Etusivu Yritys Vastuullisuus

Vastuullisuus

Mahdollistamme modernia elämäntapaa
Vastuullisuus on meille strateginen prioriteetti ja olemme sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristö, luonnonvarat sekä turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden. Suurimmat vaikutuksemme kytkeytyvät siihen, että käyttämällä teknologioitamme ja palveluitamme asiakkaamme saavuttavat omia vastuullisuus- ja tuottavuustavoitteitaan.
Katso video
00:00

Our sustainability agenda

Vastuullisuusstrategiamme sisältää meille ja sidosryhmillemme olennaisimmat aiheet

Metso päivitti vastuullisuusohjelmansa vuonna 2023. Päivitetty vastuullisuusohjelmamme on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: Planet Positive -ratkaisut ja innovaatiot asiakkaille, Metson ihmiset ja kulttuuri sekä omien toimintojemme ympäristötehokkuus ja vastuullinen toimitusketju. Ohjelman perustana on vastuullinen liiketoimintamalli.

imageqrt8j.png

Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia omissa toiminnoissamme, logistiikassa ja hankintaketjussa. Henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi, hyvä työntekijäkokemus, tiimien ja työskentelytapojen jatkuva kehittäminen sekä monimuotoisuus ja osallisuus ovat kultturimme perusta.

Planet Positive -tarjoamamme auttaa asiakkaitamme parantamaan ympäristötehokkuuttaan, tuottavuuttaan ja vähentämään riskejä. Tarjoamme asiakkaillemme energia- ja vesitehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat vähentäääm päästöjä ja mahdollistavat materiaalien uudelleenkäytön.

Teemme tiivistä yhteistyötä toimitusketjumme kanssa varmistaaksemme sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullisen arvoketjun, jossa noudatetaan samoja arvoja, periaatteita ja toimintatapoja kuin omassa toiminnassamme.

Vuosikertomus 2023 on julkistettu

Vaikutuksemme ilmastonmuutokseen

Tavoitteemme on ”mahdollistaa kestävä moderni elämäntapaa”. Ilmastonmuutos on nykyisen elämäntavan suurimpia globaaleja haasteita, jonka ratkaisemiseen Metsolla on merkittävästi annettavaa. Siksi vastuullisuusstrategiamme painopiste on ilmastonmuutoksessa.

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii sen, että koko maailma pääsee nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Globaalin 1,5 asteen ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että energian tuotannon CO2-päästöjä vähennetään merkittävästi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantotehokkuutta. Energiasiirtymämuutos edellyttää suuria investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, sähkönsiirtoinfrastruktuurin kehittämiseen, akkuteknologioihin ja sähköajoneuvoihin, mikä puolestaan vaatii akkumetallien, kuten kuparin, nikkelin, litiumin ja muiden harvinaisten maametallien tuotannon merkittävää ja nopeaa kasvua.

Metso tarjoaa vastuullista teknologiaa asiakkaidensa energiasiirtymän tukemiseksi. Kivien murskaus ja hienontaminen on energia- ja vesi-intensiivistä, joten teknologiaosaamisemme ja innovaatiotoimintamme ovat avainasemassa. Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin vertailuteknologia.

Lisäksi tavoitteemme on vähentää omia CO2-päästöjämme nettonollaan vuoteen 2030 mennessä ja logistiikassa 20 % vuoteen 2025 mennessä. Sitoutamme myös toimittajia päästövähennyksiin ja tavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettu tieteeseen perustuvat päästötavoitteet (SBTi) vuoteen 2025 mennessä. Kaikkien tavoitteiden vertailuvuosi on 2019.

Vaikutuksemme ilmastonmuutokseen
Useimmat yritykset tavoittelevat toimintojensa nettonollapäästöjä. Tämä edellyttää uusiutuvaan sähköön tai vetyyn siirtymistä ja energiatehokkuuden parantamista.
Planet Positive - Autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa

Planet Positive - Autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on yritysten ja maiden yhteistyötä, ja siksi meidän on toimittava yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa tarjotaksemme tarvittavia energia- ja hiilitehokkaita tuotteita ja palveluita, jotka tukevat energuasiirtymää. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden. Metso on positiivisen muutoksen kumppani.

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat merkittävästi energia- tai vesitehokkaampia kuin toimialan vertailuteknologia tai markkinoilla olevat edellisen sukupolven tuotteet. Suoran hiilijalanjälkivaikutuksen lisäksi Planet Positive -tuotteet voivat vähentää asiakkaan CO2-päästöjä tuotteiden valmistus- ja toimitusvaiheissa ja kierrätysmahdollisuuksia lisäämällä. 

Planet Positive -palvelut puolestaan voivat parantaa asiakkaidemme prosesseja modernisointien, päivitysten ja prosessioptimoinnin avulla. Palvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään toimintaansa asteittaisia parannuksia, joiden hyöty kasvaa jatkuvasti laitteen elinkaaren aikana. Pitkällä aikavälillä tällaiset kumulatiiviset hyödyt voivat olla hyvin merkittäviä.

Planet Positive -portfoliossamme on jo yli 100 tuotetta, ja pyrimme laajentamaan ja parantamaan tätä tarjoamaa niin, että Planet Positive on edustettuna asiakkaidemme
prosessien jokaisella osa-alueella ja kaikissa arvoketjun vaiheissa. Tämän takia kaikilla tuotekehityshankkeillamme on oltava vastuullisuushyötyjä ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia tuotekehitysmenoista on suunnattu Planet Positive -tuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen.

 

Jalanjälkemme

Jalanjäljellä tarkoitamme ympäristövaikutuksia, joita syntyy, kun tuotamme tavaroita ja palveluita sekä toimitamme niitä asiakkaille. Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutukset ympäristölle sekä ihmisille omissa toiminnoissamme sekä logistiikassa ja toimitusketjussa. Työskentelemme aktiivisesti toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa luodaksemme vastuullisemman arvoketjun raaka-aineista lopputuoteeksi. Turvallisuus on ensisijainen prioriteettmminne, sekä omissa toiminnoissamme että laitteidemme valmistuksessa ja käytössä.

Jalanjälkemme
sitoumukset ja jäsenyydet
Vastuullisuussitoumuksemme ja jäsenyytemme
Metso noudattaa kansainvälisisten aloitteiden ja standardien vaatimuksia ja osallistuu useisiin vastuullisuusindekseihin.