Om oss

Vi är din partner för positiv förändring
Metso är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Vi är din partner för positiv förändring.
+17 000 medarbetare

+17 000 medarbetare

Omsättning 5,4 miljarder euro år 2023

Omsättning 5,4 miljarder euro år 2023

~50 länder ingår

~50 länder ingår

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Till nytta för våra kunder

Till nytta för våra kunder

Vi levererar unika fördelar till våra kunder med ett erbjudande som kombinerar utrustning och tjänster inom ballast- och mineralbearbetning. Vi erbjuder digitala och automatiserade lösningar och tekniker som, förutom att vara energi-, kol- och vatteneffektiva, förbättrar cirkulariteten och säkerheten. Vi har också branschledande serviceexpertis och vårt omfattande globala servicenätverk finns alltid nära kunden, vilket förbättrar tillgängligheten av reserv- och slitdelar. Dessutom gynnas våra kunder av vår starka innovations- och FoU-verksamhet och en kompromisslös inställning till säkerhet. Kärnan i vårt erbjudande är Planet Positive-produkterna som är mer energi- eller vatteneffektiva än referenstekniken,  samt att de hjälper våra kunder att uppnå sina mål för återvinning och andra hållbarhetsmål. Denna portfölj omfattar över 100 produkter, och vi strävar efter att ha en Planet Positive-produkt för varje del av kundens värdekedja.

Vi förstår våra kunders värld och de dagliga utmaningar de står inför. Tillsammans kan vi arbeta för en positiv förändring.

Arbete för att minska koldioxidutsläppen

Hållbarhet är vår strategiska prioritering. Vi möjliggör det moderna livet och samhället: Vi arbetar för minskade koldioxidutsläpp och en säkrare arbetsmiljö tillsammans med våra kunder, samhällen, leverantörer och andra partners.

Den globala energiomställningen behöver mineraler, och våra kunders energi- och vattenintensiva processer har betydande miljöavtryck. Våra kunder måste möta den växande efterfrågan på mineraler samtidigt som de hanterar minskande malmhalter och strängare hållbarhetskrav. Det är därför vi uppfinner mer hållbara sätt att hjälpa våra kunder.

Vi måste också ta hand om våra egna utsläpp. Vi siktar på nettonollutsläpp senast 2030: Ett ambitiöst mål som vi har ett strategiskt åtagande och färdplaner för. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och vår logistikkedja för att bygga mer hållbara värdekedjor. Vi har också en nollvision för skador. Att förebygga skador gäller för människor, produkter och tjänster. Säkerhet är vår högsta prioritet.

Läs mer om hållbarhet på Metso.

Arbete för att minska koldioxidutsläppen
Omforma framtiden

Omforma framtiden

Våra digitala lösningar gör att våra kunders verksamhet fungerar smidigt och effektivt. Med intelligenta instrument och mjukvarulösningar kan våra kunder inom gruv-, ballast- och metallindustrin få ut mer av sin process med mindre resurser och på så sätt möjliggöra en mer lönsam, effektiv och hållbar produktion.

Inom digitaliseringsområdet ligger vår styrka i att förstå våra kunders verksamhet och data, och att använda den kunskapen för att analysera, automatisera och optimera deras processer och prestanda. Vi strävar efter att förbättra nyckeltalen för vår utrustning och våra tjänster och samtidigt minimera deras driftskostnader och miljöpåverkan.