Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion Krossekonomi minskar underhållstiden med 50 % tack vare den nya rotorn
Ballastproduktion
dec 19, 2017

Krossekonomi minskar underhållstiden med 50 % tack vare den nya rotorn i Barmac®-krossen

Planeringen av underhåll kan vara en verklig utmaning, särskilt för företag som också utför krossning med mobila enheter. Om en slitdel fastnar och rätt verktyg inte finns på plats går tiden snabbt och produktionen äventyras. Krossekonomis användning av Orange-seriens RC-rotor har dock både underlättat planeringen och resulterat i effektivare underhåll.
Barmac®-slagkrossar används vanligtvis i krossningscykelns sista fas.
Barmac®-slagkrossar används vanligtvis i krossningscykelns sista fas.

AB Krossekonomi är ett av Sveriges största privatägda bolag inom byggkrossning. Företaget driver fem stationära och flera mobila verk som producerar högkvalitativa produkter för asfalt, betong och järnvägsmakadam. Gladökrossen, som ägs av Swedrock, är ett av de stationära verken. Närmare 700 000 ton krossas varje år där, vilket innebär att 4 000 ton passerar genom stenkrossarna varje dag.

Gladökrossen har en välfungerande krossprocess. Två separata linjer används för att säkerställa och maximera produktionen. Krossekonomis erfarna krossoperatörer utför underhåll på kvällen när produktionen har stannat.

”Produktionstiden är av högsta prioritet för oss. Vi arbetar 10 timmar om dagen måndag till torsdag, och allt måste fungera under den tiden. Vi sköter servicearbetet på kvällarna och därför vill vi vara särskilt effektiva”, säger Christer Bodell, krossoperatör på Krossekonomi.

Christer Bodell är krossoperatör på Krossekonomi.
Christer Bodell är krossoperatör på Krossekonomi.

Nyckeln till ett bra slutresultat

Krossekonomi har en Barmac® VSI-kross från Metso sist i krossprocessen i varje linje. Denna maskin producerar kubiskt material för asfalt- och betongballast. Rotorn är själva kärnan i Barmac®. Krossekonomi har använt Metsos Orange-seriens RC-rotor i Barmac®-krossen i högkapacitetslinjen sedan 2012, men den andra linjens Barmac®-kross använder fortfarande en äldre rotormodell från Metso.

”Det är stor skillnad mellan rotorerna. Planen är att byta till en Orange-seriens RC-rotor i alla Barmac®-krossar när de befintliga rotorerna blir utslitna. Risken för komplikationer är mycket lägre med den här rotorn. Allt underhåll kan skötas genom underhållsluckan, och jag kan byta nästan alla slitdelar direkt via den. Jag behöver inte heller några specialverktyg eller elverktyg, så det gör att underhållet går mycket enklare och snabbare. När min kollega och jag tar varsin Barmac® för att utföra samma typ av underhåll, är den som arbetar på Orange-seriens RC-rotorn alltid klar dubbelt så snabbt som den som arbetade på den andra rotorn”, säger Christer.

En anledning är att Orange-seriens RC-rotorn konstruerades nästan helt utan skruvar. Serviceåtkomligheten har också blivit mycket bättre, vilket gör att fler delar kan bytas genom underhållsluckan – aspekter som både förbättrar effektiviteten och förenklar underhållet.

Mobil krossning ställer ytterligare krav 

Eftersom Gladökrossen är ett stationärt verk finns det gott om verktyg och support om det skulle uppstå problem. Detta är dock inte alltid fallet i en bransch där mycket arbete sköts med mobila enheter.

”Med den gamla rotorn finns det risk att delar kan fastna, vilket innebär att man måste använda ett verktyg. Detta kan vara tidskrävande, särskilt om du inte har omedelbar tillgång till rätt verktyg. Processen kan också bli extremt komplicerad om delen sitter på en obekväm plats och är svår att nå med verktygen. Tiden kan enkelt rusa iväg i en sådan situation och orsaka produktionsstopp”, förklarar Christer.

I Gladökrossen krossas närmare 700 000 ton varje år.
I Gladökrossen krossas närmare 700 000 ton varje år.

Förbättringar har resulterat i bättre arbetsförhållanden

Varje dag öppnar Christer Barmac®-krossens underhållslucka för att avgöra om det behöver utföras underhåll eller inte. Han är nöjd med livslängden på slitdelarna i Orange-seriens RC-rotorn och att samarbetet mellan Krossekonomi och Metso har fungerat bra.

”Vårt samarbete med Metso är bra – de lyssnar på oss och reagerar på vår feedback, vilket innebär att vi har kunnat göra ständiga förbättringar. Dessa förbättringar kan också utgöras av till synes mindre detaljer, men de kan vara nog så viktiga för oss. Vi brukade ta isär rotorn oftare och var tvungna att svetsa vissa delar. I samma takt som designen har förbättrats har mitt jobb blivit enklare och min arbetsmiljö har förbättrats”, avslutar Christer.

Kontakta Metso Outotecs experter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.
Ballastproduktion