Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2008
Pörssitiedote tammikuuta 30, 2009

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2008

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE   30.1.2009   klo 9.00


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2008


Hyvä liikevaihdon kasvu ja kannattavuus
- osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta 


Tilikausi 1.1.-31.12.2008 lyhyesti (vuoden 2007 luvut):
- Liikevaihto: 1 217,9 miljoonaa euroa (1 000,1 milj. euroa)
- Liikevoitto: 120,2 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 136,3 miljoonaa euroa (104,8 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 2,25 euroa (1,85 euroa)
- Tilauskertymä: 1 153,8 miljoonaa euroa (1 463,0 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 176,7 miljoonaa euroa (1 317,2 milj. euroa)
- Termiinisopimusten käypään arvoon liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat kurssitappiot tai -voitot: tappio 9,5 miljoonaa euroa (voitto 3,7 milj. euroa)


Vuoden 2008 neljäs vuosineljännes lyhyesti (vuoden 2007 luvut):
- Liikevaihto: 398,8 miljoonaa euroa (315,5 milj. euroa)
- Liikevoitto: 47,5 miljoonaa euroa (33,0 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 52,4 miljoonaa euroa (36,1 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 119,9 miljoonaa euroa (384,2 milj. euroa)


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Vuonna 2008 toteutimme onnistuneesti strategiaamme, jonka tavoitteena on jatkuva kannattava kasvu. Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne oli hyvä vuoden alussa, mutta maailman talouden epävarmuus heikensi Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntää vuoden loppua kohden.


Liikevaihtomme kasvoi jälleen edellisvuodesta ja ylitti 1,2 miljardia euroa. Erityisen tyytyväinen olen palveluliiketoiminnan kasvuun. Myös liikevoiton kasvu jatkui ja voittomarginaali oli lähes 10 prosenttia. Tilauskanta oli vuoden lopussa vahva, joistakin vähäisistä peruutuksista ja viivästyksistä huolimatta, mikä antaa meille hyvän alun vuodelle 2009.


Vuonna 2009 panostamme uusien tilauksien hankintaan ja markkinaosuuksiemme säilyttämiseen. Etsimme myös jatkuvasti uusia tapoja myynnin edistämiseen. Tämä sisältää teknologioittemme myymisen uusille asiakastoimialoille, kuten energiateollisuudelle ja vedenkäsittelysektorille. Puhtaat teknologiamme antavat Outotecille todellisen kilpailuedun lähivuosina.


Olemme analysoineet erilaisia tulevaisuudennäkymiä, ja vuoden ensimmäiset kuukaudet tulevat osoittamaan, kuinka mittavia säästötoimia mahdollisesti tarvitaan, jotta kustannusrakenne saataisiin vastaamaan muuttunutta liiketoimintatilannetta. Alihankkijoihin, ulkoistamiseen ja määräaikaisiin resursseihin perustuvan joustavan liiketoimintamallimme ansiosta Outotecilla on hyvät lähtökohdat mukauttaa toimintaansa muuttuvaan markkinatilanteeseen."


*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi


VUODEN 2009 NÄKYMÄT


Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit ovat vähäisiä, koska maailman taloustilanne on epävakaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden kriisi vaikuttaa teollisuuden investointeihin, jotka koskevat erityisesti uusia hankkeita sekä yrityksiä joilla on heikko pääomarakenne. Asiakkaat, joilla on rahoitus uusiin investointeihinsa, arvioivat uudelleen projektiensa laajuuden ja hinnat ennakoiden pääomakustannusten mahdollista alenemista.


