Etusivu Insights Blogi Blogi - Kiviainestuotanto Kustannustehokasta välimurskausta Nordberg® GP-sarjan murskaimilla
Kiviainesala
maalis 30, 2020

Miten välimurskaus voi olla kustannustehokkaampaa ja huolettomampaa GP-välimurskaimilla?

Janne Lahtela
Janne Lahtela
Tuotespesialisti, GP-sarjan ja C-sarjan murskaimet
Välimurskaus voi olla erittäin vaativa murskausvaihe karamurskaimille. Syötteen määrä voi vaihdella paljon, ja saman voi sanoa murskattavan aineksen koosta, jonka vaihteluväli voi olla hyvin karkeasta varsin hienoon. Mahdolliset tukkeutumat voivat rajoittaa koko murskauslaitoksen kapasiteettia.
Janne Lahtela, GP-sarjan ja C-sarjan murskainten asiantuntija.

Jotta saavutetaan häiriötön ja kustannustehokas toiminta näissä mainitunlaisissa vaikeissa olosuhteissa, välimurskaimista täytyy löytyä ominaisuuksia, joilla yllä mainitut haasteet selätetään. Tutustumme ohessa joihinkin tällaisiin ominaisuuksiin käyttäen esimerkkinä Nordberg® GP -sarjan välimurskaimia.

Keskustelimme GP-karamurskainten ja C-leukojen tuotespesialistiksi äskettäin nimitetyn Janne Lahtelan kanssa siitä, miten välimurskauksen käyttökulut voidaan pitää alhaisina ja samalla varmistaa jouheva syötemateriaalin kulku.

Q1: Ihan aluksi, mistä karamurskainmalleista nyt oikein puhutaankaan?

Nordberg® GP -sarjan karamurskaimista välimurskaukseen sopivat erityisesti GP100S, GP300S, GP500S sekä massiivinen GP7 malli, joita yleisimmin nähdään täällä Suomessa Lokotrack®-laitteisiin asennettuina. S-kirjain mallinimen perässä paljastaa, että keskeinen käyttökohde löytyy työmailta välimurskausvaiheesta.

GP-sarjan välimurskaimet on suunniteltu toiseen murskausvaiheeseen, jossa tietyissä sovelluksissa vaaditaan erityisominaisuuksia. Sen vuoksi GP-sarjan välimurskaimet näyttävätkin hieman erilaisilta verrattuna GP-sarjan hienomurskaimiin, tai HP-sarjan tai MX-sarjan kartiomurskaimiin. Kaikkia ohessa mainittuja murskainmalleja voidaan käyttää väli- ja hienomurskausvaiheissa.

Täytyy kuitenkin muistaa, ettei yksikään välimurskausvaihe ole keskenään samanlainen, ja useimmissa nämä mainitut GP:t, HP:t ja MX:t toimivatkin erinomaisesti. Kuitenkin tietyissä sovelluksissa juuri GP-sarjan välimurskaimet toimivat parhaiten.

Q2: Eli karamurskaimelta voidaan edellyttää eri ominaisuuksia riippuen siitä, käytetäänkö sitä väli- vai hienomurskausvaiheessa?

Kyllä, tietyissä tapauksissa asia on näin. Keskeiset erot näiden murskausvaiheiden välillä voivat syntyä esimerkiksi prosessin tasaisuuden tai syötteen koon edellyttämistä vaatimuksista.

Murskausprosessi voi olla epävakaa välimurskausvaiheessa, esimerkiksi syötemateriaalivirtauksen määrä vaihtelee erityisesti silloin, kun murskeen välivarastoa ei ole käytössä. Tuloksena murskaimen kuormitus voi vaihdella tukahduttavasta syötöstä siihen, että murskaimen kita on vain osittain täysi tai välillä jopa kokonaan tyhjä!

Syötemäärän vaihtelun ohessa myös syötteen koko vaihtelee usein hyvinkin karkeasta varsin hienoon.

GP-sarjan välikaramurskain hyväksyy erittäin suurikokoista syötettä verrattuna fyysiseen kokoonsa. Tämä ainutlaatuinen “syöttöaukon koon ja murskaimen painon suhde” mahdollistaa asiakkaillemme lukuisia mahdollisuuksia optimoida käyttökulut ja helpottaa koko heidän murskausprosessiaan. Tapauksissa, joissa suuri syötekoko on prosessissa se isoin rajoittava tekijä, GP-välimurskainten avulla voidaan valita myös optimaalisin laiteinvestoinnin suuruus.

Q3: Onko siis suuresta syöttöaukon koosta hyötyjä käyttökustannuksiin ja jos on, niin miten?

Kyllä on, sekä suorasti että epäsuorasti. Suora hyöty liittyy välikoneen erinomaiseen suorituskykyyn haastavassa tehtävässään ja epäsuora hyöty kohdistuu muihin sen ympärillä sijaitseviin murskaimiin.

Murskaimen tukos, tukkeuma tai holvaantuminen on valitettavasti tuttu asia kivenmurskauksessa. Holvaantumisessa liian karkea tai liuskeinen syöte juuttuu karamurskaimen kitaan estäen muun materiaalin liikkeen, alentaen täten koko laitoksen kokonaiskapasiteettia.

Tällainen todella karkea syöte voi aiheutua esimerkiksi leukamurskaimesta, joka on vain yksinkertaisesti liian iso vaadittavalle lopputuotekapasiteetille, tai iän-vanhasta leukamurskainteknologiasta, joka ei kykene isoihin murskaussuhteisiin. Kynnys vaihtaa aiemmin hankittu iso leukamurskain pari kokoa pienempään voi olla monesti liian korkea.

