Taloudellista tietoa

Metsolla on kaksi taloudellista raportointisegmenttia: Minerals (mineraaliekäsittely) ja Flow Control (virtauksensäätö).


Julkistamme taloudelliset raportit ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivittyvät mahdollisimman pian taloudellisten katsausten julkistamisen jälkeen.

Vuoden 2018 raportit julkaistaan seuraavasti:

  • Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote 2.helmikuuta
  • Vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös 23. helmikuuta
  • Vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 25. huhtikuuta
  • Vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 26. heinäkuuta
  • Vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsaus 26. lokakuuta


Taloudelliset raportit noudattavat kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja luvut esitetään euroina. Segmenttien taloudellista suorituskykyä mitataan tunnusluvulla liikevoitto/ tappio (EBIT). Lisäksi käytössä on vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat liikevaihdon kehittymistä ja parantavat vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä: ”tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja (EBITA), oikaistu” sekä ”segmentin operatiivinen sitoutunut pääoma (segmentti-ROCE)”. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja.