Taloudellista tietoa

Metsolla on kaksi taloudellista raportointisegmenttia: Minerals (mineraaliekäsittely) ja Flow Control (virtauksensäätö).


Julkistamme taloudelliset raportit ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivittyvät mahdollisimman pian taloudellisten katsausten julkistamisen jälkeen.

Vuoden 2020 raportointiaikataulu julkistettiin on seuraavanlainen:

  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkistetaan 6.2.2020
  • Vuoden 2019 vuosikertomus julkistetaan viimeistään 24.2.2020 alkavalla viikolla
  • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020 julkistetaan 7.5.2020
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkistetaan 5.8.2020

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.3.2020. Metson hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Metson ylimääräinen yhtiökokous on 29.10.2019 hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteena rekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Metso Outotecin ja tulevan Neleksen taloudellisesta aikataulusta loppuvuodelle 2020 tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Taloudelliset raportit noudattavat kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja luvut esitetään euroina. Segmenttien taloudellista suorituskykyä mitataan tunnusluvulla liikevoitto/ tappio (EBIT). Lisäksi käytössä on vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat liikevaihdon kehittymistä ja parantavat vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä: ”tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja (EBITA), oikaistu” sekä ”segmentin operatiivinen sitoutunut pääoma (segmentti-ROCE)”. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja.