Etusivu Yritys Vastuullisuus Ympäristöystävällistä toimintaa
environmental

Ympäristöystävällistä toimintaa

Tavoitteena pienempi ympäristöjalanjälki

Tavoitteena pienempi ympäristöjalanjälki

Ympäristötehokkuuden kehittäminen on jatkuva prosessi. Resurssien kestävä käyttö tukee liiketoimintamme pitkän aikavälin menestystä, mutta globaali toimintaympäristö tuo riskejä, jotka meidän tulee tunnistaa koko arvoketjussamme.

Oman toimintamme ympäristövaikutukset koostuvat suurimmaksi osaksi energiankulutuksesta, päästöistä, vedenkulutuksesta ja jätteistä tuotantolaitoksissamme, tutkimuskeskuksissamme, laboratorioissamme ja palvelukeskuksissamme. Lisäämällä tuotantomme ympäristötehokkuutta voimme pienentää ympäristöjalanjälkeämme ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Kunnianhimoiset CO2-vähentämistavoitteet

Meillä on kunnianhimoinen omien toimintojen CO2-päästövähennystavoite: nettonolla vuoteen 2030 mennessä. Logistiikassa tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä (vertailuvuodesta 2019). Lisäksi tavoittelemme 15 % pienempää vedenkulutusta työntekijää kohden niukkavetisillä toimipaikoillamme ja kaatopaikalle vietävän jätteen määrän vähentämistä 90% vuoteen 2030 mennessä.

Ratkaisumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sisältävät uusiutuvan energian käytön laajentamisen, ympäristön parantamistoimenpiteet tuotantoprosesseissamme ja laitoksissamme sekä investoinnit omaan energiantuotantoon eli aurinkovoimajärjestelmiin ja maalämpöön. Olemme lähes kolminkertaistaneet aurinkopaneelien määrän toimipaikoillamme vuoden 2021 alkuun verrattuna. Pitkän aikavälin tavoitteemme liittyy lämmitysjärjestelmien vaihtamiseen fossiilisista polttoaineista sähköön. Valimoissamme pyrimme löytämään vaihtoehtoja maakaasulle ja nestekaasulle. Vuonna 2023 toteutettiin lähes 40 energia- tai CO2-tehostamishanketta. Brasiliassa saimme päätökseen vihreän kaasun sertifikaattialoitteen, jonka tavoitteena on vähentää maakaasun käytöstä syntyviä CO2-päästöjä. Jatkossa aiomme laajentaa vihreän kaasun sertifikaattien käyttöä myös muihin maihin.

Energiansäästötoimien lisäksi paransimme vuonna 2023 useiden tuotantoprosessiemme vesitehokkuutta ja vähensimme makean veden käyttöä muun muassa ohjaamalla ylivuotovesiä paikalliseen puutarhaan ja käyttämällä ilmastoinnin kondensaatiovettä toimitilojen siivoukseen ja kasvien kasteluun.

Kunnianhimoiset CO2-vähentämistavoitteet
Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen on hyvä tapa vähentää päästöjä ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme tekemään ehdotuksia säästötoimiksi. Nämä projektit ovat johtavia energiaan, hiilidioksidiin, veteen ja jätteisiin liittyviä toimiamme, jotka auttavat minimoimaan oman toimintamme, logistiikkamme ja toimitusketjumme haitallisia ympäristövaikutuksia. Näiden projektien toteuttaminen kasvattaa ympäristötehokkuuttammeja pienentää ympäristöjalanjälkeä.

Luonnon monimuotoisuusvaikutustemme ymmärtäminen

Vuonna 2023 aloitimme selvityksen arvoketjumme vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen tekemällä alkuvaiheen biodiversiteettiarvioinnin. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaikuttaa Metson arvoketjuun eri tavoin maantieteellisestä sijainnista riippuen. Arvioinnin tulokset olivat kuitenkin linjassa nykyisten vastuullisuustavoitteidemme kanssa ja tukevat biodiversiteettihaasteisiin vastaamista: tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vedenkäyttöä omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme sekä asiakkaiden toiminnoissa Planet Positive -tuotteidemme ja -palvelujemme avulla.

Suurin osa biodiversiteettijalanjäljestämme syntyy asiakkaidemme toiminnan seurauksena. Ratkaisumme rikastehiekan käsittelyyn ja kuivajätteen pinoamiseen, prosessiveden käsittelyyn, varastokasojen ennallistamiseen, vanhojen jätemateriaalikasojen energia-, vesi- ja kemikaalitehokkaaseen käsittelyyn sekä hienoksi jauhetun malmin käsittelyyn ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyrimme vähentämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä Metson asiakasteollisuuksissa.

Vastuullisena kumppanina tavoitteemme on myös tukea toimitusketjumme ja asiakkaidemme toimia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi. Metso ei tue laitonta kaivostoimintaa tai toimintaa, joka rikkoo luonnonsuojelua koskevia kansallisia tai kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä.

Planet Positive -tarjoamamme

Planet Positive -tarjoamamme

Metson suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät, kun asiakkaat käyttävät teknologiaamme. Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin vastaavat markkinoilla olevat ratkaisut. Ne vähentävät päästöjä ja auttavat asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan. Portfoliossamme on jo yli 100 Planet Positive -tuotetta.

 

Vastuullisuusraportoinnin sähköinen työkalu
Tutustu vastuullisuusraportointiimme.
{{decodeHtmlEntities(field.label)}}