Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
huhtikuuta 2, 2007

Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ     PÖRSSITIEDOTE      2.4.2007    KLO 15.15

Outokumpu Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outokumpu Technology Oyj:n vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous
pidettiin tänään 2.4.2007 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2006.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 5.4.2007 ja osingon maksupäivä 17.4.2007.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken
ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 3000 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 2500 euroa/kk ja
muille jäsenille 2000 euroa/kk sekä lisäksi kullekin kokouspalkkiona
500 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan
palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen, mukaan luettuna
yhtiön toiminimen muutos Outotec Oyj:ksi. Toiminimen muutoksen on
tarkoitus astua voimaan 24.4.2007. Muita hyväksyttyjä muutoksia ovat
yhtiön toimialan tekninen tarkennus sekä hallituksen
varapuheenjohtajan valintatavan muutos, ja lisäksi yhtiöjärjestykseen
tehdään teknisluontoisia muutoksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä
muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Outokumpu Technology Oyj:n pääkonttorissa 16.4.2007 alkaen.OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ

Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141
sähköposti: rita.uotila(at)outokumputechnology.com


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outokumputechnology.com