Mobila stenkrossar

Bandburna krossningsanläggningar

Mobila stenkrossar är larvburna stenkrossmaskiner som enkelt kan förflyttas inom och mellan produktionsanläggningar. De används ofta för ballastproduktion, i återvinningsapplikationer och inom gruvindustrin. Mobila stenkrossar kan ersätta stationära krossystem. Det minskar behovet av förflyttning, vilket leder till lägre driftkostnader.

Mångsidighet

Kan skräddarsys för att passa för alla applikationer. Hållbara slitdelar och optimerad krosskammardesign ger högre kapacitet och längre driftstid.

Tillförlitlighet

Mer än ett århundrades erfarenhet av utveckling och tillverkning av stenkrossar. Fortlöpande kvalitetskontroller. Komponenter av högsta kvalitet.

Energieffektivt och bättre för miljön

Avancerad motor, hydraulik och kraftöverföring. Bättre damm- och bullerskydd. Enkel transport. 

Säker, lättanvänd och enkel att underhålla

En knapp för start och stopp av processen. Realtidsdiagnostik och enkel processoptimering. Alla de större språken. Branschledande servicenätverk.

Mobila stenkrossar ger minskade bogseringskostnader och högre produktivitet

Mobila stenkrossar kallas ofta för ”mobila krossanläggningar”. De är larvburna krossmaskiner som – eftersom de är mobila – kan maximera produktiviteten och minska driftskostnaderna, samtidigt som de bidrar till ökad säkerhet och mindre miljöpåverkan.

Mobila och semi-mobila krossar har funnits länge, men fram till ganska nyligen var maskinerna mycket tunga och det krävdes noggrann planering för att flytta dem. Det innebär att man sällan flyttade maskinerna, trots att de var mobila. I stort sett lät man dem fungera som permanenta anläggningar.

Moderna mobila krossar har mycket lägre vikt, effektivare krossfunktioner och avsevärt bättre mobilitet. Mobiliteten sker inte längre på bekostnad av krossningseffektiviteten, och larvburna mobila stenkrossar uppfyller samma grundläggande kriterier som stationära anläggningar. Kapacitet för att krossa även de största stenarna till önskad kubicitet och med önskad hastighet är idag obligatoriska egenskaper, snarare än extra finesser.

Mobila stenkrossar innehåller i stort sett samma komponenter som stationära stenkrossar, men är därutöver fullständigt mobila – även i sluttningar med lutningsförhållandet 1:10.

Mobila konkrossar

Mobila konkrossar används traditionellt som sekundära, tertiära och kvartära stenkrossar. Men om bearbetningsmaterialet har naturligt liten kornstorlek, kan de även användas för det första steget i krossprocessen. 

Mobila slagkrossar

Mobila slagkrossar omfattar ett stort utbud av stenkrossar som dels in i två olika kategorier beroende på vilken krossteknik som de använder. Mobila HSI-krossar har en horisontellt verkande slagkrossenhet och används som primärt, sekundärt eller tertiärt krossaggregat. Mobila VSI-krossar har ett slagkrossaggregat med vertikal axel och är extremt effektiva i det sista steget i krossningsprocessen, där de producerar slutprodukter med exakt kubisk form.

Mobila käftkrossar

De populära mobila käftkrossarna används normalt som primärkross, för att minska materialstorleken inför vidare bearbetning.

Lokotrack® och Nordtrack™ mobila stenkrossar

Metsos mobila krossutrustning består av två olika produktfamiljer, Lokotrack® mobila stenkrossar och Nordtrack™ mobila stenkrossar. Båda familjerna kan användas i ballastproduktion i stenbrott och på byggarbetsplatser, i återvinningsapplikationer samt i gruvdrift. Lokotrack® stenkrossar är mer anpassningsbara och sortimentet är bredare och omfattar mobila kon-, slag- och käftkrossar. Nordtrack™ är å andra sidan perfekt för kortvariga entreprenadjobb eller om du precis har startat upp din egen verksamhet. Serien består av två mobila käftkrossmodeller och en mobil slagkross. 

Kontakta våra lokala försäljningsexperter

Vänligen ange vilket område du är intresserad av.
Gruvdrift
Ballastproduktion

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.