Taloudellista tietoa

Raportointisegmentit ja kalenteri

Taloudellista tietoa

Ulkoisesti raportoidaan Minerals (mineraaliekäsittely) ja Flow Control (virtauksensäätö)

Minerals Services tarjoaa kaivos- ja kivenmurskausasiakkaille kaiken kattavia palveluratkaisuja, kulutus- ja varaosista aina asiakkaan suoritusta parantaviin korkean lisäarvon palveluihin.

Minerals Capital vastaa mineraalienkäsittelyjärjestelmien tarjoamisesta kaivosasiakkaille,murskaus- ja seulontalaitteiden tarjoamisesta kivenmurskausasiakkaille sekä systeemitoimituksista.

Flow Control vastaa venttiilitarjonnan kehittämisestä ja kasvattamisesta etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaille sekä pumpuista kaivosteollisuuden asiakkaille edistämällä uusia mahdollisuuksia näillä markkinoilla.

Taloudellinen raportointi

Metson tilikausi on kalenterivuosi. Metso julkaisee vuoden 2017 aikana tilinpäätöstiedotteen sekä kolme osavuosikatsausta seuraavasti;

Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivittyvät taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminnallinen valuutta ja Metson raportointivaluutta.

Metson tilinpäätös julkaistaan kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti sekä osavuosikatsaukset on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.