Metso sijoituskohteena

Metso edistää nykyaikaista elämäntapaa tarjoamalle innovaatioita ja kestävää tuottavuutta eri toimialojen asiakkailleen. Ihmiset, teknologinen osaaminen ja maailmanlaajuinen läsnäolomme ovat tärkeimmät resurssimme. Kannattava kasvu luo arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Kaivokset, louhokset ja kemian tehtaat toimittavat raaka-aineita jokapäiväiseen elämäämme ja meitä ympäröivään maailmaan. Metso palvelee asiakastoimialoja, joiden haasteita ovat muun muassa malmilajien ehtyminen ja köyhtyminen, veden ja energian saatavuuden ongelmat, pöly, korkeapainevirtauksen säätely sekä jätteen turvallinen ja tehokas käsittely.

Tässä Metson teknologiat ja asiantuntemus astuvat kuvaan: tarjoamme ratkaisuja kiviaineksen ja mineraalien käsittelyyn, metallin ja jätteen kierrätykseen sekä prosessiteollisuuksien virtauksensäätöön. Samalla kun autamme asiakkaitamme ratkaisemaan heidän maailmanlaajuisia haasteitaan, syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Metsolle ja luomme näin arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua. Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia.

Organisaatiorakenne

Kannattava kasvu edellyttää tehokasta ja ketterää organisaatiota, aktiivista kasvuhakuisuutta ja jatkuvaa reagointia toimintaympäristön muutoksiin.

Uudistimme organisaatiorakenteemme vuoden 2017 jälkipuoliskolla, ja muutos tuli voimaan 1.1.2018. Metsolla on seitsemän liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Mining Equipment, Aggregates Equipment, Minerals Services, Minerals Consumables, Recycling, Valves ja Pumps. Ulkoiset raportointisegmenttimme ovat Minerals ja Flow Control.

Liiketoiminta-alueet vastaavat omasta operatiivisesta toiminnastaan tilausten, myynnin, liikevoiton ja pääomakustannusten osalta, ja ne edistävät kannattavan kasvun strategiaa omilla hankkeillaan.

Liiketoiminta-alueiden lisäksi Metsolla on markkinakohtainen myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka yhdistää liiketoiminta-alueiden tarjooman ja edistää yhteistyötä lähellä asiakkaita. Asiakkaita palvelee noin 80 palvelukeskusta eri puolilla maailmaa. Lisäksi maailmanlaajuisten toimintojen tukena on noin 30 tuotantolaitosta ja 40 jakelukeskusta. Iso osa liiketoiminnastamme perustuu toimintamalliin, josaa toimittaja- ja jakelijaverkostoa on ulkoistettu.

Uuden organisaatiorakenteen tavoitteena on tehostaa strategian toteutusta. Liiketoiminta-aluiden vastuu onkin lisääntynyt muutoksen myötä. Tämä mahdollistaa nopeamman kasvu- ja kannattavuushankkeiden toteutuksen sekä joustavan reagoinnin markkinoiden muutoksiin. Lisäksi keskitymme yhä vahvemmin digitalisaatioon sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen tuottaaksemme asiakkaillemme uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Organisaatiorakenteen muutokset tukevat strategian toteutusta. Vuosi 2019 oli tuloksellisesti
ennätysvuosi, sillä liikevaihtomme kasvoi molemmissa segmenteissä ja kannattavuutemme oli parempi kuin
koskaan yhtiön historiassa

Liiketoimintamallimme