Etusivu Yritys Vastuullisuus Planet Positive tarjoamamme
Planet Positive tarjoama

Planet Positive -tuotteet ja palvelut

Kädenjälki kertoo vaikutuksestamme ympäristöön ja ihmisiin asiakkaidemme kautta, kun he käyttävät vastuullisia teknologioitamme. Jakamalla tietoa ja tekemällä yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa voimme vauhdittaa toimialojemme vastuullisuuskehitystä ja varmistaa, että yhdessä teemme osamme ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen.
Planet Positive tarjoama

Planet Positive tarjoama

Asiakastoimialoistamme etenkin energia- ja vesi-intensiivisessä kaivosteollisuudessa on suuri kysyntä ympäristötehokkaille ratkaisuille. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä, energiatehokkaita laitteita ja palveluita, joilla on pitkä elinkaari.

Kiviaineksen sekä mineraalien ja metallien jalostuksen hiilijalanjälki on merkittävä. Jopa 5 % maailman sähköstä kuluu malmien hienontamiseen – kivien murskaukseen ja jauhatukseen. Lisäksi mineraalien kysyntä kasvaa, malmien mineraalipitoisuudet heikkenevät ja vastuullisuusvaatimukset tiukentuvat. Useimpien johtavien kaivosyhtiöiden tavoite on nettonollan saavuttaminen viimeistään vuonna 2050.  Tämä edellyttää energiatehokkuuden lisäämistä ja siirtymistä uusiutuvien energianlähteiden käyttöön, mitä varten tarvitaan merkittäviä teknologisia energia- ja vesitehokkuusinnovaatioita sekä laitteiden yhteensopivuutta uusiutuvan energian käyttöön.

Metsolle on tärkeää tukea asiakkaitaan heidän pyrkimyksissään tehdä toiminnastaan vastuullisempaa ja auttaa heitä vastaamaan maailman sähköistämiseen vaadittavien akkumetallien kysynnän kasvuun.

Vastuullisuustyömme keskiössä on energia- ja vesitehokas Planet Positive -tarjoamamme, joka vähentää päästöjä ja auttaa asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan. Asiakkaidemme suoran ympäristöjalanjäljen pienentämisen lisäksi Planet Positive -tuotteet voivat vähentää CO2-päästöjä myös tuotteiden valmistus- ja toimitusvaiheissa. Lisäksi ne tarjoavat materiaalien kierrätysmahdollisuuksia. Planet Positive -palvelut sisältävät muun muassa olemassa olevan laitekannan modernisointeja sekä tuotantoprosessien optimointia. Palvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään toimintoihinsa asteittaisia parannuksia, joista voi pitkällä aikavälillä muodostua erittäin merkittäviä. Planet Positive tukee asiakkaidemme julkisesti ilmoittamia ilmastonmuutos- ja muita ympäristötavoitteita.

Portfoliossamme on jo yli 100 Planet Positive -tuotetta. Tavoitteenamme on tutkimus- ja tuotekehitystyön avulla jatkuvasti laajentaa ja parantaa tätä tarjontaa, jotta meillä olisi tarjota Planet Positive -tuotteita ja palveluita asiakkaidemme arvoketjun jokaiseen vaiheeseen. Tämän takia kaikissa T&K-projekteissamme on oltava vastuullisuustavoitteita ja seuraamme aktiivisesti Planet Positive -liikevaihtomme kehitystä.

Planet Positive määritelmä

Planet Positive kriteeristö (englanniksi)
Turvalliset asiakastoiminnot

Turvalliset asiakastoiminnot

Turvallisuus on ykkösvaatimus asiakastoimialoillanne. Metson tuotteet on suunniteltu täyttämään kaikki asiaankuuluvat standardit, normit ja direktiivit kohdemaissaan. Tuotteidemme mukana toimitetaan aina asianmukaiset käyttöohjeet turvallisen käytön ja huollon varmistamiseksi. Lisäksi laaja elinkaaripalveluiden valikoimamme varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia käyttää ja täyttävät turvallisuusvaatimukset koko elinkaarensa ajan. Tuotteidemme ja henkilöstömme turvallisuus on tutkimus- ja kehitystyömme avaintekijöitä.

Haluamme varmistaa, että kaikki Planet Positive -tuotteet ovat vähintään yhtä turvallisia – ja mieluummin turvallisempia - kuin vertailuteknologia. Poissulkevia tekijöitä Planet Positive -kriteeristössä ovat saastuttaminen ja biodiversiteettivaikutukset eli tuotteen on näissäkin suhteissa oltava vähintään vertailuteknologian tasolla.