Etusivu Yritys Sijoittajalle Taloudellista tietoa

Taloudellista tietoa

Julkistamme taloudelliset raportit ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivittyvät mahdollisimman pian taloudellisten katsausten julkistamisen jälkeen.

Raportointiaikataulu

Raportointiaikataulu löytyy sijoittajakalenterista.

Taloudelliset raportit noudattavat kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja luvut esitetään euroina. Segmenttien taloudellista suorituskykyä mitataan tunnusluvulla liikevoitto/ tappio (EBIT). Lisäksi käytössä on vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat liikevaihdon kehittymistä ja parantavat vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä: ”tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja (EBITA), oikaistu” sekä ”segmentin operatiivinen sitoutunut pääoma (segmentti-ROCE)”. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024
Metso julkistaa osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2024 torstaina 25.4.2024.

Metson tiedontantopolitiikka on saatavilla englanniksi täältä.

Verostrategia

Lisää tietoa taloudellisesta raportoinnista ja tuloksesta