Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion Förbättrad ballastkapacitet med ett siktbyte
Ballastproduktion
nov 11, 2019

Förbättrad ballastkapacitet med ett siktbyte

Den finska ballastproducenten Rudus stod inför kapacitetsutmaningar i sin krossprocess. Lösningen var att byta ut den gamla sikten.
Titta på video
00:00
Rudus produktionsanläggning i Esbo i Finland.

Rudus ingår i den internationella CRH-koncernen och tillverkar många olika ballastprodukter vid Kulmakorpi-täkten i Esbo i Finland. Produkterna är avsedda för betong- och byggbranschen men också för privatkunder. 

I Kulmakorpi gräver man fram stenen som används för att producera ballastprodukter, och Esbo stad utnyttjar sedan det utgrävda området för deponering av schaktmassor från byggarbetsplatser. Ett område har redan grävts ut och håller på att fyllas, och Rudus flyttar utrustningen till en ny plats på mindre än ett år.

Undanröjning av flaskhalsar i krossprocessen 

Under 2017 analyserades hela krossprocessen i Kulmakorpi med avseende på kapacitet och genomströmning i ett SiteBooster™-projekt med målet att optimera anläggningen. Rudus upptäckte att deras dåvarande sikt, FS302™, inte längre uppfyller krossprocessens kapacitetsmål utan i stället skapade en flaskhals i produktionsprocessen. 

Metsos lösning var att ersätta den nuvarande sikten med en komplett Nordplant™-siktmodul bestående av en horisontell ES402™-sikt och en ny stålstruktur som skulle konstrueras och installeras av Metso. Installationen ägde rum hösten 2018 och på Rudus är man mycket nöjda med kapacitetsökningen, som har hjälpt dem att uppfylla sina mål.

Nordplant™-siktmodul bestående av en horisontell ES402™-sikt och en ny stålstruktur.
Nordplant™-siktmodul bestående av en horisontell ES402™-sikt och en ny stålstruktur.

– ES402™-sikten har betydligt högre kapacitet än FS302™. Den är också lättare att underhålla eftersom det finns ett stort utrymme mellan däcken för byte av siktmedia, och smörjpunkterna är placerade på platser där smörjningen är säker och enkel att utföra, säger Kimmo Leppikangas, produktions- och utvecklingschef på Rudus.  

Gemensam utveckling av krossteknik för att öka produktionen 

Krossprocessen sker i fyra stadier: I det första används en flyttbar NW125™, i det andra använder man NWGP500S™ och ES402™-sikt, och i det tredje och fjärde används två separata tertiära produktionslinjer med NWGP500™ och FS353™-siktar. All utrustning, med undantag för nya ES402™, är monterad på hjul så att den kan flyttas mellan olika platser med en vanlig lastbil och installeras snabbt utan betongfundament eller stålkonstruktion.  

– Rudus och Metso har samarbetat i flera decennier och har också utvecklat krossteknik tillsammans. Prototyper av Nordberg® C-seriens käftkrossar och MX-konkrossarna testades på Rudus Kulmakorpi-anläggning, säger Juha Tiilikka, försäljningschef på Metso.  

Kimmo Leppikangas, produktions- och utvecklingschef på Rudus.
Kimmo Leppikangas, produktions- och utvecklingschef på Rudus.

– Den här typen av investeringsbeslut fattar man inte över en natt. Det känns bra att se hur våra rapporter och simuleringar hjälper kunderna att fatta investeringsbeslut och göra upp planer för framtiden, men det känns även bra att se hur de kan fungera som stöd för den interna kommunikationen, säger Tiilikka.  

Rudus och Metso kommer att fortsätta sitt täta samarbete i framtiden.

– För närvarande har vi flera pågående utvecklingsprojekt tillsammans med Metso, där målet är att öka produktionen på olika platser och identifiera flaskhalsar, säger Leppikangas.

Nordplant™-lösningar för krossning och sortering byggs upp av färdiga moduler, så att du snabbt kan börja använda en väl fungerande anläggning.
Nordplant™
Lösningar för krossning och sortering byggs upp av färdiga moduler, så att du snabbt kan börja använda en väl fungerande anläggning.
Ballastproduktion
Kontakta Metso Outotecs experter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.