okt 23, 2020

Krossningsprojekt i stadsmiljö klart i tid - trots snäv tidsram

Det är sällan man ser ett nytt krossverk startas upp så snabbt som E. Hartikainens diesel- och eldrivna Lokotrack gjorde vid arbetet i Koirasaari. Området tillhör Helsingfors´ distrikt Kruunuvuorenranta. Sprängt berg förvandlades till totalt 230 000 ton av krossad sten i olika sorteringar inom en snäv tidsram – jobbet skulle vara klart på bara 49 dagar.

På grund av att arbetet skulle utföras i stadsmiljö var krossning endast tillåtet 11 tim/dag, från kl. 07:00 till 18:00. För att minska dammutsläppet användes högtrycksbesprutning i tvåstegsanläggningen under hela projeket.

Det mesta av stenen (215 000 ton) krossades för att vara utfyllnadsmaterial i byggandet av bostadsområdena Koirasaari och Stansvik. Lokotracker användes också för att krossa 12 500 ton 100/200 mm marinballast som stöd i vallar. E. Hartikaien jobbade på uppdrag av Boskalis Terramare.

 Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag

Eftersom projektet brådskade körde E. Hartikainen dubbla tvåstegsanläggningar. Ungefär halva volymen av krossat material processades i med en splitterny Lokotrack® LT120E™ käftkross och en LT330D kross- och siktningsanläggning. Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag. 

“”Det finns alltid en del inkörning och finjusteringar när man startar upp en ny maskin. Sammantaget har de nya Lokotrackerna varit mycket funktionella. Att ha en rejäl matare skulle med all sannolikhet öka vår kapacitet men i detta projekt sinkade den extremt stora mataröppningen vårt arbete, säger Vesa Hartikainen, anläggningschef vid E. Hartikainen.

Man var tvungen att dela en del av det material som skulle matas in i LT120E-krossen som var inställd på 120 mm. Lokotracken LT330D ställdes in på 80 mm.

”Kombinationen av diesel och el minskar tydligt bränsleförbrukningen Vi kunde uppnå en förbrukningsnivå på ca 43 liter/tim för hela dubbelkedjan. Den äldre LT300GP, som användes parallellt med de nya maskinerna, förbrukade mer bränsle än den nya modellen, även om produktionen var 20-30 % lägre”, fortsätter Vesa Hartikainen.

Vesa Hartikainen tror att de nya Lokotrackerna kan nå en krossvolym på mer än en miljon ton/år.

Det nya polyuretanskydden förhindrar slitage och sänker kostnaderna

Hartikainen är en av de första kunderna att använda  polyuretanskydd, utvecklade av Metso, vilka förhindrar slitage i siktens tvärgående balkar eftersom den nedre siktdäcket inte används.

Vi förväntar oss att öka produktionsvolymen med 10-15 % med de nya maskinerna

”Då och då under projektets gång, använde vi bara det översta siktdäcket på Lokotrack LT330D, vilket utsatte de nedre balkarna för hårda och krävande stötar från fallande material. Metsos nya skydd fungerade bra och skyddade balkarna från slitage”,  kommenterar Vesa Hartikainen.

”Skydden var lätta att fästa och lossnade inte en enda gång, så fästmetoden verkar fungera. Genom att skydda en balk med två skydd installerade sida vid sida, om nödvändigt, och vi sänker därmed också kostnaderna".

E. Hartikainen testade med framgång skydden av polyuretan som utvecklats av Metso för att skydda balkarna i den tredäckade sikten.

De nya maskinerna förväntas öka produktionsvolymen med 10-15 %

Efter Helsingfors åkte sedan tvåstegsanläggningen vidare till en gruva för att krossjobb i Polvijärvi, Siilinjärvi, and Sotkamo.

”Vi förväntar oss att de nya maskinerna kommer att öka produktionsvolyment med 10-15 %” säger Vesa Hartikainen.

Hartikainen har ett nära samarbete med krossexperter där två anställa hanterar mataren och transportören under ett skift.

Relaterade produkter