Strategia

Mahdollistamme kestävää modernia elämäntapaa
Haluamme olla alamme johtava, vahvasti kasvuun, kannattavuuteen ja vastuullisuuteen keskittyvä yhtiö. Tuotteitamme ja palvelujamme käytetään kivenmurskaukseen, mineraalien käsittelyyn ja metallien jalostukseen tuottamaan materiaaleja nykyaikaisen elämäntapamme edellyttämiin tarpeisiin.

Tavoitteet

Oikaistu EBITA-marginaali yli 17 % syklin yli 

Luottoluokituksen säilyttäminen ’Investment Grade’ -tasolla 

Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta 

Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti 

Tarkoituksemme ja visiomme vievät meitä eteenpäin

Visiomme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta maailman luonnonvarojen kestävässä käytössä. Yhdessä tuotamme palveluja, innovaatioita ja tuloksia – luotettavasti ja turvallisesti. Haluamme olla asiakkaillemme arvokas kumppani ja auttaa heitä saavuttamaan omat tavoitteensa. Taloudellinen suorituskyky on strategiamme toteuttamisen ytimessä, ja keskitymme jatkuvaan kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen innovaati oiden avulla. Toimimme kiviainestuotannossa ja kaivosteollisuudessa – teollisuudenaloilla, joilla on paitsi keskinäisiä synergioita myös kasvupotentiaalia. Taloudelliset tavoitteemme sitouttavat meidät tekemään vahvaa taloudellista tulosta, joka mahdollistaa investoinnit ja kilpailukykyisen osingonmaksun osakkeenomistajillemme.

Olemme sitoutuneet rakentamaan alamme johtavaa yritystä. Jatkamme strategiamme toteuttamista kaikissa liiketoimin noissamme neljän eri sidosryhmiemme tarpeisiin vastaavan kehityspainopistealueemme kautta:

  1. Asiakkaan menestys
  2. Vastuullisuus
  3. Aikaansaamisen kulttuuri
  4. Taloudellinen tulos
Tarkoituksemme ja visiomme vievät meitä eteenpäin

Strategian toteutuksen neljä painopistettä

Asiakkaan menestys

Vastuullisuus 

Aikaansaamisen kulttuuri

Aikaansaamisen kulttuuri

Taloudellinen tuloksellisuus

Vastuullisuuden edelläkävijä

Vastuullisuuden edelläkävijä

Tarkoituksemme on olla kestävän, modernin elämäntavan  mahdollistaja. Ympäristöasiat ovat olennainen osa vastuullisuusstrategiaamme, koska ilmastonmuutos on iso haaste asiakasteollisuuksissamme. Asiakkaamme vaativat meiltä tehokkaampia ja vastuullisempia ratkaisuja saavuttaakseen omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa ja vastatakseen keskeisten raaka-aineiden nopeasti kasvavaan kysyntään. Suurena laitetoimittajana mahdollistamme suurimman positiivisen muutoksen tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tehdäksemme heidän prosesseistaan kestävämpiä.

Vastuullisuustyömme keskiössä on Planet Positive -tarjoamamme, jonka tuotteet ovat merkittävästi energia- ja/tai vesitehokkaampia kuin toimialan vertailuteknologia tai markkinoilla olevat edellisen sukupolven tuotteet. Suoran hiilijalanjälkivaikutuksen lisäksi Planet Positive tuotteet voivat vähentää asiakkaan CO₂-päästöjä tuotteiden valmistus- ja toimitusvaiheissa ja kierrätysmahdolisuuksia lisäämällä. Planet Positive -palvelut puolestaan voivat parantaa asiakkaidemme prosesseja modernisointien, päivitysten ja prosessioptimoinnin avulla.  Planet Positive -portfolioon  kuuluu yli 100 tuotetta ja tavoitteenamme on laajentaa ja  kehittää Planet Positive -valikoimaamme edelleen tutkimuksen – ja tuokehityksen avulla. Tavoittelemme, että 80 % tuotekehitysmenoista on suunnattu Planet Positive -tarjoaman kehittämiseen vuoteen 2030 mennessä.

Emme tingi terveydesta ja turvallisuudesta. Kattavan turvallisuuden toimintaohjelmamme ja erilaisten toimenpiteiden avulla pyrimme parantamaan työntekijöidemme, kumppaneidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta. Tuotteidemme turvallisuus on yksi tutkimus- ja tuotekehitystyömme painopistealueista. Turvallisuuslupauksemme ei pääty tuotteen toimitukseen. Meillä on useita ratkaisuja turvallisuusriskien poistamiseen ja asiakkaan toimintojen suorituskyvyn parantamiseen tuotteidemme elinkaaren aikana.

Tavoitteenamme on nettonollapästöt omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä, 20 %:n logistiikan päästövähennykset vuoteen 2025 mennessä ja että 30 %:lla tavarantoimittajistammme on tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää vastuullisuussivuillamme.