Etusivu Yritys Vastuullisuus

Vastuullisuus

Mahdollistamme modernia elämäntapaa
Vastuullisuus on meille strateginen prioriteetti ja olemme sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristö, luonnonvarat sekä turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden. Suurimmat vaikutuksemme kytkeytyvät siihen, että käyttämällä teknologioitamme ja palveluitamme asiakkaamme saavuttavat omia vastuullisuus- ja tuottavuustavoitteitaan.
Katso video
00:00
Vastuullisuusagendamme

Vastuullisuusagendamme

Metson vastuullisuusstrategia jakautuu kädenjälkeen ja jalanjälkeen.

Kädenjälki on se myönteinen vaikutus, joka meillä on ympäristöön ja ihmisiin asiakkaidemme käyttäessä vastuullisia teknologioitamme. Tarjoamamme avulla autamme asiakkaitamme parantamaan ympäristötehokkuuttaan, tuottavuuttaaan ja vähentämään riskejä. Tarjoamme asiakkaillemme energia- ja vesitehokkaita ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja mahdollistavat materiaalien uusiokäytön.

Jalanjälkemme ovat ne vaikutukset, jotka syntyvät, kun valmistamme laitteita ja toimitamme niitä ja palveluitamme asiakkaillemme. Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutukset ympäristölle sekä ihmisille omassa toiminnassamme, logistiikassamme ja toimitusketjussamme. Omissa toiminnoissamme pyrimme nettonollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä.

 

 

 

Vuosikertomus 2022

Vaikutuksemme ilmastonmuutokseen

Tavoitteemme on ”mahdollistaa kestävä moderni elämäntapaa”. Ilmastonmuutos on nykyisen elämäntavan suurimpia globaaleja haasteita, jonka ratkaisemiseen Metsolla on merkittävästi annettavaa. Siksi vastuullisuusstrategiamme painopiste on ilmastonmuutoksessa.

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii sen, että koko maailma pääsee nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Globaalin 1,5 asteen ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että energian tuotannon CO2-päästöjä vähennetään merkittävästi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantotehokkuutta. Energiasiirtymämuutos edellyttää suuria investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, sähkönsiirtoinfrastruktuurin kehittämiseen, akkuteknologioihin ja sähköajoneuvoihin, mikä puolestaan vaatii akkumetallien, kuten kuparin, nikkelin ja litiumin, tuotannon merkittävää ja nopeaa kasvua.

Metso tarjoaa vastuullista teknologiaa asiakkaidensa energiasiirtymän tukemiseksi. Kivien murskaus ja hienontaminen on energia- ja vesi-intensiivistä, joten teknologiaosaamisemme ja innovaatiotoimintamme ovat avainasemassa. Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin vertailuteknologia.

Lisäksi tavoitteemme on vähentää omia CO2-päästöjämme nettonollaan vuoteen 2030 mennessä ja logistiikassa 20 % vuoteen 2025 mennessä. Sitoutamme myös toimittajia päästövähennyksiin ja tavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettu tieteeseen perustuvat päästötavoitteet (SBTi) vuoteen 2025 mennessä. Kaikkien tavoitteiden vertailuvuosi on 2019.

Vaikutuksemme ilmastonmuutokseen
Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimia nyt. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteisöjen kanssa pyrkiessämme asiakastoimialojemme hiiliineutraaliuteen.
Planet Positive - Autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa

Planet Positive - Autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on yritysten ja maiden yhteistyötä, ja siksi meidän on toimittava yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa tarjotaksemme tarvittavia energia- ja hiilitehokkaita tuotteita ja palveluita, jotka tukevat energuasiirtymää. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden. Metso on positiivisen muutoksen kumppani.

Planet Positive -tarjoamamme ovat energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin vertailuteknologia. Ne vähentävät päästöjä ja auttavat asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan kuten vähentämään saastumista. Portfoliossamme on jo yli 100 Planet Positive -tuotetta. Planet Positive -palvelut sisältävät muun muassa olemassa olevan laitekannan modernisointeja sekä tuotantoprosessien optimointia.

Tavoitteenamme on laajentaa ja kehittää Planet Positive -tarjoamaamme edelleen, jotta voimme jatkossa tarjota näitä tuotteita ja palveluita asiakkaan arvoketjun jokaiseen vaiheeseen. Innovaatiotoiminnan vastuullisuustavoitteemme on, että 100 % T&K-hankkeiden projektikuluista suunnataan projekteihin, joilla on energiatehokkuuteen, päästöihin, kiertotalouteen, vedenkäyttöön tai turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

Tavoitteenamme on kasvattaa Planet Positiven osuutta kokonaisliikevaihdostamme merkittävästi, jotta se tulevaisuudessa muodostaisi valtaosan liikevaihdostamme.

 

Jalanjälkemme

Jalanjäljellä tarkoitamme ympäristövaikutuksia, joita syntyy, kun tuotamme tavaroita ja palveluita sekä toimitamme niitä asiakkaille. Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutukset ympäristölle sekä ihmisille omissa toiminnoissamme sekä logistiikassa ja toimitusketjussa. Työskentelemme aktiivisesti toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa luodaksemme vastuullisemman arvoketjun raaka-aineista lopputuoteeksi. Turvallisuus on ensisijainen prioriteettmminne, sekä omissa toiminnoissamme että laitteidemme valmistuksessa ja käytössä.

Jalanjälkemme
sitoumukset ja jäsenyydet
Vastuullisuussitoumuksemme ja jäsenyytemme
Metso noudattaa kansainvälisisten aloitteiden ja standardien vaatimuksia ja osallistuu useisiin vastuullisuusindekseihin.