Om oss

Vi är din partner för positiv förändring
Metso är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Vi är din partner för positiv förändring.
+16 000 medarbetare

+16 000 medarbetare

Omsättning 5,3 miljarder euro år 2022

Omsättning 5,3 miljarder euro år 2022

+45 länder ingår

+45 länder ingår

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Metsos viktigaste kundsegment är ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling. Vi erbjuder tekniker och tjänster som minskar förbrukningen av energi och vatten genom att öka processeffektviteten, återvinningen och nybearbetningen av anrikningssand och avfall.

Vårt omfattande erbjudande för hela anläggningen, från utrustning till ett stort utbud av tjänster, hjälper våra kunder att förbättra sin vinst och minska sina driftskostnader och risker. Vår FoU och innovationskraft är stabil, och vi letar kontinuerligt efter nya sätt att introducera innovationer till kundernas fördel.

Arbetar för att minska koldioxidutsläppen

Hållbarhet är vår strategiska prioritet. Vi är ett företag som möjliggör ett modernt liv och samhälle: Vi arbetar mot minskade koldioxidutsläpp och för en säkrare arbetsmiljö tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Den globala energiomställningen kräver mer mineraler och våra industrikunders energiintensiva processer har betydande miljöavtryck. Våra kunder måste möta den växande efterfrågan på mineraler samtidigt som de hanterar minskande malmhalter och strängare hållbarhetskrav. Det är därför vi uppfinner mer hållbara sätt att hjälpa våra kunder.

Vi måste också för att minska våra egna utsläppsavtryck. Vi siktar på nettonollutsläpp till 2030: Ett ambitiöst mål som vi har ett strategiskt engagemang och planer för. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och logistikkedja för att bygga mer hållbara värdekedjor. Vi har också en nollskadevision. Att förebygga

Läs mer om hållbarhet På Metso.

Arbetar för att minska koldioxidutsläppen
Omforma framtiden

Omforma framtiden

Vår ambition är att vara ett ledande företag med stort fokus på digitalisering. Vi tillhandahåller data och analyser som bidrar till att förbättra kundernas utrustning och processer. Vi strävar efter att erbjuda en digital kundresa för hela utrustningens livscykel.

Som exempel har vi en digital kanal för enkel beställning av reserv- och slitdelar för distributörer inom ballastproduktion och direkta slutkunder. För gruvkunder har vi en avancerad IoT-lösning som förutsäger underhållsbehoven, optimerar processen, maximerar driftstiden och ökar säkerheten.