Etusivu Yritys Tietoa meistä Liiketoiminta

Liiketoimintamme

Malmeista metalleihin
Tarjoamme kiviaines-, kaivos- ja metallinjalostusteollisuuksille kattavan tuote- ja palveluvalikoiman. Avullamme asiakkaamme voivat vähentää energian- ja vedenkulutustaan, parantaa liiketoimintansa tuottavuutta ja pienentää sen riskejä.

Maailma muuttuu

Kaupungistuminen

ja nykyaikaisten yhteiskuntien rakentaminen vaatii entistä enemmän kiviainesta, mineraaleja ja metalleja. Arvokkaiden luonnonvarojen niukkuus edellyttää niiden vastuullista käsittelyä.

Ilmastonmuutos

ja sen hillitseminen edellyttää toimialoiltamme entistä tehokkaampaa energian- ja vedenkäyttöä sekä päästövähennyksiä. Kiertotalous edistää kiviaineksen, mineraalien, metallien ja jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Digitalisaatio

edistää uusia liiketoimintamalleja sekä tehostaa toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

 
Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa tekemällä valintoja, jotka vievät koko teollisuudenalaamme kohti luonnonvarojen yhä vastuullisempaa käyttöä. Asiakkaiden tukeminen toimialan muutoksessa on Metson ydinosaamista. 
Kiviainesala

Infrastruktuuri- ja rakennusteollisuuden asiakkaat tarvitsevat luotettavia murskaimia ja seuloja kivimurskeen tuotantoon sekä kierrätykseen. Globaalit markkinat koostuvat suurista, kansainvälisistä yrityksistä sekä lukuisista pienemmistä alueellisista tai paikallisista kivenmurskausalan yrityksistä, jotka tyypillisesti harjoittavat louhintatoimintaa tai toimivat urakoitsijoina.

Metso tarjoaa kivenmurskausasiakkailleen murskaimia, seuloja, syöttimiä, siirrettäviä ja kiinteitä murskaus- ja seulontalaitoksia, tela-alustaisia laitteistoja, vara- ja kulutusosia sekä monipuolisia asiantuntijapalveluja.

Kiviainesalan tuotteet ja palvelut »

Metso tarjoaa luotettavat laitteet, osat ja palvelut louhoksille, murskausurakoitsijoille, rakennusyhtiöille sekä purkutöihin ja rakennusjätteen kierrätykseen.
Kaivosteollisuuden asiakaskuntamme koostuu merkittävistä maailmanlaajuisista yrityksistä, alueellisista toimijoista ja pienistä yrittäjistä.
Kaivosala

Ainutlaatuinen tarjoamamme ja prosessiosaamisemme kattaa asiakkaiden koko tuotantoprosessin, alkaen ammattimaisesta alkuvaiheen testauksesta ja pilotoinnista ja täydellisistä ratkaisuista rikastuksessa tarvittaviin murskaimiin ja jauhinmyllyihin, erotukseen ja suodatukseen sekä rikastehiekan hallintaan.

Tarjoamamme sisältää materiaalinkäsittelylaitteita ja pumppuja sekä laajan valikoiman kulutus- ja varaosia ja asiantuntijapalveluita. Metso on ainutlaatuisessa asemassa kyetessään tarjoamaan nopeasti kasvaville akkumineraalien markkinoille siellä tarvittavia vastuullisia teknologioita ja laitteita. Kyseessä voi olla esimerkiksi litiumin,  nikkelin tai koboltin tuotanto kaivoksista akkumineraaleiksi ja akkujen mustan massan kierrätys. 

Metallinjalostus

Metso tarjoaa metallinjalostukseen nykyaikaisia liekkisulatusratkaisuja primäärien ja toissijaisten raaka-aineiden käsittelyyn. Metson kestävä liekkisulatusprosessi on tällä hetkellä maailman käytetyin kuparintuotantomenetelmä, ja sen avulla saavutetaan korkea metallin talteenotto alhaisimmilla kokonaiskustannuksilla.

Metallinjalostuksen tuotteet ja palvelut »

 

Metallinjalostusasiakkaamme ovat suuria ja keskikokoisia kaivoyhtiöitä sekä kehittyvillä markkinoilla toimivia paikallisia kaivos- ja metallurgisen alan yrityksiä.