Vallitseva epävarmuus hämärtää kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Outotecin lähtökohdat vuodelle 2009 ovat kuitenkin verrattain hyvät. Nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
- liikevaihto tulee supistumaan noin yhden neljänneksen vuoden 2008 luvusta, 
- bruttokate tulee säilymään hyvällä tasolla, ja 
- liikevoittomarginaali tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 2008 johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2008


MARKKINAT


Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinat olivat hyvät vuoden alussa, mutta maailman talouden epävarmuus heikensi Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntää vuoden loppua kohden. Vuonna 2008 asiakkaat käynnistivät erilaisia rauta-, perusmetalli- ja rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Kysyntää oli myös alumiini- ja ferroseosteknologioille. Nykyisten teknologioiden myyntimahdollisuuksia on edelleen muillekin prosessiteollisuuden aloille, kuten lannoite- ja energiateollisuudelle.


Kun metallien hinnat ovat alhaiset, asiakkaat joutuvat supistamaan yksikkökustannuksiaan ja parantamaan kilpailukykyään investoimalla tuotantolaitosten modernisointeihin, laitteistoihin ja palveluihin. Lisäksi malmioiden pitoisuuksien aleneminen asettaa edelleen haasteita kaivosyhtiöille. Talouskriisi näkyy myös kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Intiassa, mutta on odotettavissa että raudan ja värimetallien kysyntä jatkuu maissa, joissa on suuri väkiluku ja vahva taloudellinen kasvu. Vaikka metallien hintojen aleneminen viivyttää investointeja tällä hetkellä, kansainvälisillä kaivosyhtiöillä on edelleen pitkäaikaisia investointisuunnitelmia. Lisäksi tiukentuvat ympäristösäädökset sekä kasvavat energia- ja muut tuotantokustannukset vaativat kaivos- ja metalliyhtiöitä investoimaan yhä energiatehokkaampiin ja ympäristön kannalta kestävämpiin prosesseihin.


Niin kauan kuin maailman taloustilanne jatkuu epävakaana, tulee myös kaivos- ja metalliteollisuuden investointitoiminta olemaan vähäistä. Muutamilla Outotecin asiakkailla on vaikeuksia saada rahoitusta etenkin uusiin hankkeisiin. Lisäksi asiakkaat, joilla on rahoitusta saatavilla, arvioivat projektien laajuuksia ja kustannuksia uudelleen ennakoiden uusien investointien pääomakustannusten mahdollista pienenemistä. Myös toimitusaikojen odotetaan lyhenevän, kun käytettävissä on enemmän resursseja. Kaikesta huolimatta kaivos- ja metalliyhtiöiden päivitetyt investointisuunnitelmat ovat edelleen aiempia tasoja korkeammalla, ja ne uskovat että pitkällä tähtäimellä metallien kysyntä tulee jatkumaan. 


TILAUSKERTYMÄ


Vuoden 2008 tilauskertymä oli 1 153,8 miljoonaa euroa (2007: 1 463,0 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen uusien tilausten arvo oli 119,9 miljoonaa euroa (Q4/2007: 384,2 milj. euroa) ja ne olivat lähinnä pieniä laitteisto- ja palvelutoimituksia vanhoille asiakkaille.


Suurimmat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- fosfaattirikastamon laajennus Yaralle Siilinjärvelle (28 miljoonaa euroa);
- öljyntuotantolaitoksen perussuunnittelu Eesti Energialle Narvaan, Viroon.


Russian Copper Companyn Miheevsky-rikastamoprojekti (175 milj. euroa), josta tiedotettiin 3.10.2008, lykkääntyi. RCC päätti siirtää projektia rahoitusvaikeuksien takia. Tilausta ei missään vaiheessa kirjattu Outotecin uusien tilausten kertymään eikä tilauskantaan.

Suurimmat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- rautamalmin pelletointilaitos Tata Steelille Jamshedpuriin, Intiaan (70
miljoonaa euroa); ja
- rautamalmin sintrauslaitos SAILin Rourkelan terästehtaalle Orissan osavaltioon, Intiaan (yli 25 miljoonaa euroa).


Suurimmat vuoden toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle (75 milj. euroa);
- jauhinteknologiatoimitus sisältäen huolto- ja varaosapalveluja ruotsalaiselle Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan kultahankkeeseen sekä venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja Dukat-projekteihin (25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29 milj. euroa);
- uuden rikkihappotehtaan suunnittelu- ja laitteistotoimitus Petroquimica de Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9 milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria eli yli 90 miljoonaa euroa, josta 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kirjattiin toisen neljänneksen tilauskantaan).


Suurimmat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden kanssa.    


TILAUSKANTA


Vuoden 2008 lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 176,7 miljoonaa euroa (2007: 1 317,2 milj. euroa). Tilauskannan arvo pieneni 11 % vuoden 2007 arvoon verrattuna. Tilauskanta vuoden 2008 lopussa olisi ollut noin 60 miljoonaa euroa suurempi arvostettuna vuoden 2007 lopun valuuttakurssien mukaan.


Vuoden 2008 lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi 24 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 70 % kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 60 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 sekä sen jälkeen. Noin 3 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat rakentamassa ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.


Outotecin kolmas juomavesilaitoksen toimitus Sri Lankaan (100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), joka julkistettiin 3.9.2007, jää toteuttamatta rahoituksen viivästymisen takia. Koska alkuperäinen toimitussopimus oli ehdollinen ja edellytti rahoituksen järjestymistä, sitä ei missään vaiheessa ole kirjattu Outotecin tilauskantaan.


Neljännellä vuosineljänneksellä muutamat asiakkaat käynnistivät neuvotteluja, jotka koskivat projektien keskeyttämisiä ja vähäisiä peruutuksia yhteensä noin 100 miljoonan euron arvosta.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 1 217,9 miljoonaa euroa (2007: 1 000,1 milj. euroa) ja kasvoi 22 % edellisvuodesta. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 398,8 miljoonaa euroa (2007: 315,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui toimitusten määrän kasvusta ja hinnoittelun paranemisesta. Historiallisesti liikevaihto on vahvinta neljännellä vuosineljänneksellä. 
 
Palveluliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli 141,2 miljoonaa euroa liikevaihdosta vuonna 2008 (2007: 80,6 miljoonaa euroa), kasvaen 75 % edellisvuoden tasosta. Palveluliiketoiminnan myynti oli vuoden neljännellä neljänneksellä 54,2 miljoonaa euroa (Q4/2007: 28,8 miljoonaa euroa), kasvaen 88 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Palveluliiketoiminnan kasvu johtui vahvemmasta panostuksesta palveluliiketoiminnan kehittämiseen maailmanlaajuisesti. Outotecin toimittamien laitosten suuri määrä ja niiden korkea käyttöaste ovat antaneet hyvän pohjan kasvulle.


Vuoden 2008 liikevoitto oli 120,2 miljoonaa euroa (2007: 96,1 milj. euroa) eli 9,9 % liikevaihdosta (2007: 9,6 %). Termiinisopimusten käypään arvoon liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat kurssitappiot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, heikensivät kannattavuutta 9,5 miljoonalla eurolla vuonna 2008 (2007: 3,7 milj. euron voitto). Intune Circuits Oy:n osakkeet myytiin, ja divestoinnista kirjattiin 1,1 miljoonan euron tappio.


Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 47,5 miljoonaa euroa (Q4/2007: 33,0 miljoonaa euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 11,9 % (Q4/2007: 10,5 %). Kasvu johtui suurten onnistuneiden projektien valmistumisesta sekä projektien varausten purkamisesta Brasiliassa, Kiinassa, Chilessä ja Australiassa. Pattison-projektia koskeva välimiesoikeuden välipäätös Yhdysvalloissa aiheutti yli 8,5 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen.


Vuonna 2008 Outotecin kiinteät kustannukset olivat 123,3 miljoonaa euroa (2007: 111,5 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten kasvu johtui lähinnä hallintokustannusten sekä myynti- ja markkinointikustannusten kasvusta, joka liittyi liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen, uuden henkilöstön rekrytointiin eri puolilla maailmaa, johdon ja henkilöstön palkkioihin sekä informaatioteknologiaan (IT). IT-kustannusten kasvu liittyi Outotecin itsenäiseen asemaan, liiketoiminnan ja henkilöstön kasvun edellyttämien IT-lisenssien ja -työkalujen hankintaan sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen yritysten infrastruktuurin rakentamiseen. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyi myös henkilöstön kehitykseen ja palveluliiketoiminnan vahvistamiseen liittyviä kustannuksia.


Outotecin voitto ennen veroja vuonna 2008 oli 136,3 miljoonaa euroa (2007: 104,8 milj. euroa). Rahoitustuotot,  16,1 miljoonaa euroa, vahvistivat tulosta ennen veroja. Tilikauden 2008 voitto oli 93,9 miljoonaa euroa (2007: 77,6 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 42,4 miljoonaa euroa (2007: 27,2 milj. euroa), mikä vastaa 31,1 prosentin efektiivistä veroastetta (2007: 26,0 %). Tähän sisältyy Pattison-projektin negatiivinen verovaikutus. Vuonna 2007 konsernin efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen alhainen johtuen Saksassa toteutetusta verouudistuksesta. Pitkällä aikavälillä konsernin veroasteen arvioidaan olevan 30 prosentin tasolla. Osakekohtainen tulos oli 2,25 euroa (2007: 1,85 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto vuonna 2008 oli 42,6 % (2007: 43,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 61,6 % (2007: 59,8 %).
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Minerals Processing


Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008 edellisvuotisesta 39 %, ja oli 419,6 miljoonaa euroa (2007: 302,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat laajojen prosessiratkaisujen ja laitteistotoimitusten suuri osuus. Divisioona sai valmiiksi toimitukset Boddington Gold Minelle Australiaan ja Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelantiin. Liikevoitto oli 22,5 miljoonaa euroa (2007: 25,2 milj. euroa), ja oli 5,4 % divisioonan liikevaihdosta (2007: 8,3 %). Divisioonan liikevoittoa heikensi kaksi merkittävää tekijää. Neljännellä vuosineljänneksellä Yhdysvaltain Iowassa tehty välimiesoikeuden välipäätös, joka hyväksyi Pattison Sand Companyn kanteen ja hylkäsi Outotecin vastakanteen, aiheutti yli 8,5 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen. Lisäksi lähinnä Australian dollarin ja Yhdysvaltain dollarin välisten sekä euron ja Ruotsin kruunun välisten termiinisopimusten arvostaminen käypään arvoon aiheutti 8,9 miljoonan euron realisoituneet ja realisoitumattomat tappiot (2007: 3,0 milj. euron voitto). Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.


Base Metals


Base Metals -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008 edellisvuotisesta 8 %, ja oli 295,3 miljoonaa euroa (2007: 274,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 48,7 miljoonaa euroa (2007: 43,9 milj. euroa) eli 16,5 % divisioonan liikevaihdosta (2007: 16,0 %). Base Metals sai valmiiksi liekkisulatus-liekkikonvertointilaitoksen Kiinan Yanggussa. Katsauskauden liikevoittoon sisältyivät myös realisoituneet ja realisoitumattomat 1,2 miljoonan euron kurssivoitot, jotka liittyivät Chilen peson, euron ja Yhdysvaltain dollarin välisten termiinisopimusten käypään arvoon (2007: 0,4 milj. euron tappio).


