Etusivu Yritys Vastuullisuus Planet Positive tarjoamamme
Planet Positive tarjoama

Planet Positive -tuotteet ja palvelut

Kädenjälki kertoo vaikutuksestamme ympäristöön ja ihmisiin asiakkaidemme kautta, kun he käyttävät vastuullisia teknologioitamme. Jakamalla tietoa ja tekemällä yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa voimme vauhdittaa toimialojemme vastuullisuuskehitystä ja varmistaa, että yhdessä teemme osamme ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen.
Planet Positive tarjoama

Planet Positive tarjoama

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen 1,5 asteeseen maailmanlaajuisesti vaatii nopeaa siirtymää uusiutuvien energianlähteiden käyttöön, joka tulee kasvattamaan metallien, erityisesti kuparin, nikkelin ja litiumin, kysyntää merkittävästi.

Kysyntään vastaaminen edellyttää kaivosasiakkailtamme merkittäviä lisäinvestointeja seuraavan vuosikymmenen aikana. Koska kiviainestuotanto sekä mineraalien ja metallien jalostus ovat luonnostaan energia-, hiili- ja vesi-intensiivisiä toimialoja, voimme entisestään kasvattaa panostamme ilmastonmuutoshaasteeseen auttamalla asiakkaitamme kehittämään vastuullisempia toimintatapoja. Tämä tapahtuu teknologioidemme ja innovaatioidemme avulla. Ympäristövaikutusten lisäksi meillä on pitkä
historia asiakkaidemme turvallisuuden parantamisessa.

Metsolle on tärkeää tukea asiakkaitaan heidän pyrkimyksissään tehdä toiminnastaan vastuullisempaa ja auttaa heitä vastaamaan maailman sähköistämiseen vaadittavien akkumetallien kysynnän kasvuun.

Vastuullisuustyömme keskiössä on energia- ja vesitehokas Planet Positive -tarjoamamme, joka vähentää päästöjä ja auttaa asiakkaitamme edistämään muita vastuullisuustavoitteitaan. Asiakkaidemme suoran ympäristöjalanjäljen pienentämisen lisäksi Planet Positive -tuotteet voivat vähentää CO2-päästöjä myös tuotteiden valmistus- ja toimitusvaiheissa. Lisäksi ne tarjoavat materiaalien kierrätysmahdollisuuksia. Planet Positive -palvelut sisältävät muun muassa olemassa olevan laitekannan modernisointeja sekä tuotantoprosessien optimointia. Palvelumme auttavat asiakkaitamme tekemään toimintoihinsa asteittaisia parannuksia, joista voi pitkällä aikavälillä muodostua erittäin merkittäviä. Planet Positive -tuoteportfoliolla on tarkat määrittelykriteerit ja suorituskyvyn raja-arvot. Haluamme varmistaa, että nämä tuotteet ja palvelut edistävät merkittävästi asiakkaidemme pyrkimyksiä saavuttaa ilmasto- ja muut ympäristötavoitteensa

Planet Positive -portfoliossamme on jo yli 100 tuotetta, ja pyrimme laajentamaan ja parantamaan tätä tarjoamaa niin, että Planet Positive on edustettuna asiakkaidemme prosessien jokaisella osa-alueella ja kaikissa arvoketjun vaiheissa. Tämän takia kaikilla tuotekehityshankkeillamme on oltava vastuullisuushyötyjä ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia tuotekehitysmenoista on suunnattu Planet Positive -tuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen.

Planet Positive määritelmä

Planet Positive kriteeristö (englanniksi)
Turvalliset asiakastoiminnot

Turvalliset asiakastoiminnot

Tuoteturvallisuus ja laitteiden turvallinen käyttö on tärkeää meille ja asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan tasaisen korkeaa laatua sekä standardituotteille että asiakaskohtaisille teknologioille ja palveluiden yhdistelmille. Tällä varmistetaan asiakastyytyväisyys. 

Tuoteturvallisuus otetaan huomioon kaikissa Metson tuotekehitysprosesseissa ja se kattaa lainsäädännön,
asiakkaiden vaatimukset, tuotteiden ominaisuudet ja turvallisuusriskianalyysit. Turvallisuusvaatimukset sisältyvät myös hankinta- ja valmistusprosesseihin sekä tuotteiden asennukseen ja käyttöönottoon. Lopulliset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset tehdään asiakkaan toimipaikassa, mikä tarkoittaa, että laite- ja jälkimarkkinan henkilöstöltämme vaaditaan saumatonta yhteistyötä.

Turvallisuuslupauksemme ei pääty tuotteen toimitukseen. Meillä on useita ratkaisuja ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien poistamiseen sekä asiakkaan toimintojen suorituskyvyn parantamiseen tuotteidemme
elinkaaren aikana.

Haluamme varmistaa, että kaikki Planet Positive -tuotteet ovat vähintään yhtä turvallisia – ja mieluummin turvallisempia - kuin vertailuteknologia. Poissulkevia tekijöitä Planet Positive -kriteeristössä ovat saastuttaminen ja biodiversiteettivaikutukset eli tuotteen on näissäkin suhteissa oltava vähintään vertailuteknologian tasolla.