Arbete

Bli en partner för positiv förändring
Vill du få möjlighet att påverka branschen mot ett mer ansvarsfullt användande av världens naturresurser? Det är möjligt om du arbetar hos oss. Vi erbjuder nya, innovativa och hållbara lösningar för industrin. Våra medarbetare tänker djärvare, siktar högre och höjer sig över vad som var möjligt igår.
Hos oss på Metso finns det alltid en chans för dig att lära dig och prova på något nytt.
Tillväxt

Hos oss på Metso finns det alltid en chans för dig att lära dig och prova på något nytt. Den ambitiösa internationella arbetsmiljön ger dig möjlighet att växa, utvecklas och förverkliga din potential. Våra chefer stöder och coachar dig på din resa.

Mångsidiga karriärmöjligheter

Det är du som styr din egen karriär. Du kommer att uppmuntras att ta tillvara på möjligheter, delta i nya projekt och utveckla din kompetens. Du kommer få möjlighet att skapa din egen karriärväg, spetsa dina kunskaper, flytta till en annan roll, eller kanske göra en global karriär.

Hos Metso det är du som styr din egen karriär. Du kommer att uppmuntras att ta tillvara på möjligheter, delta i nya projekt och utveckla din kompetens.
Som en del av en öppen, inkluderande och stöttande gemenskap kommer du att jobba tillsammans med drivna och kunniga kolleger från hela världen.
Världsomspännande kollegiestöd

Som en del av en öppen, inkluderande och stöttande gemenskap kommer du att jobba tillsammans med drivna och kunniga kolleger från hela världen. De respekterar dig för den du är och hjälper dig när det behövs för att nå gemensamma mål.

Vi är fast beslutna att utveckla Metso till en arbetsplats där mångfald och inkludering är förankrad i vår kultur, där den främjas och lyfts fram.
Mångfald och inkluderande
Vi är fast beslutna att utveckla Metso till en arbetsplats där mångfald och inkludering är förankrad i vår kultur, där den främjas och lyfts fram.