proportionalventiler säkerställer jämn, smidig och exakt kontroll, vilket är viktigt för säker, snabb och enkel drift. Metsos skutknackarlösningar är konstruerade för att vara säkra och lätta att underhålla, med enpunktssmörjning av bomlederna som en standardfunktion.

PERFEKT FÖR

  • Primär krosstation utrustad med käftkross eller primär spindelkross
  • Galler- eller grizzlyapplikation
  • För att underlätta materialflödet i rännorna
  • Säker krossning av material med för stor storlek
  • Säker rensning av ansamlingar, bryggbildningar
  • Stationär, flyttbar eller mobil applikation
Metso hydraulhammare – en perfekt match

Metso hydraulhammare bidrar till att minska ”svartbandstiden” i den primära krossningsprocessen. De är ett säkrare sätt att hantera blockeringar och rensa ansamlingar och krosskammaren. Titta på videon och ta reda på varför våra hydraulhammare är perfekt för er primära krossning.

Tekniska specifikationer för hydraulhammare

Vad har andra gjort för att förbättra lönsamheten och minska riskerna?

Ladda ner broschyr

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt