Hemsida Företaget Hållbarhet

Hållbarhet

Möjliggör hållbart modernt liv
Hållbarhet är vår strategiska prioritet och vi är fast beslutna att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi arbetar effektivt och på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till miljön, säkerheten och välbefinnandet för människorna och planeten. Vår största inverkan är genom våra kunder när de använder vår teknologi och tjänster som hjälper dem att uppnå sina egna hållbarhets- och produktivitetsmål.
Våra hållbarhetsagenda

Våra hållbarhetsagenda

Vår hållbarhetsstrategi omfattar de viktigaste frågorna för oss och våra intressenter

Under 2023 uppdaterade Metso sin hållbarhetsagenda baserat på en dubbel väsentlighetsanalys. Den förnyade agendan omfattar följande fokusområden: Planet Positive erbjudanden och innovationer för våra kunder, Metsos medarbetare och kultur samt miljöeffektivitet i vår verksamhet och en ansvarsfull leveranskedja. Ansvarsfullt företagande anses vara grunden för vår hållbarhetsstrategi.

image2ucga.png

Vi strävar efter att minimera vårt miljöavtryck genom att minska miljöpåverkan i vår verksamhet, logistik och inköp. Våra medarbetares säkerhet och välbefinnande som ger en god medarbetarupplevelse, kontinuerlig utveckling av våra team och arbetssätt, samt mångfald och inkludering är våra prioriteringar.

Med vårt erbjudande Planet Positive hjälper vi våra kunder att förbättra sin miljöeffektivitet, produktivitet och minska riskerna. Vi erbjuder våra kunder energi- och vatteneffektiva lösningar som bidrar till att minimera utsläppen och möjliggöra återanvändning av material.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfull värdekedja som återspeglar samma värderingar, principer och beteenden som vi har i vår egen verksamhet.

Vår klimatpåverkan

Vårt syfte är att "möjliggöra hållbart modernt liv." Klimatförändringar är en av de största globala utmaningarna, och ett ämne där Metso kan spela en betydande roll tillsammans med våra kunder. Därför ligger en stor del av vårt hållbarhetsfokus på klimatförändringar.

Att möta denna efterfrågan kommer att kräva en betydande tillväxt i mineralproduktionen. Metso erbjuder hållbar teknik som stödjer sina kunders energiomställning. Som en ledande leverantör av utrustning och tjänster och med tanke på hur energiintensiv brytning och bearbetning av berg är, har vårt förhållningssätt till teknik och innovation verkligen betydelse. Centralt i vårt hållbarhetsarbete är vårt Planet Positive-erbjudande. Dessa produkter är mer energi- och/eller vatteneffektiva än benchmark-tekniken.

Metso erbjuder hållbara teknologier som stödjer sina kunders energiomställning. Som en ledande leverantör av utrustning och tjänster och med tanke på hur energiintensiv brytning och bearbetning av berg är, har vårt förhållningssätt till teknik och innovation verkligen betydelse. Centralt i vårt hållbarhetsarbete är vårt Planet Positive-erbjudande. Dessa produkter är mer energi- och/eller vatteneffektiva än benchmark-tekniken.

Dessutom är vårt mål att minska våra egna CO2-utsläpp för att nå netto noll till år 2030. Vi siktar också på att minska koldioxidutsläppen med 20 % inom logistik till år 2025 och målsättningen är att 30 % av leverantörsutgifterna i slutet av år 2025 ska vara partners som också har satt upp ett vetenskapligt baserat utsläppsmål. Basåret för alla mål är 2019.

Vår klimatpåverkan
Planet Positive - vårt förhållningssätt till hållbarhet

Planet Positive - vårt förhållningssätt till hållbarhet

Att svara på klimatutmaningen är ett samarbete mellan företag och länder. Det är därför vi måste agera tillsammans med våra kunder och partners för att utveckla energi- och koldioxideffektiva tekniker som stödjer energiomställningen. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Vi är partnern för positiv förändring.

Centralt i vårt hållbarhetsarbete är vårt Planet Positive-erbjudande - produkter och tjänster som är betydligt mer energi- eller vatteneffektiva än ett branschriktmärke eller en tidigare generation av produkter på marknaden. Planet Positive-produkter hjälper våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp, både direkt och genom minskad koldioxidintensitet vid tillverkning och leverans av produkter, samt genom att erbjuda möjlighet till ökad återvinning.

