Arbete

Bli en partner för positiv förändring
Gå med i en branschledare och gör en positiv förändring i den hållbara användningen av världens naturresurser. På Metso får du stöd av vår inkluderande kultur och ett nätverk av kollegor från hela världen. Hos oss uppmuntras du att förverkliga din potential. Tillsammans kan vi höja oss över det möjliga.
Hos oss på Metso finns det alltid en chans för dig att lära dig och prova på något nytt.
Tillväxt

Hos oss på Metso finns det alltid en chans för dig att lära dig och prova på något nytt. Den ambitiösa internationella arbetsmiljön ger dig möjlighet att växa, utvecklas och förverkliga din potential. Våra chefer stöder och coachar dig på din resa.

Mångsidiga karriärmöjligheter

Det är du som styr din egen karriär. Du kommer att uppmuntras att ta tillvara på möjligheter, delta i nya projekt och utveckla din kompetens. Du kommer få möjlighet att skapa din egen karriärväg, spetsa dina kunskaper, flytta till en annan roll, eller kanske göra en global karriär.

Hos Metso det är du som styr din egen karriär. Du kommer att uppmuntras att ta tillvara på möjligheter, delta i nya projekt och utveckla din kompetens.
Som en del av en öppen, inkluderande och stöttande gemenskap kommer du att jobba tillsammans med drivna och kunniga kolleger från hela världen.
Världsomspännande kollegiestöd

Som en del av en öppen, inkluderande och stöttande gemenskap kommer du att jobba tillsammans med drivna och kunniga kolleger från hela världen. De respekterar dig för den du är och hjälper dig när det behövs för att nå gemensamma mål.

Vi är fast beslutna att utveckla Metso till en arbetsplats där mångfald och inkludering är förankrad i vår kultur, där den främjas och lyfts fram.
Mångfald och inkluderande
Vi är fast beslutna att utveckla Metso till en arbetsplats där mångfald och inkludering är förankrad i vår kultur, där den främjas och lyfts fram.