Etusivu Yritys Vastuullisuus Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta

Meillä on noin 20 000 toimittajaa noin 100 maassa. Teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja tuemme heitä vastuullisuuskäytännöissä ja -prosesseissa.
Vastuullinen yhteistyö takaa kestävän arvoketjun

Vastuullinen yhteistyö takaa kestävän arvoketjun

Toimittajat ovat arvokkaita kumppaneitamme. Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullisen arvoketjun. Kaikki uudet toimittajat arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta ja vastuullisuusuusarviointi toimittajavalinnassa on taloudellisen, toimituksen ja laadun kanssa samalla viivalla.

Turvallisen toiminnan ja oikeudenmukaisten työsuhdekäytäntöjen noudattaminen toimitusketjussamme,
jatkuva toimittajien due diligence -arviointi ja riskien tunnistaminen sekä erilaiset ilmastonmuutostoimet toimitusketjussamme ovat Metson prioriteetteja.

Kaikkien uusien toimittajien on täytettävä toimittajaprofiili, joka sisältää 30 kysymyksen mittaisen vastuullisuusosion. Toimittajiemme tulee myös allekirjoittaa toimittajien toimintaperiaatteet. Jos toimittajan antamat vastaukset eivät täytä vähimmäisvaatimuksiamme, esim. korruption vastainen politiikka ja turvallisuuskäytännöt, pyydämme korjaavia toimenpiteitä, joiden toteuttamista seurataan.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma

Pyydämme toimittajiamme lisäämään ympäristötehokkuuttaan esimerkiksi laatimalla suunnitelmia CO2-päästövähennyksille ja asettamalla näille vähennyksille tavoitteita. Erityisesti kannustamme toimittajiamme sitoutumaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat
ilmastotavoitteet. Toimittajien sitouttamistavoitteemme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 %:lla toimittajistamme tulee olla asetettuna tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Toimittajien SBTi-sitouttamisohjelma aloitettiin vuonna 2020, ja 25,6 % suorista toimittajistamme oli asettanut tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tukeaksemme toimittajiamme vastuullisuussitoumuksissa ja tavoitteissa, koulutamme ja neuvomme heitä vastuullisissa toimintatavoissa ja suoritamme kestävän kehityksen toimittajatarkastuksia. Tarjoamme useita verkkokoulutuksia vastuullisuutta koskevista odotuksistamme, kuten ihmisoikeuksista ja turvallisuudesta sekä Science Based Target -aloitteen metodologiasta CO2-päästöjen vähentämiseksi ja siitä, kuinka toimittajamme voivat vähentää oman toimitusketjunsa CO2-päästöjä. Osa toimittajistamme on painottanut, että he saavat jo nyt liiketoimintahyötyjä pienemmän energiankulutuksen ja toimintojensa optimoinnin ansiosta. Toimittajien sitouttaminen vastuullisuuteen hyödyttää molempia osapuolia, koska osa ohjelman piirissä olevista toimittajista on pienempiä yrityksiä, joilla ei olisi omia tieteeseen pohjautuvia päästötavoiteohjelmia ilman Metson tukea.

Toimittajiemme sitouttamisohjelma
{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}
Toimittajien toimintaperiaatteet

Toimittajien toimintaperiaatteet

Toimittajien toimintaperiaatteet asettavat standardit, joita odotamme kaikkein toimittajiemme noudattavan. Se on lähtökohta kaikille uusille tai olemassa oleville liikesuhteille, ja se kattaa muun muassa terveyden ja turvallisuuden, lapsi- ja pakkotyön, ihmisoikeudet, korruption torjumisen, lakien ja määräysten noudattamisen ja ympäristön ja ilmastonmuutoksen. Odotamme toimittajiemme tekevän kaikkensa noudattaakseen toimittajien toimintaohjeita.

Due to name change the SCOC template has been rebranded. However, all previous commitments using the earlier Metso Outotec template are considered still valid and binding.

Toimittajien auditoinnit ja toiminnan parantaminen

Toimittajien auditoinnit ja toiminnan parantaminen

Tarkastukset ovat yksi tapa varmistaa toimittajien vaatimustenmukaisuus ja
jatkuva toiminnan parantaminen. Vuotuinen tarkastusohjelmamme määrittää tarkastettavat toimittajat vastuullisuutta koskevan riskiarvioinnin perusteella. Vuonna 2023 teimme 172 toimittajien kestävän kehityksen tarkastusta, ja tehtyjen tarkastusten yhteydessä määritetyistä korjaavista toimenpiteistä oli toteutettu 59 % vuoden loppuun mennessä.

Metson kolmannen osapuolen auditoinnit kattavat monia kestävän kehityksen näkökohtia, mukaan lukien turvallisuus, ympäristö, tuoteturvallisuus, työ- ja ihmisoikeudet sekä riskienhallinta. Vuosittainen toimttajien auditointiohjelmamme määrittelee auditoitavat toimittajat toimittajien vastuullisuusriskiarvioinnin perusteella. Ennen auditointia toimittajia pyydetään suorittamaan vastuullisuuden itsearviointi. Jokaisen auditoinnin jälkeen sovimme korjaavista toimenpiteistä yhdessä toimittajan kanssa. Seuraamme näiden toimenpiteiden toteutumista sovitussa aikataulussa yhdessä toimittajien kanssa.

Auditoinnin lisäksi olemme säännöllisessä vuoropuhelussa  toimittajiemme kanssa ja koulutamme ja neuvomme heitä vastuullisuusasioissa. Tarjolla on useita verkkokoulutuksia vastuullisuutta koskevista odotuksistamme, kuten ihmisoikeuksista ja turvallisuudesta sekä Science Based Target (SBT) metodologiasta CO2-päästöjen vähentämiseksi ja siitä, kuinka toimittajamme voivat vähentää toimitusketjun CO2-päästöjään. Lisäksi järjestämme toimittajien vastuullisuuspäiviä tietoisuuden lisäämiseksi ja toimittajien kouluttamiseksi. Aktiivisen viestinnän, koulutustilaisuuksien ja prosessien parantamisen avulla autamme toimittajia heidän kehityksessään kohti kestävämpää tulevaisuutta.

{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}

Toimittajien vastuullisuusmittarit

{{decodeHtmlEntities(field.label)}}