Hemsida Portfölj Barmac® B-seriens slagkrossar med vertikal axel (VSI)
Barmac® B-seriens slagkrossar med vertikal axel (VSI) används vanligtvis i krossningscykelns sista fas. Tack vare förmågan att producera exakt formade slutprodukter är dessa krossar mest populära hos ballastproducenter, byggindustrin och i återvinningsapplikationer.

Slutprodukter av hög kvalitet

Enastående kubisk form.

Ökad drifttid

Kortare underhållspauser och längre slitagetid.

Lätt att installera och underhålla

Minimala krav på fundamentet, underhållslyftverktyg och inspektionslucka för åtkomst till rotorn.

Säkerhet

Specialverktyg för rotorservice och lyft av stenkrossens övre halva.

Barmac®-slagkrossar med vertikal axel (VSI) var de första VSI-krossarna i världen.
De första slagkrossarna med vertikal axel (VSI)

Barmac®-slagkrossar med vertikal axel (VSI) var de första VSI-krossarna i världen. Barmac® utvecklades i Nya Zeeland för mer än 40 år sedan, varefter VSI-krossarna har spridit sig till tusentals krossningsanläggningar runt om i världen.

Barmac® VSI-krossar har genomgått stora utvecklingar under åren, men deras varumärke är oförändrat – exakt formade slutprodukter.

Utöver de stationära stenkrossarna som presenteras på den här sidan finns många VSI-krossmodeller även som mobila eller flyttbara versioner.

Slutprodukter av hög kvalitet

Hemligheten bakom Barmac® VSI-krossars effektivitet är den unika krossningsprocessen. Medan de flesta andra krossar reducerar stenar genom att trycka dem med våld mot metall, använder Barmac®-krossar även stenen som matas in i maskinen för krossarbetet.

Denna autogena krossning resulterar i lägre kostnad per ton och slutprodukter med exakt och homogen form.

Barmac® VSI-krossar är särskilt användbara för producenter som vill ha kubformade slutprodukter som används exempelvis i betong, asfalt och bärlager.

Dessutom har den exakta formningsförmågan visat sig värdefulla för tillverkad sand, högurlakning, förmalning, industriella mineraler och återvinningsapplikationer.

Hemligheten bakom Barmac® VSI-krossars effektivitet är den unika krossningsprocessen.
Barmac® VSI-krossar godtar fint material i matningen och låter användaren finjustera stenkrossens prestanda genom att ändra rotorhastigheten eller kaskadmalningsgraden.
Ökad drifttid

Barmac® VSI-krossar godtar fint material i matningen och låter användaren finjustera stenkrossens prestanda genom att ändra rotorhastigheten eller kaskadmalningsgraden.

I Barmac®-krossar går matningsmaterialets primära bana genom rotorn där den kan accelereras upp till 80 m/s innan den släpps ut i krosskammaren. Dessutom kan materialet släppas i kaskad direkt in krosskammaren utan att passera rotorn.

Med kaskadfunktionen kan operatören optimera kapaciteten och strömförbrukningen, samt manipulera produktgradering och form för att uppfylla specifikationskraven.

Lätt att installera och underhålla

Barmac® VSI-krossar är konstruerade för att förlänga slitdelarnas livslängd och öka driftstillgängligheten genom att minska den tid som behövs för byte av delar.

Servicetiden reduceras drastiskt med snabb åtkomst till rotordelarna via en inspektionsdörr. Taklyftaren och rotorns servicearm eliminerar behovet av en extern kran för regelbundet underhåll, vilket förenklar servicen av de interna funktionerna och påskyndar rotorbyten.

Enkel och pålitlig automatisk smörjning hanterar den dagliga smörjningen av huvudaxeln, och IC™ krossautomation säkerställer säker drift och tillståndskontroll från avstånd.

Barmac® VSI-krossar är konstruerade för att förlänga slitdelarnas livslängd och öka driftstillgängligheten genom att minska den tid som behövs för byte av delar.
Barmac® VSI-krossar kan på begäran utrustas med metallstäd. I städlösningen ersätts sten-mot-sten-ringen av en städring.
Städ-lösning

Utöver traditionell sten-mot-sten-krossning kan Barmac® VSI-krossar numera även utrustas med metallstäd på begäran.

I detta fall ersätts sten-mot-sten-ringen med en städring och stenarna slungas mot metallstäd istället för mot en stenbädd.