Planet Positive-tjänster kan å andra sidan förbättra våra kunders processer genom moderniseringar och uppgraderingar, samt genom att optimera befintliga tillverkningsprocesser. Våra tjänster hjälper våra kunder att göra stegvisa förbättringar och successivt ackumulera fördelar under utrustningens livstid. På lång sikt kan sådana kumulativa vinster bli mycket betydande.

Vår Planet Positive-portfölj innehåller redan över 100 produkter, och vi strävar efter att fortsätta utöka och förbättra detta erbjudande för att ha en Planet Positive-produkt för varje del av våra kunders värdekedja. För att uppnå detta måste alla våra FoU-projekt ha hållbarhetsfördelar; vi siktar på att 80 % av våra FoU-utgifter ska gå till utveckling av Planet Positive-produkter och tjänster senast 2030.

Planet Positive erbjudanden och marknadsföringsanspråk (läs på engelska):

Handavtryck säkerhet

Handavtryck säkerhet

Säkerhet är licensen att verka i de branscher som vi finns i. Metsos produkter är designade för att uppfylla alla relevanta standarder, normer och direktiv i respektive leveransländer. Våra produkter levereras med lämplig information och instruktioner för att säkerställa säker drift, service och underhåll. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av livscykeltjänster för att säkerställa att alla våra produkter som används fortsätter att uppfylla befintliga och framtida krav under hela deras livscykel. Säkerheten för våra produkter är en av de viktigaste drivkrafterna i vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Vi riktar oss mot kompromisslös säkerhet

Vi har en omfattande säkerhetsagenda och vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att förbättra säkerheten för alla våra medarbetare, partners, kunder, entreprenörer och andra intressenter.

Under 2023 fortsatte vi arbetet med det program för förebyggande av dödsolyckor som lanserades 2022. Syftet med programmet är att förebygga dödsolyckor och allvarliga skador genom ett standardiserat tillvägagångssätt för att kontrollera de högsta säkerhetsriskerna. Som ett resultat av programmet tog vi under 2022 fram tio säkerhetsdirektiv som innehåller detaljerade hälso- och säkerhetskrav för våra verksamheter. Dessa direktiv ligger till grund för våra tio Life-Saving Rules.

Dessa Life-Saving Rules är icke förhandlingsbara och syftar till att ge alla våra medarbetare möjlighet att fatta rätt beslut när de ställs inför risker eller ser någon i fara eller som utför en osäker uppgift. Detta tillvägagångssätt hjälper också medarbetarna att säga ifrån om de observerar säkerhetsproblem, eftersom ett av de mest effektiva sätten att garantera säkerheten är att sätta stopp för osäkert arbete. Metsos Life-Saving Rules har utvecklats internt av team bestående av tekniska experter och säkerhetsexperter, med input från operativa medarbetare och entreprenörer, och förstärkts med stöd från högsta ledningen.

Vi lanserade reglerna med ett utbildningsprogram i slutet av 2022, och under 2023 rullades de ut i hela organisationen. Programmet bygger på en "utbilda utbildaren"-metod där säkerhetsexperter utbildar chefer och arbetsledare som sedan ger personlig utbildning till sina operativa medarbetare i frontlinjen.

 

Vi riktar oss mot kompromisslös säkerhet
Uppförandekod

Uppförandekod

Metsos uppförandekod sammanfattar de nyckelprinciper som styr vårt dagliga beteende. Det är viktigt att vi delar samma företagsvärderingar och arbetar med högsta integritet var vi än har verksamhet. Alla Metso-anställda förväntas följa det – varje dag och i varje affärssituation eller transaktion. Koden sammanfattar de globala riktlinjer och praxis som måste beaktas i vårt beslutsfattande och interaktioner med våra kunder, affärspartners och kollegor. Gå till Metsos uppförandekod här.

Vår uppförandekod för leverantörer anger de standarder som vi förväntar oss att våra leverantörer ska följa, och den är startpunkten för varje ny eller befintlig affärsrelation. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör allt för att följa den. Gå till Metsos uppförandekod för leverantörer här.

Modern slavery statement 2023 finns på engelska och norska.