Metals Processing


Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008 edellisvuotisesta yli 14 % ja oli 494,7 miljoonaa euroa (2007: 432,3 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä alumiini- ja rikkihappolaitosprojektien sekä pasuttoprojektien hyvästä etenemisestä. Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 61,1 miljoonaa euroa (2007: 38,1 milj. euroa) eli 12,3 % divisioonan liikevaihdosta (2007: 8,8 %) Kasvuun vaikuttivat toimitusten määrän kasvu, lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen, muutostilaukset sekä useiden onnistuneiden projektien valmistuminen. Divisioona sai päätökseen suuren pelletointilaitostoimituksen Samarcolle Brasiliaan sekä Lurec-rikkihappoteknologiatoimituksen Yangguun Kiinaan. Divisioona sai Samarcon laatupalkinnon projektin laadukkaasta toteutuksesta.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2008 säilyi hyvänä ja oli 106,6 miljoonaa euroa (2007: 143,0 milj. euroa). Suurimmat liiketoiminnan nettorahavirtaa heikentäneet muutokset vuonna 2008 liittyivät maksettuihin veroihin ja liiketoiminnan rahoitustarpeisiin. Tärkeimmät positiiviset vaikutukset johtuivat hyvästä tuloksesta ja hyvän rahavirran korkotuotoista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa huhtikuussa 2008 (2007: 14,7 milj. euroa).

Outotecin rahavarat olivat vuonna 2008 yhteensä 317,8 miljoonaa euroa (2007: 291,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yrityksen arvopapereihin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 31.12.2008.


Outotecin käyttöpääoma vuoden 2008 lopussa oli -171,2 miljoonaa euroa (31.12.2007: -153,9 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui lähinnä saaduista ennakkomaksuista ja varaston vähyydestä.


Tase säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset nettovelat 31.12.2008 olivat -314,6 miljoonaa euroa (31.12.2007: -292,9 milj. euroa). Vuoden 2008 lopussa saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 214,0 miljoonaa euroa (31.12.2007: 190,1 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut vähenivät vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, koska suuria uusia tilauksia ei saatu. Nettoennakot olivat vuoden 2008 lopussa yhteensä 197,6 miljoonaa euroa mukaan lukien alihankkijoille maksetut 16,4 miljoonan euron ennakkomaksut. Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -139,0 % (31.12.2007: -136,4 %) ja omavaraisuusaste 35,0 % (31.12.2007: 38,2 %).


Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2008 olivat 23,9 miljoonaa euroa (2007: 11,6 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä Auburn konsernin ostosta neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi investoitiin informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja laitteistoihin. Kunnossapitoinvestointien määrä on arviolta noin 15 miljoonaa euroa vuosittain.


Sitova monivaluuttainen takausjärjestely, jonka nimellisarvo on 480 miljoonaa euroa, on Outotecin suurin luottosopimus. Vuoden kolmannella neljänneksellä sopimuksen erääntymisaika pidennettiin vuoteen 2011. Tämän järjestelyn lisäksi yrityksellä on muita kahdenkeskisiä luottojärjestelysopimuksia. Nämä järjestelyt mahdollistavat yrityksen liiketoimintavolyymin kasvun.


Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 353,8 miljoonaa euroa joulukuun 2008 lopussa (31.12.2007: 391,9 milj. euroa). Määrä kasvoi edellisvuotisesta liiketoiminnan kasvun takia.


Outotec on solminut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


YRITYSKAUPAT


Outotec saattoi päätökseen kanadalaisen kaivos- ja metalliteollisuuden palveluntuottajan Auburn-konsernin oston neljännellä vuosineljänneksellä. Yritys tarjoaa kunnossapitopalveluita pääasiassa Kanadassa ja Chilessä. Sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa euroa (31,2 milj. Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. Kanadan dollaria). Hankitun yrityksen liikevaihto 10.10.-31.12.2008 oli 3.0 miljoonaa euroa ja liiketappio -0,2 miljoonaa euroa.


Lopullinen ostohinta oli noin 10 miljoonaa euroa (15,6 milj. Kanadan dollaria). Lopullinen ostohinnan allokaatio toteutetaan vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.


Kolmannella vuosineljänneksellä Outotec myi omistusosuutensa radiotaajuusantenneja (RFID-antenneja) valmistavasta Intune Circuits Oy:stä Savcor Group Ltd:lle. Kaupalla oli 1,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Outotecin vuoden 2008 liikevoittoon.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Vuonna 2008 Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 20,2 miljoonaa euroa (2007: 19,9 milj. euroa) eli 1,7 % liikevaihdosta (2007: 2,0 %). Outotec jätti 45 uutta patenttihakemusta (2007: 45), ja sille myönnettiin 277 uutta kansallista patenttia (2007: 303).

