okt 23, 2020

Den största mobila krossen på södra halvklotet är vår Lokotrack® LT160

Ballastindustrin i Australien ställer allt högre krav på effektivitet, säkerhetsstandard och hållbarhet. Det var detta som uppmuntrade Boral att välja Lokotrack®.

Boral har etablerat en innovativ krossningslösning i Peppertreee Quarry, Marulan South i Southern Tablelands, ca 18 mil sydväst om Sydney. Det nya stenbrottet, som kommer att vara i full gång 2014, kommer att förse storstadsregionen kring Sydney och större bygg- och anläggningsindustrier med upp till 3,5 miljoner ton ballastprodukter per år.

Fördelarna med mobil krossning i bergtäkten

Byggnation av nya lokaler, i juli 2011 i Peppertree, tog fart efter mer än ett decennium av planering. Efter en riskbedömning av krossningsprocessen i bergtäkten, föll valet på en av de mest säkra och effektiva alternativen för den nya anläggningen. Steve Parson, platschef vid Boral, säger att trenden att krossa i själva bergtäkten  har varit vanligare i Europa men är relativt nytt för Australien.

”Boral vill nu optimera sin krossningsprocess och slippa det traditionella lastning- och lossningförfarandet där det finns ett stort antal lastbilar och människor som rör sig mellan sprängningsområdet och det stationära krossverket”.

Den mobila krosslösningen som implementerats i Peppertree har gjort det möjligt för Boral att avsevärt minska sin mobila maskinpark med tillhörande bränsleförbrukning, säkerhetsrisker och underhållskrav.

Natalie Constantine, Boral Sydney Aggregates Project’s Senior OHS Adviser säger att den mobila krossningslösningen passar Boral på många sätt.

”En är säkerhetsaspekten – den minskar vår mobila maskinpark, så vi har mindre trafik i anläggningen, vilket är mycket säkrare” förklarar hon. ”Ur ett miljöperspektiv minskar bränsleförbrukningen och miljöeffekterna av dammutsläpp. Ur ett hälso- säkerhets- och miljöperspektiv är det en riktigt bra lösning, men viktigaste av allt, ur ett operativt perspektiv, den gör allt vi behöver.

Att hitta en kross som kunde hantera den planerade produktionsvolymen vid Peppertree-anläggningen föregicks av en noggrann utredning. Det hela ledde till att Boral valde Metsos Lokotrack® LT160 samt det patenterade mobila transportörsystemet Lokolink.

Intensiv process för den optimala designen

Lokotrack® LT160 på Peppertree är den största mobila krossen på södra halvklotet med en vikt på häpnadsväckande 285 ton och med måtten 12 meter hög och 25 meter lång. En omfattande konsultation rörande designen mellan personal från Borals tekniska avdelning och Metsos designteam före konstruktion och tillverkning resulterade i den mest sofistikerade maskinen i sitt slag. Krossen har ett antal av innovationer som aldrig tidigare setts på en mobil maskin.

Boral var fast besluten från början att den nya anläggningen skulle säkerställa världens bästa standard gällande säkerhet, hållbarhet och effektivitet. En av de största utmaningarna var att anpassa LT160 för att uppfylla Borals strikta säkerhetskrav, som är ännu strängare än australiska och europeiska standarder. För att uppnå detta satte Boral ihop ett team av designers, ingenjörer, operatörer och OHS-personal för att granska LT160-designen och för att identifiera eventuella risker och förbättringar innan de godkände den slutliga designen.

Som ett resultat av konsultationsprocessen gällande designen har LT160 på Peppertree ett antal funktioner som gör maskinen unik med hänsyn till nuvarande säkerhetspraxis.

Några av lösningarna, som skydd runt krossen och att använda trappor istället för stegar för underhåll är standardkrav i Australien medan andra är unika krav som uppstod under konsultationsfasen. Exempel på detta är höljet runt krossen för att reducera både damm och buller, gummislitdelar på matartratten för att reducera ljudet. Vidare en servicekran för byte av krossplattor för att eliminera behovet av en mobil kran samt gångbanor längs med sidorna på Lokolink-transportörerna.

Med arbetet att säkerställa att maskinen till fullo levde upp till den standard som krävs i Australien  och Borals krav före leveransen betydde kostnadsbesparingar för företaget. Man eliminerade byggnadsarbeten på anläggningen och eftermontering vilket skulle betyda produktionsbortfall.

Anatomi i ett dumperlöst system

I en konventionell krossanläggning är det ett team som spränger och borrar och det bildas en hög av det losshållna berget. En frontlastare vid högen lastar lastbilar som transporterar berget till en fast förkross. Med en krosslösning som i bergtäkten i Peppertree, lastar en grävmaskin, placerad vid det losshållna berget, som matas direkt ner i en Lokotrack® matartratt. Stenen rör sig i grizzlymataren som separar understen direkt på maskinens utgående transportör. Endast riktigt stora stenar som kräver krossning passerar genom käftkrossen vilken kan hantera stenar upp till 1x1 meter. På detta sätt slösar man inte med energi med att föra mindre material genom krossen.

Krossad sten transporteras sedan till den stationära krossen via två mobila Lokolink-transportörer. Den fasta transportören transporterar krossad sten från Lokotrack® till den stationära krossen för vidare krossning. En patenterad vridmekanism på Lokolink-transportörerna säkerställer att krossat material flyter fritt i alla transportvinklar.

Lokotrack® LT160 kan krossa 1150 ton per timme och måste flyttas varannan timme - en process som kan göras på några minuter av en operatör via en fjärrkonsol som bärs av operatören. Lokotrack® flyttas till nästa lastposition och den unika tekniken hos Lokolink-transportörerna gör att de helt enkelt kan följa med.

Efter sprängning flyttas transportören Lokotrack® och Lokolink till ett säkert avstånd på cirka 70 meter bort. Därefter rengör en hjullastare stenbrottet och Lokotrack® flyttar till det nya losshållna berget. Driften återupptas med minimal driftstopp.

När det är dags att flytta till en annan täkt kopplas Lokolink-transportörerna bort från matartratten med hjälp av hydrauliska ställdon. Lokotrack®- och Lokolink-transportörerna kan också flyttas från en nivå till en annan längs en normal ramp.

“Den perfekta mallen för ett projekt”

Efter det att maskinen levererades till Peppertree-anläggningen i slutet av 2012 har uppstartsprocessen för LT160 genomförts i tre steg (statisk, torr och våt) och var helt i drift i mitten av augusti 2013.

”Vi tror att designprocessen kommer att leda till lägare driftskostnader överlag” säger David Bolton, Project Executive Manager, Boral.

”En av Borals viktigaste lärdomar från detta projekt när det gäller driftsättning av anläggning och dess utrustning är att det finns en möjlighet att anpassa utrustningens design och kapacitet. Dessa möjligheter utnyttjas sällan av den australiska industrin. Vi har funnit att behovet av att samarbeta med offshore-leverantörer är avgörande - och att det är möjligt."

Relaterade produkter