Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion Abbema väljer krossverk med låg decibelnivå för förbättrad arbetsmiljö
Ballastproduktion
jan 5, 2018

Abbema väljer krossverk med låg decibelnivå för förbättrad arbetsmiljö

Benth Winqvist, vd för Abbema, är fullt medveten om betydelsen av bullernivåer, baserat på hans tidigare erfarenhet av bullerkartläggningsprojekt för Banverket. Det var ingen tillfällighet att Abbema bestämde sig för en Lokotrack® Urban™ när det var dags att investera i en ny mobil krossanläggning.
Titta på video
00:00
Abbema väljer Lokotrack® Urban™ med låg decibelnivå för förbättrad arbetsmiljö.

Metso levererade snabbt

Abbema kontaktade Metso första gången för tre år sedan när företaget köpte en mobil Lokotrack® LT105™ från Metso.

– Skanska ville göra ett krossuppdrag. Vårt anbud accepterades och vi fick kontraktet, så vi behövde snabbt hitta en lämplig mobil stenkross. Micael Larsson på Metso hjälpte till med att organisera en omedelbar leverans, vilket innebar att vi kunde slutföra det uppdrag vi hade åtagit oss att utföra, säger Benth Winqvist.

Så gick det till när Abbema kom igång med sin krossverksamhet, som ett komplement till sina andra kontraktsuppdrag.

Abbema är ett familjeägt företag som har varit verksamt sedan 2005.
Abbema är ett familjeägt företag som har varit verksamt sedan 2005.

Hälsosam miljö en kärnfråga

Krossningsuppdragen ökade under 2016 och ett nytt krossverk behövde köpas. Nya Lokotrack® Urban LT106™ hade nyligen introducerats på marknaden och uppfyllde Abbemas specifika krav på en ny kross.

Den har hög krosskapacitet, låg ljudnivå och god dammkontroll, vilket garanterar minimal partikelspridning. En viktig egenskap hos Lokotrack Urban är att den har ett avancerat dammreduceringssystem. Dammet samlas upp så att det ska hålla sig inne i det mobila krossverket, och ett vattensprutningssystem som arbetar med högtryck absorberar dammpartiklar från luften.

– Det var inte bara på grund av de närliggande byggnaderna och deras invånare som jag tyckte att dessa maskinegenskaper var av intresse. Jag vill också att mina medarbetare ska arbeta i en hälsosam miljö, säger Benth.

Eftersom han har ett starkt intresse för miljöfrågor gjorde Benth också mätningar på egen hand och jämförde en maskin som en konkurrent erbjöd med Metsos Lokotrack® Urban™. Det fanns en signifikant skillnad på 6 dB, vilket i teorin innebär att man fördubblar avståndet vid en viss ljudtrycksnivå.

Abbema tecknade också ett LCS-avtal (Life Cycle Services) med Metso i samband med köpet för att säkerställa utrustningens underhåll och prestanda. LCS-kontraktet omfattar slitdelar, reservdelssatser och omfattande inspektioner var tusende timme. Abbema beslutade också att installera Metso Metrics Services, Metsos molnbaserade övervaknings- och rapporteringslösning för mobila krossar, för att kunna ha tillgång till data i rätt tid om maskinprestanda och säkerställa full kontroll över verksamheten.

Med Lokotrack® Urban™ sjunker skyddsavståndet med upp till 60 %, från 23–25 meter till 9–11 meter.
Med Lokotrack® Urban™ sjunker skyddsavståndet med upp till 60 %, från 23–25 meter till 9–11 meter.

Ljudnivån påverkas av många faktorer

Att skydda miljön är viktigare än någonsin tidigare. Sveriges bergmaterialindustri (SBMI) har redan visat sitt intresse genom att ta fram en video om Lokotrack® Urban™. Videon finns på Abbemas hemsida. En sekvens från videon med det stadsvänliga mobila krossverket visades på SBMI:s branschmöte i våras, och Micael Larsson, säljare på Metso, säger att han efter SBMI-mötet fick samtal från flera kunder som var intresserade av att få mer information om krossen.

Krossverksamheten och dess bullernivåer är naturligtvis reglerade.

– Varje kommun hanterar sina egna miljötillstånd, och administratörerna här i Mjölby och Västervik, där vår Lokotrack® Urban™ har varit i drift, har varit mycket positiva. Det finns olika regler för olika tidpunkter på dagen och för avståndet till bullret, men jag har goda kunskaper om miljötillstånd och relaterade problem eftersom jag har arbetat specifikt med bullerfrågor i så många år, säger Benth.

Ur hälso- och säkerhetssynpunkt krävs hörselskydd från 85 decibel. Med Lokotrack Urban sjunker skyddsavståndet med upp till 60 %, från 23–25 meter till 9–11 meter. Det är dock viktigt att komma ihåg att ljudnivåerna från processen i hög grad är beroende av processparametrar som matningsmaterial, matningsstorlek, krossinställning och omgivningens temperatur. De faktiska värdena kan variera beroende på driftsförhållanden och annan utrustning som används på anläggningen.

Tillfälliga jobb och planer på ett sekundärkrossverk

– Vi har valt att arbeta på ad hoc-basis, vilket innebär att vi tar entreprenadarbeten som kommer ut på marknaden från fall till fall. Kort varsel fungerar bra för oss. Bergmaterial och slutprodukten varierar beroende på kund. Därför är det nödvändigt att ha ett mobilt krossverk, och det är en stor fördel om vi kan krossa sten i tätbefolkade områden. Om allt går som planerat blir nästa maskin från Metso ett sekundärkrossverk. Den modell som är av störst intresse just nu är Lokotrack® LT220D™, men den måste också kunna hålla en låg ljudnivå”, förklarar Benth.

– Metso erbjuder många lösningar för bullernivåkontroll vid krossning, att använda gummifodring på sidotransportörerna och transportbanden är bara ett exempel, säger Micael Larsson.

Abbema – ett växande familjeägt företag

Abbema är ett familjeägt företag med 16 anställda. Omsättningen är över 3 miljoner euro per år och 900 000 ton sten krossas varje år på entreprenad. Företaget har varit verksamt sedan 2005 och har 30 maskinenheter i sin flotta, bland annat grävmaskiner, lastare, krossverk, sorteringsverk och lastbilar.

Abbemas verksamhetsområde omfattar hela södra Sverige, från Stockholm och söderut. De arbeten som de tar sig an består antingen av rent krossarbete på kontrakt, eller maskinleasing med eller utan medföljande operatör. En viktig fråga för Abbema är att se till att företagets anställda, som är utspridda över ett stort område, är glada och nöjda och känner gemenskap med varandra.

– Det råder brist på arbetskraft i branschen, men människor står faktiskt i kö för att få arbeta hos oss, vilket är oerhört glädjande, säger Benth.

Lokotrack® mobila krossar och siktar har en larvburen konstruktionen som gör det enkelt att flytta maskinen på siten eller mellan anläggningarna.
Lokotrack®
Mobila krossar och siktar har en larvburen konstruktion som gör det enkelt att flytta maskinen på siten eller mellan anläggningarna.
Ballastproduktion
Kontakta Metso Outotecs experter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.