Hemsida Ballastproduktion Lösningar Lösningar för ballast-entreprenörer
Solutions for aggregate contractors.

Ballast-entreprenörer

Lösningar för företag som erbjuder krossning och siktning som en tjänst

När ni erbjuder ballastkrossning och siktning som tjänst till stenbrott, materialdepåägare, byggföretag och detaljhandel, hjälper Metsos breda utbud av utrustning, delar och tjänster er att uppnå optimal kostnad per ton med pålitliga lösningar.

För olika behov

Hårt berg, mjukt berg, sand och grus, återvunnen ballast, tillverkad sand.

Lätt att flytta

Mobil och flyttbar utrustning. Enkelt att flytta runt eller transportera till en annan plats arbetet har slutförts.

Hög tillförlitlighet

Robust och beprövad fältteknik. Mer än 1 500 fältexperter och mer än 40 servicecenter världen över.

Optimal kostnad per ton

Högprestandalösningar. Om kraven ändras kan inställningarna och processen justeras om.

Metsos sortiment av mobila och flyttbara stenkrossar, siktar och transportörer har utvecklats för olika entreprenadarbeten, applikationer och materialtyper.
Rätt uppsättning verktyg för jobbet

Vad vill ni producera? Av vilket material? Hur mycket? Hur många slutprodukter? Hur ofta flyttar ni utrustningen eller transporterar hela produktionsanläggningen? Fokuserar ni på en applikation eller vill ni ha ett bredare utbud?

Allt börjar med rätt val av utrustning och tjänster för era behov.

Metsos sortiment av mobila och flyttbara stenkrossar, siktar och transportörer har utvecklats för olika entreprenadarbeten, applikationer och materialtyper.

Rekommendationsverktyget hjälper dig att hitta rätt utrustning för dina behov. Om ni redan har maskinerna hjälper våra gransknings-, uppgraderings- och optimeringstjänster er att få ut mer av er investering.

Snabb support och leverans av delar

Metsos lösningar för entreprenörer är kända för kvalitet och tillförlitlighet. Men om något oväntat händer, finns hjälpen snabbt på plats.

Snabb support

Metso och våra partners finns i mer än 60 länder runt om i världen. Vårt mål är att vid behov tillhandahålla expertstöd inom 24 timmar.

De vanligaste delarna är tillgängliga från mer än 40 strategiskt belägna servicecenter. De viktigaste delarna levereras ofta inom 24 timmar och standardbeställningarna inom 72 timmar.

En leverantör för alla delar

Metso tillhandahåller hela sortimentet av delar till din utrustning. Flerdelade satser finns också tillgängliga om du föredrar att spara mer tid och arbete.

Snabb support och leverans av delar.
Alla nya Metsos maskiner har garantier som kan förlängas.
Minska risken och fokusera på driften

Alla nya Metsos maskiner har garantier som kan förlängas.

Equipment Protection Services är ett populärt paket bland entreprenörer. Det inkluderar förlängd garanti och regelbundna inspektioner, som stöds av Metrics maskinparksapp.

Life Cycle Services erbjuder hanterat underhåll och byte av infodring för att synliggöra kostnader och möjliggöra fokus på driften. För optimal trygghet kan du ange priserna per ton, vilket innebär att maskinens driftkostnader anpassas till produktionen.

Tänk om marknaden förändras?

Metso utrustning kan transporteras och byggas om. Om omständigheterna förändras kan krossnings- och siktningsinställningarna och processen justeras för att hantera olika material och producera nya slutprodukter.

Mindre damm och buller

Metsos utrustning är konstruerad för att vara säker för din personal och omgivning.

Lokotrack® och Nordtrack™ mobila stenkrossar och siktar har ljud- och dammdämpningsfunktioner som standard eller som tillval, beroende på modell.

Om dina arbetsplatser huvudsakligen ligger nära områden med mycket stränga miljöstandarder kan Lokotrack® Urban™-serien vara det bästa valet. Många av de bandburna modellerna finns även som hybrid Bi-Power-lösning.

Om ni bara kör på el har NW Rapid™ hjulburna stenkrossar och siktar endast elektrisk drivlina.

Titta på video
00:00
Metso maskiner högt anseende om att vara utrustning av hög kvalitet och har därför en tendens att ha höga andrahandsvärden.
Kvaliteten behåller sitt värde

I en osäker värld är det en stor investerion att köpa utrustning. Marknaderna fluktuerar och någon gång kanske ni vill förändra verksamheten i takt med att behoven ändras.

Metso utrustning har konstruerats för att kunna konverteras. Genom att justera och byta ut nyckeldelar kan anläggningen bearbeta nya material och producera andra slutprodukter.

Om ni vid något tillfälle skulle vilja göra er av med utrustningen har Metso maskiner högt anseende om att vara utrustning av hög kvalitet och har därför en tendens att ha höga andrahandsvärden.

Allt på en gång eller lite åt gången?

Känns det som en stor risk att investera kapital? Metso och våra partners kan erbjuda omfattande leasingalternativ och hjälp med finansiering. Erbjudandet varierar beroende på land och lokala bestämmelser.

Leasing på ett enkelt sätt

Genom att leasa Metso utrustningen får de alternativ och den flexibilitet du behöver. Med leasingleverantörer och flera lokala partners kan Metso hjälpa till att säkra snabba och konkurrenskraftiga leasingerbjudanden.

Finansieringspartnern köper den utrustning du vill investera i och låter dig använda den mot en månadsavgift.

Metso och våra partners kan erbjuda omfattande leasingalternativ och hjälp med finansiering.
Metsos utrustning är konstruerad för att leverera högsta kundvärde.
Konstruerad för att hålla i årtionden

Metsos utrustning är konstruerad för att leverera högsta kundvärde.

Utbudet för ballastentreprenörer omfattar Lokotrack®-, Nordtrack™-, NW™- och NW Rapid™-utrustning som består av bandburna mobila stenkrossar, siktar och transportörer samt hjulburna flyttbara stenkrossar, siktar och transportörer.

Lokotrack® Urban™ är ett specialsortiment av mobila käftkrossar utrustade med buller- och dammdämpning som möjliggör drift närmare tätbefolkade områden.

All utrusning får stöd av våra djupa ingående kunskaper och vårt omfattande globala servicenätverk.

Titta på video
00:00
Få ut det mesta av era tillgångar

Metso har åtagit sig att hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av hela driften. Vår omfattande serviceportfölj stöds av ingående tekniska kunskaper, erfaren personal och specialverktyg för att maximera lönsamheten.

Utan perfekta reservdelar presterar inte utrustningen optimalt. Reservdelar från andra leverantörer kanske kan verka likvärdiga – sanningen är att reservdelarnas kvalitet är avgörande och kan påverka din lönsamhet väsentligt.

 

Kontakta våra lokala försäljningsexperter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.