Hallinnointi

Tässä osiossa on Metson hallinto ja ohjausjärjestelmään liittyvää tietoa, kuten menettelytapoja ja toimintaperiaatteita, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt. Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä löytyvät julkaisut- ja esitysmateriaalit-sivulta.

Metson ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Metson muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Metsossa noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Metso_18_CG_fin-1-white-original.png