Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakepääoma on 107 186 442,52 euroa, joka jakautuu 828 972 440 osakkeeseen. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.
Analyytikot
Seuraavat analyytikot laativat oma-aloitteisesti raportteja Metsosta: