Etusivu Yritys Tietoa meistä Liiketoiminta

Liiketoimintamme

Malmeista metalleihin
Metson tärkeimmät asiakastoimialat ovat kiviaineksen ja mineraalien käsittely sekä valikoidut alueet metallien jalostuksessa. Tarjoamme näille toimialoille teknologioita ja palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää energian- ja vedenkulutustaan, parantaa liiketoimintansa tuottavuutta ja pienentää sen riskejä.

Maailma muuttuu

Kaupungistuminen

ja nykyaikaisten yhteiskuntien rakentaminen vaatii entistä enemmän kiviainesta, mineraaleja ja metalleja. Arvokkaiden luonnonvarojen niukkuus edellyttää niiden vastuullista käsittelyä.

Ilmastonmuutos

ja sen hillitseminen edellyttää toimialoiltamme entistä tehokkaampaa energian- ja vedenkäyttöä sekä päästövähennyksiä. Kiertotalous edistää kiviaineksen, mineraalien, metallien ja jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Digitalisaatio

edistää uusia liiketoimintamalleja sekä tehostaa toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

 
Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa tekemällä valintoja, jotka vievät koko teollisuudenalaamme kohti luonnonvarojen yhä vastuullisempaa käyttöä. Asiakkaiden tukeminen toimialan muutoksessa on Metson ydinosaamista. 
Kiviainesala

Infrastruktuuri- ja rakennusteollisuuden asiakkaat tarvitsevat luotettavia murskaimia ja seuloja kivimurskeen tuotantoon sekä kierrätykseen. Globaalit markkinat koostuvat suurista, kansainvälisistä yrityksistä sekä lukuisista pienemmistä ja alueellista sekä paikallisista kivenmurskausalan yrityksistä.

Metso tarjoaa kivenmurskausasiakkailleen murskaimia, seuloja, syöttimiä, siirrettäviä ja kiinteitä murskaus- ja seulontalaitoksia, tela-alustaisia laitteistoja, vara- ja kulutusosia sekä asiantuntijapalveluja.

Kiviainesalan tuotteet ja palvelut »

Metso tarjoaa luotettavat laitteet, osat ja palvelut louhoksille, murskausurakoitsijoille, rakennusyhtiöille sekä purkutöihin ja rakennusjätteen kierrätykseen.
Kaivosteollisuuden asiakaskuntamme koostuu merkittävistä maailmanlaajuisista yrityksistä, alueellisista toimijoista ja pienistä yrittäjistä.
Kaivosala

Kaivosteollisuuden asiakaskuntamme koostuu merkittävistä maailmanlaajuisista yrityksistä, suurista ja keskisuurista alueellisista toimijoista ja pienistä kaivosalan yrittäjistä.

Kattava valikoimamme sekä osaamisemme mahdollistavat käytännössä kaiken tyyppisten malmien tehokkaan käsittelyn. Palvelumme ulottuvat kannattavuuden esiselvityksistä suunnitteluun ja prosessilaitteista kokonaisiin laitoksiin elinkaaripalveluineen.

Kaivosalan tuotteet ja palvelut »

Metallinjalostus

Metallinjalostusasiakkaamme ovat pääasiassa suuria ja keskikokoisia kaivoyhtiöitä sekä kehittyvillä markkinoilla toimivia paikallisia kaivos- ja metallurgisen alan yrityksiä.

Meillä on kattava valikoima ratkaisuja malmien, rikasteiden ja raaka-aineiden jalostamiseen puhtaaksi metalliksi, asiantuntemusta rikkihapon tuotantoon sekä tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja teollisuus- ja prosessivesien käsittelyyn.

Metallinjalostuksen tuotteet ja palvelut »

 

Metallinjalostusasiakkaamme ovat suuria ja keskikokoisia kaivoyhtiöitä sekä kehittyvillä markkinoilla toimivia paikallisia kaivos- ja metallurgisen alan yrityksiä.