Varumärken

Metso, Metsomärket och andra varumärken som används på vår webbplats, är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Metso Corporation.

Varumärket METSO, Metsos logotyp och namnen på Metsos produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Metso Corporation. Alla andra produktnamn som visas på Metsos webbplatser kan vara varumärken eller företagsnamn till respektive ägare och de används av Metso under licens eller samtycke från deras innehavare. Obehörig användning av varumärken kan bryta mot varumärkeslagar i olika jurisdiktioner. Inget på Metsos webbplatser ska tolkas som ett tillstånd, licens eller annan rätt att använda varumärken som tillhör Metso utan Metsos skriftliga tillstånd.