Städlösningen förbättrar Barmac® VSI-krossars reduktionsgrad och möjliggör finare slutprodukter, men slitagekostnaderna ökar något eftersom städen måste bytas regelbundet.

Barmac® B-seriens krossmodeller och tekniska specifikationer

Välja ut och använda Barmac® VSI-krossar

Att välja och använda en Barmac® VSI-kross korrekt kräver förståelse för de ekonomiska och applikationsspecifika faktorerna. De önskade produktionsvolymerna definierar stenkrossens optimala storlek. Sten-mot-sten- eller städkrossning leder till något annorlunda slutprodukter än normal tertiär och kvartär kompressionskrossning.

Barmac® VSI-krossar producerar kubisk ballast som fungerar bra i betong, asfalt och basblandningar. Det kan även användas för finkrossning, särskilt för slipande material, eftersom det inte är mekaniskt begränsat på samma sätt som kompressionskrossar är vid fininställningar.

Om den används på rätt sätt ger sten-mot-stenkrossning den lägsta slitagekostnaden per ton för alla slagkrossningsmetoder. I de flesta fall används Barmac® VSI-krossar krossningscykelns sista fas. Det är i detta skede av processen som krossningen av slutprodukterna utförs, vare sig det är produktion av ballast med enastående form, tillverkad sand, kvarnfoder eller frigörelse eller separation av ett visst mineral från dess värdsten.

Ballastproduktion

Olika stenbrott använder ofta Barmac® VSI-krossar eftersom de kan producera kubikformad ballast av hög kvalitet som uppfyller alla viktiga konstruktionsspecifikationer. Barmac® VSI-krossar är särskilt framgångsrika när det gäller att producera vägbas-, strömaterial-, betong- och asfaltballast. II dessa applikationer kan Barmac® VSI-krossar användas antingen i öppen eller sluten krets, beroende på typ av ballast och de specifikationer som krävs.

Produktion av tillverkad sand

Förmåga till exakt formning och mottagning av finare material gör Barmac® VSI-krossar utmärkta för produktion av tillverkad sand. Sten-mot-sten-krossning säkerställer låga driftkostnader, och om det behövs större reduktion eller om matningsmaterialet är grovt, kan stenkrossen utrustas med metallstäd. Barmac® VSI-krossars hastighet kan justeras så att de, vid behov, även kan även producera mycket fina slutprodukter.

Industriell mineralproduktion

Med funktioner som kontrollerad produktgradering, prioriterad krossning, låga produktionskostnader och förmåga att producera fint material kan Barmac® VSI-krossar optimera prestandan hos de flesta industriella mineralbearbetningsanläggningar.

Inom denna sektor är Barmac® VSI-krossar populära som kostnadseffektiv finkrossningsutrustning för slipande material.

Till exempel har diamantgruvorna märkt att användningen av Barmac® VSI-krossar förenklar frigörandet av diamanter från gråbergsmineraler. Dessutom blir finkrosscementklinker med Barmac® VSI-krossar allt populärare eftersom VSI-krossar har visat sin förmåga som kostnadseffektiva förmalningskvarnar.

Produktion av metallmineraler

Vid brytning av metallmineraler är Barmac® VSI-krossar som har hög kapacitet och förmåga att producera produkter med fin gradering som exempelvis kvarnmatningsmaterial sintermatningsmaterial eller material för hög urlakningsdrift perfekta maskiner som kan ersätta dyrbar, ineffektiv krossnings- och malningsutrustning.

Att lägga till Barmac® VSI-krossar i en befintlig cykel kan spara avsevärt om man vill öka produktionen i en anläggning utan att ersätta befintlig produktionsutrustning i en kvarncykel.

Avfallsåtervinning

Barmac® VSI-krossar kan överträffa många andra utrustningar i återvinningsapplikationer. Materialet som återvinns kan vara avfall eller rivningsavfall, slagg eller glas och andra avfallsprodukter som kan bearbetas och säljas.

Mobila och flyttbara applikationer

Barmac® VSI-krossar finns även som mobila och flyttbara versioner, vilket öppnar upp för ett nya affärsmöjligheter för entreprenörer, stenbrottsoperatörer, återvinnings- och gruvdriftsapplikationer. Förutom enklare rörlighet har flyttbara och mobila Barmac® VSI-krossar fördelar som flexibel processjustering, behov av mindre materialtransport, mindre personalbehov och uppfyller strikta miljöstandarder.

Kontakta våra lokala försäljningsexperter

Vänligen ange vilket område du är intresserad av.
Gruvdrift
Ballastproduktion

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.