Hallinnointi

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi

Tässä osiossa on Metson hallinto ja ohjausjärjestelmään liittyvää tietoa, kuten menettelytapoja ja toimintaperiaatteita, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Metson ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Metson muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Metsossa noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.