Tällaisissa tilanteissa GP-välimurskaimien suuri syöttöaukko ja korotetut ylärungon armit varmistavat sujuvan materiaalivirtauksen, vaikka syöte olisi erittäin karkeaa, estäen näin tukkeutumat.

Havainnekuva GP-karamurskainsarjan välimurskaimesta.
GP-sarjan välikaramurskainten suuri syöttöaukko ja korotetut ylärungon armit maksimoivat materiaalin virtauksen jyrkkään kitaan. Kuvassa GP300S.

GP-sarjan välikaramurskain hyödyttää epäsuorasti myös leukamurskainta. Leukaa voidaan pyörittää isommalla suljetun puolen asetuksella. Suuremman asetuksen ansiosta leuan kulutusosat kestävät pidempään, materiaalivirtaus leuan kitaan on silminnähden tasaisempaa ja koko laitoksen tuottavuus paranee.

Otetaanpa esimerkkinä Nordberg® C120™-leukamurskain ja sen kulutusosien kestoikä sallitulla 70–175 mm:n asetusalueella:

Ero kulutusosien käyttöiässä on erityisen suuri silloin, kun leukaa ei tarvitse käyttää lähellä pienintä sallittua asetusta. Esimerkiksi jos avaat asetusta 100 mm:stä 150 mm:iin, murskaat keskimäärin kaksi kertaa isomman tonnimäärän samoilla kulutusosilla. Tämä on jo merkittävä hyöty! Samalla myös suhteellinen energiankulutus alenee. Saavutettu hyöty riippuu tietysti aplikaatiosta ja edellyttäen, että leuan asetukseen ei liity muita rajoittavia tekijöitä.

Q4: Miten GP-sarjan välimurskaimet auttavat asiakkaitamme saavuttamaan häiriöttömän murskaustoiminnan?

Suuren syöttöaukon ohessa GP-välimurskaimen suunnitteluun liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten syvä ja jyrkkä kita, joiden avulla varmistetaan huoleton toiminta erilaisissa vaativissa olosuhteissa. Tässäpä pari esimerkkiä:

HIENOAINES EI OLE NIIN ISOKSI HAITAKSI SYÖTTEESSÄ

Jos ei ole mahdollisuutta sijoittaa seulaa esi- ja välimurskainten väliin, karamurskaimeen saattaa kulkeutua paljon hienoainesta, mikä voisi aiheuttaa ongelmia. GP-välimurskain, jossa on jyrkkä kitakulma ja mahdollisuus käyttää lyhyttä iskunpituutta, auttaa välttämään pakkautumisen ja korkeat murskaimen kuormitukset, eli monessa tapauksessa käsittelemään hienoainestakin ongelmitta.

Tämä voi myös johtaa tilanteeseen, jossa laitoksessa tarvitsee ohjata vähemmän hienoainesta jätteeksi ja siitä pystytäänkin tekemään myytävää lopputuotetta.

VAIHTELEVA SYÖTTEEN MÄÄRÄ

Kuten jo mainitsinkin, joskus on haastavaa ylläpitää karamurskaimelle tasainen ja samankokoinen syöte. Kaikki karamurskaimet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun käytetään tukahduttavaa syöttöä. Iskun pituuden säätömahdollisuus GP-välimurskaimessa mahdollistaa parhaan ratkaisun löytämisen saatavissa olevalle, vajaallekin materiaalivirtaukselle.

Kaikenkaikkiaan GP-välimurskainten hyvä suorituskyky on vähemmän riippuvainen murskauskidan täyttöasteesta tai tukahduttavan syötteen puuttumisesta. Ne voivatkin tietyssä määrin käsitellä pulssisyöttöä, eli niin sanottua ”on-off syöttötapaa”, jossa kita käy välillä aivan tyhjänä.

HIENOAINEKSEN TUOTTAMISEN VÄHENTÄMINEN

Jyrkän kitakulman ja uniikin kinematiikkansa ansiosta GP-välimurskille on ominaista se, että ne tuottavat lopputuotetta, jossa on pienempi osuus hienoainesta. Tämä on hyödyksi erityisesti raidesepelin tuotannossa, tai kolmivaihemurskauksessa, jossa hienomurskain tekee hienoainestuotteet.

VAIKEAN SYÖTEMATERIAALIN KÄSITTELY

Joissakin tapauksisssa syötteen muoto voi olla todella liuskeinen, kostea tai liukas, jolloin tavoitellun kapasiteetin saavuttaminen on hankalaa. Tällainen haastava syötemateriaali kulkee kuitenkin vaivatta GP-välimurskaimen jyrkkään ja syvään kitaan.

VÄHEMMÄN TARVETTA SÄÄTÄÄ ESIMURSKAINTA

GP-välimurskainten syöttöaukko pysyy yhtä isona läpi kulutusosien koko käyttöiän ja IC50C™:n automaattisen kulutuksenkompensaation. Muuttumaton syöttöaukko minimoi tarpeen säätää esimurskaimen asetusta käytön aikana.

Todella kuluneilla kuluosilla leukamurskain voi tuottaa samalla asetuksella normaalia karkeampaa tai liuskemaisempaa tuotetta, joka kuitenkin sujahtaa GP-välimurskaimen isosta syöttöaukosta ongelmitta.

Havainnekuva leikatusta GP500S-karamurskaimesta ja sen kidasta.
GP-välimurskaimessa on syvä, lähes pystysuora kita. Kuvassa GP500S.
Kiviainesala
Ota yhteyttä myyntiin
Tietosi ovat turvassa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.
Kiitos yhteydenotostasi!
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit lähettää uuden pyynnön 15 minuutin kuluttua.