Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2006 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:SSÄ
Pörssitiedote lokakuuta 13, 2006

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:SSÄ

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:SSÄ


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Outokumpu Technology Oyj
ilmoittaa, että Outokumpu Oyj (y-tunnus 0215254-1) on myynyt 33.600.001
Outokumpu Technologyn osaketta vastaten yhteensä noin 80 prosenttia Outokumpu
Technologyn osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Outokummun
omistusosuus alittaa viidesosan Outokumpu Technologyn osakkeista ja
äänimäärästä ja on seuraava:


                      Kpl-määrä          Osuus osakepääomasta       Osuus äänimäärästä
Osakkeita      8.399.999           20 %                                  20 %


Outokumpu on lainannut Outokumpu Technologyn osakemyynnin järjestäjille
3.360.000 Outokumpu Technologyn osaketta. Outokummun omistusosuus Outokumpu
Technologyn osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laskee
osakelainauksen laina-ajaksi alle kolmen kahdeskymmenesosan ja on seuraava:


                       Kpl-määrä         Osuus osakepääomasta       Osuus äänimäärästä
Osakkeita       5.039.999         12 %                                   12 %

Outokumpu Technologyn osakepääoma koostuu yhteensä 42.000.000 osakkeesta.
Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.


OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ


Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 5292003, matkapuhelin 0400 954141
rita.uotila@outokumputechnology.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Media


Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän
tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi
Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä
Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa
jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla
rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.


Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden
myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.


Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity
eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule
myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden
liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen
on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko
päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.