Etusivu Yritys Vastuullisuus Sitoutuneet ihmiset

Sitoutuneet työntekijät

Metson työntekijät

Metson työntekijät

Olemme globaali yritys, jolla on yli 17 000 työntekijää, yli 100 kansallisuutta ja toimipisteet lähes 50 maassa. Henkilöstömme koostuu yli 17 000 asiantuntijasta, jotka ovat erikoistuneet muun muassa tekniseen suunnitteluun, tutkimukseen ja kehitykseen, asiakkaan tuotantolaitoksien ja laitteiden kenttähuoltoon ja tekniseen tukeen, myyntiin, henkilöstöhallintoon ja tuotantoon.

Tavoitteenamme on luoda työpaikallemme mukaansatempaava, yhdessä onnistumiseen kannustava kulttuuri, jossa jokainen voi suoriutua työstään mahdollisimman hyvin ja hyödyntää kaikkea osaamistaan. Kulttuurimme perustuu arvoihimme, johtamisperiaatteisiimme, monimuotoisuuteen ja inkluusioon sekä hyvään  työntekijäkokemukseen. Työturvallisuus ja hyvinvointi ovat kaiken tekemisemme keskiössä.

Keräämme työntekijöidemme palautetta pääasiassa työtyytyväisyyskyselyn kautta. Vuosittain toteutamme neljä kyselyä. Tulos on kehittynyt mittausvuosien varrella myönteisesti. Vuoden 2023 lopussa työntekijöiden sitoutumista kuvaava tulos (eNPS) oli 54, ja olemme nyt alamme yritysten parhaan 10 prosentin joukossa. Vuoden 2023 joulukuussa tulos oli terveyden, hyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin osalta alamme yritysten parhaan 5 prosentin joukossa.

Lue lisää ihmisistämme.

Monimuotoisuus ja inkluusio

Olemme sitoutuneet kehittämään Metsosta työpaikan, jossa monimuotoisuus ja inkluusio ovat erottamaton osa kulttuuriamme ja jossa niitä vaalitaan ja edistetään. Tavoitteenamme on luoda inklusiivinen työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Tahdomme lisätä monimuotoisuutta läpi liiketoimintamme, poistaa esteitä prosesseistamme, rakentaa psykologista turvallisuutta tiimeissä sekä lisätä naisten määrää yrityksessämme.

Viimeisimpiä toimia monimuotoisuuden ja inkluusio edistämiseksi ovat olleet mm rekrytointiprosessimme parantaminen inklusiivisempaan suuntaan ja Inklusiivisen rekrytoinnin koulutusohjelman käynnistäminen, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta ennakkoasenteista, jotka voivat vaikuttaa rekrytointipäätöksiin. Asetimme myös uuden tavoitteen sukupuolten monimuotoisuuden tukemiseksi. Tavoite on lisätä naisten osuutta keski- ja ylimmän johdon tehtävissä 30%:iin vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2023 prosenttiosuus oli 17%. Tämän tavoitteen tukemiseksi Metsossa käynnistettiin myös naisten johtajuusfoorumi.

Monimuotoisuus ja inkluusio
Hyvinvointi

Hyvinvointi

Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan sitä. Uskomme, että hyvinvointi syntyy yhteistyössä: organisaatiolla, esihenkilöllä ja työntekijöillä itsellään on kaikilla oma roolinsa.  Koulutamme esihenkilöitämme tukemaan tiiminsä hyvinvointia ja kannustamme heitä jatkuvaan vuoropuheluun tiimin jäsenten kanssa.

Psykologisella turvallisuudella on merkittävä rooli hyvinvoinnissa. Turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi puhua ja pyytää apua ilman pelkoa kielteisistä seurauksista, on edellytys korkealle suorituskyvylle ja henkilökohtaisella tasolla työntekijöiden henkiselle hyvinvoinnille. Yksi konkreettisista toimista on ollut psykologisen turvallisuuden koulutusten tarjoaminen tiimeille.

Globaalilla tasolla tarjoamme koulutusta ja webinaareja erilaisista fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin aiheista, kuten jaksamisesta, unesta ja palautumisesta. Suurin osa konkreettisista toimista tapahtuu kuitenkin paikallisella tasolla.

Seuraamme työntekijöidemme hyvinvointia osana henkilöstön sitoutumiskyselyä. Siitä opimme kuinka työntekijämme voivat ja miten voimme edelleen tukea heidän hyvinvointiaan. 

Ihmisoikeudet

Globaalina yrityksenä Metso kunnioittaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja ihmisoikeuksia. Tämä sisältää parhaiden sääntelykäytäntöjen noudattamisen. Tapauksissa, joissa tulkinnat poikkeavat toisistaan, etsimme parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta ja ratkaisuja. Pyrimme olemaan hyvä kansalainen kaikkialla, missä toimimme.

Kunnioitamme ja olemme sitoutuneet toimimaan kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien mukaisesti, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien pääperiaatteet, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta ja Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet määrittelee liiketoiminnan pääperiaatteet. Metso arvostaa monimuotoisuutta työpaikalla ja noudattaa yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Kaikilta työntekijöiltä odotetaan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua yhtiön jokaista henkilöä kohtaan, ja tämä koskee myös urakoitsijoita, myyjiä, asiakkaita ja muita, joiden kanssa Metso on vuorovaikutuksessa.

Ihmisoikeudet
Lataa toimintaperiaatteemme
{{decodeHtmlEntities(field.label)}}