Etusivu Insights Blogi Blogi - Kiviainestuotanto Teollisen muotoilun 6 tärkeintä trendiä konepajateollisuudessa
Kiviainesala
heinä 23, 2018

Teollisen muotoilun 6 tärkeintä trendiä konepajateollisuudessa

Tuomas Tuokko
Tuomas Tuokko
Teollinen muotoilija
Globaaleja megatrendejä ei pääse pakoon. Ne muuttavat yhteiskuntia ympäri maailmaa, ja yritykset yrittävät parhaansa mukaan pysyä kehityksen mukana. Väestönkasvu, kaupungistuminen, keskiluokan kasvu, luonnonvarojen ehtyminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat myös koneiden, laitteiden ja tuotteiden suunnitteluun.
Teollisen muotoilun trendit ovat vaikuttaneet myös seulojen suunnitteluun.

Avaan tässä kirjoituksessa teollisen muotoilun viime vuosien ja lähitulevaisuuden trendejä konepajateollisuudessa. Samalla annan esimerkkejä siitä, miten megatrendit ovat näkyneet Metson teollisuustuotteiden suunnittelussa.

1. Kestävyys

Pidemmän ajan kehityssuunta, jota kiihdyttävät lisääntyvä globaali ympäristötietoisuus ja taloudelliset kannustimet. Asiantuntemuksella ja laadulla kilpailevalle yritykselle tuotteen koko elinkaaren huomioiminen on kilpailuetu.

Metso Outotecin murskainten suunnittelussa tämä tarkoittaa mahdollisimman pitkää käyttöikää ja muotoilua siten, että kone on helppo rakentaa, käyttää ja huoltaa mutta myös aikanaan kätevästi kierrätettävissä ja hyödynnettävissä, kun se on lopulta tullut tiensä päähän.

2. Ympäristö

Pinnalla kaikkialla, mutta erityisen vakavasti siihen niihin suhtaudutaan kaivannais- ja kivenmurskausteollisuudessa. Laitteille asetetut vaatimukset ovat kiristyneet tiukempien säädösten takia, mutta myös siksi, että ympäristön huomioiminen on kannattavaa liiketoimintaa. Mitä tehokkaampia ja vähemmän energiaa kuluttavia koneet ja kokonaiset tuotantoprosessit ovat, sitä enemmän ne synnyttävät lisäarvoa.

Kehitys näkyy muun muassa kivenmurskauslaitteiden suunnittelussa. Kivenmurskaus on luonteeltaan kuluttavaa ja äänekästä, joten se piti aikaisemmin hoitaa kaukana asutuskeskuksista, vaikka rakennustyömaat sijaitsevat tavallisesti siellä missä ihmisetkin. Melusaasteen vuoksi kivimateriaali oli kuljetettava ensin murskauslaitokselle, jonka jälkeen valmis murske ajettiin rekoilla ja kuorma-autoilla työmaalle.

Ympäristön kuormituksen vähentämiseksi uusi Lokotrack Urban suunniteltiin niin, että melu- ja pölytasot pysyvät maltillisina, jolloin murskaaminen on mahdollista myös keskellä kaupunkia. Näin ympäristö- ja tehokkuusajattelusta syntynyt tarve sai aikaan koneen, jolla on mahdollista vähentää paitsi kuljetuskustannuksia myös ympäristölle ja asumisviihtyvyydelle aiheutunutta haittaa.

3. Uudet digitaaliset ratkaisut

Muuttavat ja helpottavat teollisen muotoilijan työtä, mutta ne vaativat myös uudenlaista ammattitaitoa ja perehtymistä. Alati kehittyvät työkalut mahdollistavat entistä luotettavampien ja yksityiskohtaisempien mallinnusten tekemisen.

Lisäksi digitaaliset ratkaisut, kuten Metso Metrics, keräävät hyödyllistä dataa ja auttavat ymmärtämään laitteiden kuormitusta entistä paremmin. Tarkemmat tiedot siitä, miten ja milloin laitteita käytetään, auttavat yhä käyttäjäystävällisempien muotoiluratkaisujen tekemisessä.

4. Uudet materiaalit

Uusista materiaaleista kivenmurskauslaitteiden muotoiluun ovat eniten vaikuttaneet muovien ja komposiittimateriaalien käyttö. Uudet materiaalit ovat kestäviä, kevyitä, monikäyttöisiä ja nopeita valmistaa.

Kehittyneiden materiaalien ansiosta esimerkiksi Lokotrack-laitteiden rakenteita on voitu suunnitella vapaammin ja niiden painoa on voitu pudottaa, mikä on tehnyt koneiden käytöstä helpompaa ja turvallisempaa. Komposiiteista valmistetut kotelot puolestaan helpottavat melutasojen pudottamista ja pölyntorjuntaa.

5. Käytettävyys ja 6. Turvallisuus

Eivät ole uusia trendejä, mutta niillä on paikkansa tällä listalla. Mitään ei lähde teollisen muotoilijan pöydältä eteenpäin, ennen kuin tuotteen tai osan käytettävyyteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Turvallisuudesta ei teollisuuden tuotteita suunniteltaessa ja valmistettaessa tingitä, ja nykyisin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Voi sanoa, että kaikesta suunnittelusta on tullut käyttäjälähtöistä. Asiakkaan ei voi esimerkiksi enää olettaa kuluttavan runsaasti aikaa harjaantuakseen koneen käyttäjäksi, vaan kone käyttöliittymineen on suunniteltava niin, että tehokas ja turvallinen käyttö onnistuu mahdollisimman nopeasti ilman pitkiä kurssituksia.

Kiviainesala