Delar till transportörer

Maximera effektivitet och säkerhet med optimala transportlösningar

Skulle det inte vara effektivare att ha en enda leverantör för alla era transportörsbehov? Det är precis vad Metso är! Vi har det mest kompletta och mångsidiga utbudet av transportörsdelar på marknaden för att maximera effektiviteten och säkerheten för era transportörer. Vi har det ni behöver, oavsett vilken bandtransportör ni använder.

Mångsidighet

Det mest kompletta produktutbudet på marknaden för att maximera effektiviteten och säkerheten i era transporter.

En enda leverantör

Dedikerad att hålla er verksamhet så produktiv och lönsam som möjligt.

Effektivitet

Prestanda ni kan lita på – till lägsta möjliga kostnad per ton.

Minskad stilleståndstid

Smart, enkel design som gör delarna effektiva, robusta och underhållsvänliga.

Mångsidiga transportörslösningar och hållbara delar minskar stilleståndstiden och ökar transportörens livslängd

Transportörer har en avgörande faktor för gruvdrift, ballast- och industriell verksamhet, som ligger till grund effektivitet och lönsamhet. Precis som cirkulationssystemen i våra kroppar och strömmarna i havet, flyttar de resurser från en punkt till en annan.

Stillestånd kostar pengar

Transportörerna arbetar vanligtvis under mycket krävande förhållanden: smutsig miljö, intensiv värme, fukt och mycket låga temperaturer. Om en transportör inte underhålls på rätt sätt kan den utsättas för snabbt slitage på bandet och komponentfel, med påföljande driftstopp och stillestånd och motsvarande negativ inverkan på produktivitet och lönsamhet.

Om transportören inte fungerar stannar hela systemet, vilket gör er verksamhet sårbar på grund av de höga kostnaderna och problemen med stillestånd. Optimerade transportörer minskar risken för fel och minskar oplanerade driftstopp, vilket leder till ökad produktionskapacitet. 

En enda leverantör

Metso är en leverantör som har allt när det gäller reservdelar och slitdelar till transportörer och är dedikerade att hålla er verksamhet så produktiv och lönsam som möjligt.

Vi hjälper er att utnyttja era transportörer fullt ut genom att analysera och eliminera potentiella fellägen och föreslå rätt delar och material för att öka transportörernas livslängd.

Alla delar har konstruerats med hög kvalitet för maximal prestanda och tillförlitlighet i världens mest utmanande klimat och terräng. Produktutbudet får stöd av ett åtagande om service och kontinuerlig optimering som säkerställer att era transportörslösningar levererar prestanda som ni kan lita på – till lägsta möjliga kostnad per ton.

Conveyor carryback.
Återföring

Återföring inträffar när små mängder material fastnar på ytor eller fastnar i tomrum och transporteras tillbaka till källan.

Vissa material, till exempel klibbig lera och vissa mineralmalmer, är mer benägna att återföras än andra. Även om återföringen kan verka försumbar till en början så kommer det med tiden att bli flera ton material som måste avlägsnas, vilket ökar kostnaderna.

För att lösa problemet med återföring och de problem som det kan orsaka bandtransportören, erbjuder Metso en serie bandrengöringssystem, med rengöringsmedel som tar bort potentiell återföring från ytan på bandet som är riktad mot materialet när det kommer runt huvudbandtrumman.

Felspårning

Felspårning avser problem som felaktig uppriktning – dvs. när bandet börjar lossna eller när det glider och skär in i transportörens ram.

Felspårning kan förstöra bandet och transportörens struktur eller dess komponenter och kan även orsaka spill. Det finns många anledningar till att felspårning kan inträffa, däribland överskridna bandtoleranser, ocentrerad lastning, materialansamlingar på rullar och bandtrummor, feljustering, själva transportörssystemets konstruktion och även sidovindar, regn, snö eller is.

För att lösa detta problem erbjuder Metso bandstyrningssystem som känner av och korrigerar felspårning innan den gör någon skada. Med ett sådant system kan underhållskostnaderna minimeras.

Conveyor mistracking.
Conveyor spillage.
Spill och påverkan

Med spill avses avfallsmaterial och damm som faller av från transportbandet. Det sker vanligtvis under lastning och lossning av transportbandet. Men det kan också inträffa under transport.

Under lastning är det två saker som kan orsaka spill. En risk under lastning är att inverkan från fallande material är mer än vad transportören kan absorbera, vilket orsakar skador på transportbandet och komponenter.

Den andra risken för spill under lastning uppstår när lastzonen inte är tät, vilket orsakar att skräp faller av från bandet och tränger in i transportörens komponenter och orsakar skador. Under transport orsakas spill ofta av felspårning eller läckage.

Metsos bältesstyrnings-, tätnings- och lastsystem åtgärdar dessa problem.

Slirning

Slirning uppstår när ett band inte rör sig i samma hastighet som bandtrummorna som driver den. Det kan bero på otillräcklig friktion mellan band och bandtrumma, skillnader i luftfuktighet och temperatur samt slitage på band och bandtrumma och otillräcklig bandspänning.

Spill kan vara extremt allvarligt, eftersom det åtföljs av att bandet slirar mot bandtrummorna. Slirning alstrar friktion och värme, vilket i värsta fall kan orsaka brand.

Metsos beläggning för bandtrumman består av en kombination av kompositmaterial (aluminiumoxidkeramik) och vanligt gummi; eller har unika ytmönster för att förbättra bandtrummans grepp. Båda systemen löser problemet med otillräcklig friktion.

Conveyor slippage.
Dust from a conveyor.
Damm

Damm är relaterat till spill och de problem som orsakas av det. Damm är även dåligt för utrustning och fordon på platsen, eftersom damm kan tränga in i de mekaniska rörliga delarna och orsaka slitage och igensättning av all mekanisk utrustning.

Där det finns läckage kommer det att finnas damm. Förutom att damm utgör en risk för mekanisk utrustning är det ett allvarligt problem för operatörerna, som kan andas in dammet om de inte använder mask.

Alla Metsos system och tillbehör för hantering av spill, felaktig uppriktning och tätning, till exempel tätningssystem, har den extra fördelen att kontrollera damm.

Ladda ner handboken för transportörslösningar!
Oavsett om ni är på jakt efter en komplett transportörslösning, eller bara en reservdel, så hittar ni den här.

Kontakta våra lokala försäljningsexperter

Vänligen ange vilket område du är intresserad av.
Gruvdrift
Ballastproduktion

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.