Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion E. Hartikainens krossningsprojekt i stadsmiljö klart i tid - trots snäv tidsram
Ballastproduktion
jan 30, 2020

E. Hartikainens krossningsprojekt i stadsmiljö klart i tid - trots snäv tidsram

Det är sällan man ser ett nytt krossverk startas upp så snabbt som E. Hartikainens diesel- och eldrivna Lokotrack® gjorde vid arbetet i Koirasaari. Sprängt berg förvandlades till totalt 230 000 ton av krossad sten i olika sorteringar inom en snäv tidsram – jobbet skulle vara klart på bara 49 dagar.
Titta på video
00:00
Koirasaari tillhör Helsingfors distrikt Kruunuvuorenranta i Finland.

På grund av att arbetet skulle utföras i stadsmiljö var krossning endast tillåtet 11 tim/dag, från kl. 07:00 till 18:00. För att minska dammutsläppet användes högtrycksbesprutning i tvåstegsanläggningen under hela projeket.

Det mesta av stenen (215 000 ton) krossades för att vara utfyllnadsmaterial i byggandet av bostadsområdena Koirasaari och Stansvik. De mobila Lokotrack®-maskinerna användes också för att krossa 12 500 ton 100/200 mm marinballast som stöd i vallar.

Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag

Eftersom projektet brådskade körde E. Hartikainen dubbla tvåstegsanläggningar. Ungefär halva volymen av krossat material processades i med en splitterny Lokotrack® LT120E™ och Lokotrack® LT330D™. Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag. 

– Det finns alltid en del inkörning och finjusteringar när man startar upp en ny maskin. Sammantaget har de nya Lokotrackerna varit mycket funktionella. Att ha en rejäl matare skulle med all sannolikhet öka vår kapacitet men i detta projekt sinkade den extremt stora mataröppningen vårt arbete, säger Vesa Hartikainen

Man var tvungen att dela en del av det material som skulle matas in i Lokotrack® LT120E™-krossen som var inställd på 120 mm. Lokotrack® LT330D™ ställdes in på 80 mm.

– Kombinationen av diesel och el minskar tydligt bränsleförbrukningen Vi kunde uppnå en förbrukningsnivå på ca 43 liter/tim för hela dubbelkedjan. Den äldre Lokotrack LT300GP™, som användes parallellt med de nya maskinerna, förbrukade mer bränsle än den nya modellen, även om produktionen var 20-30 % lägre, fortsätter Vesa Hartikainen.

De nya maskinerna förväntas öka produktionsvolymen

Efter Helsingfors åkte sedan tvåstegsanläggningen vidare till en gruva för att krossjobb i Polvijärvi, Siilinjärvi, and Sotkamo.

– Vi förväntar oss att de nya maskinerna kommer att öka produktionsvolyment med 10-15 %, säger Vesa Hartikainen.

Vesa Hartikainen, platschef för E. Hartikainens krossanläggning.
Vesa Hartikainen, platschef för E. Hartikainens krossanläggning.

Nya polyuretanskydd för att förhindra slitage och minska kostnaderna

E. Hartikainen är en av de första kunderna att använda  polyuretanskydd, utvecklade av Metso, vilka förhindrar slitage i siktens tvärgående balkar eftersom den nedre siktdäcket inte används.

– Skydden var lätta att fästa och lossnade inte en enda gång, så fästmetoden verkar fungera. Genom att skydda en balk med två skydd installerade sida vid sida, om nödvändigt, och vi sänker därmed också kostnaderna. Då och då under projektets gång, använde vi bara det översta siktdäcket på Lokotrack® LT330D™, vilket utsatte de nedre balkarna för hårda och krävande stötar från fallande material. Metsos nya skydd fungerade bra och skyddade balkarna från slitage,  kommenterar Vesa Hartikainen.

 

*Metso Outotec bildades den 1 juli 2020 när Metso och Outotec slogs samman till ett företag. Den här fallstudien har skrivits före fusionen under det gamla företagsnamnet.

Lokotrack® mobila krossar och siktar har en larvburen konstruktionen som gör det enkelt att flytta maskinen på siten eller mellan anläggningarna.
Lokotrack®
Mobila krossar och siktar har en larvburen konstruktion som gör det enkelt att flytta maskinen på siten eller mellan anläggningarna.
Ballastproduktion
Kontakta Metso Outotecs experter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.