Hemsida Ballastproduktion Lösningar Återvinning av rivningsavfall
Construction and demolition waste recycling

Återvinning av rivningsavfall

För bearbetning av betong, asfalt och andra typer av rivningsavfall

Återvinning av bygg- och rivningsavfall är ett lönsamt och miljövänligt sätt att producera ballast och återanvända värdefulla material som annars skulle bortskaffas. Genom att bearbeta avfallet nära arbetsplatserna minskas även behovet av lastbilstransporter, vilket leder till lägre logistikkostnader.

Lönsamhet

Använda material som annars skulle bli avfall. Mindre transportbehov och dumpningskostnader.

Miljö och säkerhet

Mindre behov av råmaterial. Minskat behov av lastning, lossning och transporter.

Lätt att flytta

Mobil och flyttbar utrustning. Enkel att flytta runt eller flytta när det behövs.

Hög tillförlitlighet

Robust och beprövad fältteknik. Mer än 1 500 fältexperter och mer än 40 servicecenter världen över.

Increased amount of construction and demolition waste offers new opportunities for companies ready to recycle.
Från avfall till värde

Den snabba urbaniseringen och befolkningstillväxten har ökat efterfrågan på nya bostäder, stadsmiljöer och infrastruktur.

När vägar, byggnader och broar renoveras och förnyas genereras enorma mängder bygg- och rivningsavfall runt om i världen.

För att hantera såväl de växande avfallsupplagen och det växande behovet av råmaterial har myndigheterna börjat införa nya miljöbestämmelser som uppmuntrar till användning av återvunnet material i stället för naturresurser.

Avfall är sällan goda nyheter. Det positiva är dock att bygg- och rivningsavfallet inte har nått slutet av sin livscykel, tvärtom. Det är en oändlig källa till råmaterial för olika ändamål och produkter.

Återvinn material till nya produkter

Bygg- och rivningsavfall omfattar flera ekonomiskt värdefulla material, till exempel återanvändbar ballast, bitumen, tegel, kartong, betong, metaller, mineralull och trä. Många av dem kan säljas direkt eller användas i nya produkter, byggmaterial eller för energiproduktion.

Optimalt bearbetas detta avfall nära rivningsplatsen, och det kasserade materialet blir till en kontinuerlig ström av råmaterial för nya vägar, byggnader, broar och stadslandskap.

Att återvinna så mycket material som möjligt har ytterligare en fördel. Ofta är tungt och skrymmande avfall dyrt att dumpa i deponier eller att lagra i avfallsupplag. Ju större andel material som återanvänds, desto större är besparingarna i avfallshanteringskostnaderna.

Recover materials for new products
Reduce transportation  costs by recycling construction and demolition waste at the worksite.
Minska transportkostnader och risker

Många av utmaningarna vid bearbetning av bygg- och rivningsavfall beror på materialens varierande egenskaper. Avfallet som genereras på rivningsplatser är skrymmande och tungt, vilket ökar transportkostnaderna.

Om avfallet minskas till mindre och enhetlig kornstorlek blir hanteringen enklare och snabbare. De olika materialen kan även sorteras tidigare i återvinningsprocessen, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.

Ju närmare arbetsplatsen denna bearbetning sker, desto mindre är behovet av dyr och tidskrävande lastning, lossning och transport till och från platsen, vilket inte bara kostar utan även genererar onödiga utsläpp och säkerhetsrisker för arbetarna.

Återvinning av betong och sten

Att bygga med återvunnen ballast skiljer sig inte från att bygga med grus eller vanlig ballast.

Egenskaperna hos de använda materialen måste dock uppfylla kraven för den byggkonstruktion, väg eller annan applikation som materialet används för.

Återvunnen betong och sten är utmärkta alternativ till underlaget för exempelvis vägar och idrottsplatser, ljudbarriärer och parkeringsplatser.

Man har mätt upp bättre bärförmåga med tunnare lagertjocklek när krossad betong har använts.

En annan bra applikation för återvunnet material är användningen av krossad betong för stensättningar och erosionskontroll.

Titta på video
00:00
Titta på video
00:00
Återvinning av asfalt

Gammal asfalt betraktas ofta som värdelöst avfallsmaterial eftersom dess två huvudingredienser, bitumen och ballast, är svåra att återvinna.

Förr i tiden återanvände man sällan asfalt – och när den återanvändes gjordes det genom att smälta ner den, vilket förbrukade mycket energi.

Som tur är har tiderna förändrats. Nya affärsmöjligheter har uppstått när företagen använder de värdefulla materialen i asfalt.

En modern asfaltstation kan skapa en ny asfaltmassa med upp till 70 % återvunnen asfalt. Denna metod är särskilt effektiv när alla lager tas bort, till exempel uppfarter, vägar och gårds- eller parkområden.

Utrustad för att lyckas

Metsos utbud av utrustning för återvinning av bygg- och rivningsavfall består av stenkrossar, siktar och transportörer.

Vår utrustning är ofta den optimala lösningen när den största delen av det återvinningsbara materialet är medelhårt eller hårt, till exempel asfalt, tegel, kakel, betong eller gammal ballast.

Återvinningsföretag som vi har arbetat med har en tendens att föredra mobil och flyttbar utrustning på grund av flexibilitet och smidighet, men vi har även stationära modeller.

 

 

 

Metsos utbud av utrustning för återvinning av bygg- och rivningsavfall består av stenkrossar, siktar och transportörer.
Få ut det mesta av era tillgångar

Metso har åtagit sig att hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av hela driften. Vår serviceportfölj stöds av ingående tekniska kunskaper, erfaren personal och specialverktyg för att maximera er lönsamhet.

Utan perfekta reservdelar presterar inte utrustningen optimalt. Metso erbjuder standardreservdelar med snabb leverans. Slitdelar kan å andra sidan skräddarsys för att skydda er utrustning mot överbelastning, oplanerade stillestånd och för tidigt slitage av huvudkomponenter.

 

Titta på video
00:00
Kontakta våra lokala försäljningsexperter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.