Etusivu Yritys Vastuullisuus Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Meillä on kattava ohjelma turvallisuutemme jatkuvaan parantamiseen.
Meillä on tinkimätön asenne turvallisuuteen

Meillä on tinkimätön asenne turvallisuuteen

Turvallisuus on meille merkki laadusta, ja uskomme, että hyvä terveys- ja turvallisuussuorituskyky on yksi kestävän liiketoiminnan avaintekijöistä. Siksi se on olennainen osa liiketoiminnan päätöksenteko- ja toimintaprosessejamme. Toiminnassamme tavoittelemme ensisijaisesti nollaa tapaturmaa.

Toimintamme tavoitteena on varmistaa turvallinen työympäristö kaikille työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme. Edistämme vahvaa ja avointa turvallisuuskulttuuria ja uskomme, että turvallisuus on yhdistelmä oikeaa asennetta, oikeita päätöksiä ja oikeita toimenpiteitä. Toiminnassamme korostamme henkilökohtaista sitoutumista ja odotamme, että kaikki roolistaan tai asemastaan riippumatta ryhtyvät tarvittaviin toimiin, jos he havaitsevat vaarallista käyttäytymistä tai vaarallisena pitämänsä tilanteen.

Vuonna 2022 käynnistimme uuden terveys- ja turvallisuusohjelman. Kuolemaan johtavien riskien estämiseen keskittyvä toimenpideohjelmaohjelma tähtää kaikkein riskialteimmissa olevissa työtehtävissä olevien työntekijöiden suojeluun. Ohjelman tarkoitus on, että kaikki työntekijät vähentävät tapaturmien todennäköisyyttä samalla kun työskentelemme kohti tavoitettamme lopulta poistaa loukkaantumisriski kokonaan. Ohjelma korostaa henkilökohtaista turvallisuutta, johtajuutta, sitoutumista ja vastuullisuutta omasta toiminnasta ja sen pohjana ovat kymmenen ehdotonta hengenpelastussääntöä.Tavoittena on yhdenmukainen ja standardoitu toimintatapa ja että työntekijät voivat tehdä oikeita päätöksiä riskejä kohdatessaan.

Kuolemaan johtavien riskien estämiseen keskittyvä toimenpideohjelma keskittyy asiakastoimialojemme tyypillisiin riskeihin, kuten työskentely korkealla tai suljetuissa tiloissa, nostaminen, kemikaalit tai vaaraa aiheuttava energia, käsi- ja sähkötyökalut ja työskentely asiakkaan luona sekä tieliikenne.

Sosiaalisen vastuun ja työntekijöiden vastuullisuusmittarit

{{decodeHtmlEntities(field.label)}}
{{ title }} {{ ingress }}
{{ title }} {{ ingress }}

Laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuuspolitiikat ja kestävän kehityksen hallinto

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme (QEHS-politiikat) osoittavat sitoutumisemme työskennellä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Politiikat kattavat luonnonvarojen kestävän käytön sekä työntekijöidemme ja tiloissamme tai suorassa valvonnassamme työskentelevien urakoitsijoiden terveyden ja turvallisuuden.

Terveys ja turvallisuus ovat menestyksemme kulmakiviä. QEHS-politiikkamme korostavat pyrkimystämme luoda turvallinen ja terveellinen työpaikka kaikille. Kaikilla Metsolaisilla on roolinsa tämän tavoitteen saavuttamisessa ja käytäntöjen ymmärtäminen ja niiden oikeaoppinen soveltaminen varmistaa, että pidämme työpaikkamme turvallisena ja terveellisenä joka päivä. QEHS-politiikkojemme avulla vahvistamme myös ympäristösitoumuksiamme, joiden tavoitteena on varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö, ympäristönsuojelu, lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja ympäristöjalanjälkemme minimoiminen arvoketjussa.

Integroitu johtamisjärjestelmämme noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ja ISO-standardeja. Meillä ovat käytössä ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (terveys ja turvallisuus). Ulkopuolinen taho sertifioi Metson vuosittain varmistaaksemme, että  täytämme kaikki lailliset vaatimukset sekä direktiivi- ja ISO-standardit.

Laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuuspolitiikat ja kestävän kehityksen hallinto
Turvalliset tuotteet ja palvelut

Turvalliset tuotteet ja palvelut

Turvallisuus on ykkösvaatimus asiakastoimialoillanne. Metson tuotteet on suunniteltu täyttämään kaikki asiaankuuluvat standardit, normit ja direktiivit niissä maissa mihin niitä toimitetaan. Tuotteidemme mukana toimitetaan aina asianmukaiset käyttöohjeet turvallisen käytön ja huollon varmistamiseksi. Lisäksi laaja elinkaaripalveluiden valikoimamme varmistaa, että käytössä olevat tuotteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset myös ja pysyvät siten turvallisina koko elinkaarensa ajan. Tuotteidemme ja henkilöstömme turvallisuus on eräitä tutkimus- ja kehitystyömme avaintekijöitä.