Etusivu Yritys Vastuullisuus Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta

Meillä on yli 12 000 suoraa toimittajaa noin 80 maassa. Teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja tuemme heitä vastuullisuuskäytännöissä ja -prosesseissa.
Vastuullinen yhteistyö takaa kestävän arvoketjun

Vastuullinen yhteistyö takaa kestävän arvoketjun

Toimittajat ovat arvokkaita kumppaneitamme. Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullisen arvoketjun. Kaikki uudet toimittajat arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta ja vastuullisuusuusarviointi toimittajavalinnassa on taloudellisen, toimituksen ja laadun kanssa samalla viivalla.

Kaikkien uusien toimittajien on täytettävä toimittajaprofiili, joka sisältää 30 kysymyksen mittaisen vastuullisuusosion. Toimittajiemme tulee myös allekirjoittaa toimittajien toimintaperiaatteet. Jos toimittajan antamat vastaukset eivät täytä vähimmäisvaatimuksiamme, esim. korruption vastainen politiikka ja turvallisuuskäytännöt, pyydämme korjaavia toimenpiteitä, joiden toteuttamista seurataan.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma

Osana toimittajien sitouttamista 1,5 asteen ilmastonmuutostavoitteeseen, pyydämme heitä selvittämään oman toimintansa, tavarantoimittajiensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä. Pyydämme toimittajiamme lisäämään ympäristötehokkuuttaan, esimerkiksi laatimalla suunnitelmia CO2-päästövähennyksille ja asettamalle näille vähennyksille tavoitteita. Erityisesti kannustamme toimittajiamme sitoutumaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Toimittajien päästövähennyssitouttamistavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettu tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma
{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}
Toimittajien toimintaperiaatteet

Toimittajien toimintaperiaatteet

Toimittajien toimintaperiaatteet asettavat standardit, joita odotamme kaikkein toimittajiemme noudattavan. Se on lähtökohta kaikille uusille tai olemassa oleville liikesuhteille, ja se kattaa muun muassa terveyden ja turvallisuuden, lapsi- ja pakkotyön, ihmisoikeudet, korruption torjumisen, lakien ja määräysten noudattamisen ja ympäristön ja ilmastonmuutoksen. Odotamme toimittajiemme tekevän kaikkensa noudattaakseen toimittajien toimintaohjeita.

Due to name change the SCOC template has been rebranded. However, all previous commitments using the earlier Metso Outotec template are considered still valid and binding.

Toimittajien auditoinnit ja toiminnan parantaminen

Toimittajien auditoinnit ja toiminnan parantaminen

Yksi tapa varmistaa ja tukea toimittajien toimintaperiaatteiden noudattamista on suorittaa toimittajien vastuullisuusauditointeja.

Metson kolmannen osapuolen auditoinnit kattavat monia kestävän kehityksen näkökohtia, mukaan lukien turvallisuus, ympäristö, tuoteturvallisuus, työ- ja ihmisoikeudet sekä riskienhallinta. Vuosittainen toimttajien auditointiohjelmamme määrittelee auditoitavat toimittajat toimittajien vastuullisuusriskiarvioinnin perusteella. Ennen auditointia toimittajia pyydetään suorittamaan vastuullisuuden itsearviointi. Jokaisen auditoinnin jälkeen sovimme korjaavista toimenpiteistä yhdessä toimittajan kanssa. Seuraamme näiden toimenpiteiden toteutumista sovitussa aikataulussa yhdessä toimittajien kanssa.

Auditoinnin lisäksi olemme säännöllisessä vuoropuhelussa  toimittajiemme kanssa ja koulutamme ja neuvomme heitä vastuullisuusasioissa. Tarjolla on useita verkkokoulutuksia vastuullisuutta koskevista odotuksistamme, kuten ihmisoikeuksista ja turvallisuudesta sekä Science Based Target (SBT) metodologiasta CO2-päästöjen vähentämiseksi ja siitä, kuinka toimittajamme voivat vähentää toimitusketjun CO2-päästöjään. Lisäksi järjestämme toimittajien vastuullisuuspäiviä tietoisuuden lisäämiseksi ja toimittajien kouluttamiseksi. Aktiivisen viestinnän, koulutustilaisuuksien ja prosessien parantamisen avulla autamme toimittajia heidän kehityksessään kohti kestävämpää tulevaisuutta.

{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}

Toimittajien vastuullisuusmittarit

{{decodeHtmlEntities(field.label)}}