Neljännellä vuosineljänneksellä Outotec ja Eesti Energia sopivat perustavansa yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on kehittää ja markkinoida ympäristön kannalta kestäviä, energiatehokkaita ja taloudellisesti kannattavia menetelmiä öljyliuskeen jalostamiseen. Kiertoleijupetiteknologian (CFB-teknologian) soveltuvuus testattiin Frankfurtin koelaitoksessa. Yhtiöt solmivat joulukuussa sopimuksen ensimmäisen CFB-teknologialla toimivan öljyntuotantolaitoksen perussuunnittelusta Viron Narvaan.


Neljännellä vuosineljänneksellä Porin HydroCopper-demonstraatiolaitoksessa testattiin jatkuvatoimista prosessia Zangezurin kuparirikasteella. Testi, jossa käytetään 280 tonnia rikastetta, aloitettiin lokakuussa 2008 ja se jatkuu tammikuun 2009 loppuun. Huhtikuussa 2008 yhtiöt solmivat aiesopimuksen HydroCopper-laitoksen perussuunnittelusta ja toimittamisesta Armeniaan.


Marraskuussa Outotecin Porin tutkimuskeskus sai Suomen laatupalkintokilpailussa tunnustuksen toiminnan erinomaisuudesta (Recognised for Excellence). 


Kolmannen vuosineljänneksen aikana valmistui sisäinen arviointi Outotecin teknologioista sekä niiden energiatehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista. OECD:n määritelmän mukaan noin 70 % vuoden 2008 tilauskertymästä (2007: 80 %) voidaan luokitella ympäristöhyödykkeiksi ja -palveluiksi (Environmental Goods and Services, EGS). Tutkimus osoitti lisäksi, että 63 % Outotecin teknologioista on selkeästi EGS-teknologioita ja 33 % voi olla EGS-teknologioita käyttösovelluksen mukaan.


Toisella vuosineljänneksellä Outotec jakoi 22 työntekijälle teknologiapalkinnon uusien ja vanhojen teknologioiden innovatiivisesta kehitystyöstä. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000 euroa.


Toisella vuosineljänneksellä Outotec osallistui lisäksi Teknillisen korkeakoulun energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on energiahäviöiden minimoiminen polttoprosesseissa.


Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ


Outotecillä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 2 674 työntekijää (31.12.2007:
2 144). Työntekijöitä oli vuonna 2008 keskimäärin 2 483 (2007: 2 031). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi edellisvuodesta 452 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä oli noin 15 % tai noin 400 yhtiön henkilökunnasta vuoden 2008 lopussa.


Henkilöstö maittain


Henkilöstön kasvu oli suurin Pohjois-Amerikassa, missä Auburn-konsernin osto kasvatti henkilöstön määrää 224 työntekijällä. Vuoden 2008 lopussa yhtiöllä oli oman henkilöstön lisäksi yli 560 projekteissa työskentelevää täysipäiväistä sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan. Alihankkijoiden hyödyntäminen on yksi Outotecin liiketoimintamallin ja resurssien joustavuuden kulmakivistä. 


Vuonna 2008 palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä oli 157,7 miljoonaa euroa (2007: 135,4 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.


Osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2007-2008 osallistuu noin 20 avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa. Lisätietoja on annettu 23.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta kalenterivuoden mittaisesta ansaintakaudesta. Ansaintakauden 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä. Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä palveluliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin osakkeina ja puolet käteisenä. Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 avainhenkilöä. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan ansaintakaudella 2008. Lisätietoja on annettu 3.3.2008 julkaistussa pörssitiedotteessa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET


Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008 Espoossa. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.10.2008 mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO


Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 26,28 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin noteeraus oli 8,52 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskaudella kauppaa 158 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 4 140 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.12.2008 oli 454 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 10,80 euroa.


Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita 31.12.2008. Outotec sopi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa (IFRS) omien osakkeiden hankintana.


UBS AG:n Outotec Oyj:n osakkeiden yhteisomistus laski 7.1.2008 alle 5 %:n ja oli 2 040 807 osaketta, joka vastaa 4,86 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. UBS AG:n Outotec Oyj:n osakkeiden yhteisomistus ylitti 5 % 4.1.2008 ja nousi 2 331 573 osakkeeseen ollen 5,55 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.
Morgan Stanleyn yhteisomistus alitti 5 % Outotec Oyj:n osakkeista 25.4.2008  vastaten 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 % 25.3.2008 vastaten 3 517 978 osaketta ja 8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Outotec Oyj:n osakkeiden omistus nousi 5 %:iin 15.10.2008 vastaten 2 138 448 osaketta ja 5,09 % osakepääomasta ja äänistä. Kaikkiaan 13 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus 31.12.2008 oli noin 60 % kaikista Outecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Outotec on sopinut Noracid S.A.:n kanssa uuden rikkihappotehtaan toimittamisesta Mejillonesiin Chileen. Sopimuksen arvo oli noin 51 miljoonaa euroa.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa maantieteellisillä alueilla, jotka ovat taloudellisen syklin eri vaiheissa. Kansainvälinen talouskriisi on alkanut näkyä Outotecin kaikilla markkina-alueilla. Jos metallien kysyntä heikkenee huomattavasti etenkin kehittyvillä talousalueilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja IVY-maissa, Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntä saattaa heiketä entisestään.


Epävakaa taloustilanne vaikuttaa edelleen Outotecin asiakkaiden investointihalukkuuteen uusissa projekteissa. Neljännellä vuosineljänneksellä muutamat asiakkaat käynnistivät neuvottelut, jotka koskivat projektien keskeyttämisiä ja vähäisiä peruutuksia yhteensä noin 100 miljoonan euron arvosta. Odotettavissa saattaa olla lisää joitain viivästyksiä, siirtymisiä ja peruutuksia.


Samaan aikaan asiakkaat ovat hakeneet yhä enemmän vientiluottoja projekteilleen. Vientiluottojen kysyntä oli nousussa Outotecin myyntiprojekteihin liittyvien vientitakuuhakemusten kokonaisarvon perusteella arvioituna. Vientiluottoja koskevat mahdolliset maakohtaiset rajoitukset saattavat mutkistaa ja pitkittää myyntineuvotteluja entisestään. 


Osa projekteista on edistynyt suunniteltua hitaammin, ja toimitusaikojen piteneminen Outotecista riippumattomista syistä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja toimintaongelmia. Outotecillä on tällaisten riskien ja projektien seurantaan järjestelmällisiä menetelmiä, kuten PRIMA, hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta.


Outotecin palveluliiketoiminta koostuu erilaisista laitos- ja asiantuntijapalveluista. Vaikka Outotecin toimittamien laitosten suuri määrä antaa hyvän pohjan kasvattaa palveluliiketoimintaa, se ei kuitenkaan ole täysin immuuni talouskriisin vaikutuksille. Jos tilanne säilyy ennallaan tai heikkenee, asiakkaat voivat vähentää palvelujen hankintaa.


Outotecin vuoden neljännen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Vuonna 2008 Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talousmarkkinoiden epävakaus jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi joillakin markkina-alueilla pienillä kaivosyhtiöillä on rahoitusvaikeuksia ja rahoituksen puuttuessa jotkut Outotecin nykyisistä ja tulevista asiakkaista voivat ajautua konkurssiin.


Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Yhdysvaltain dollarin suhteellinen osuus on nousussa. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauslaskennan kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja vähemmässä määrin kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksia saatuja tuottoja.


Muutamia Outotecia koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä on vireillä. Näihin menettelyihin tarkoitetut varaukset on päivitetty vuoden lopussa, ja niiden kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa.


NÄKYMÄ VUODELLE 2009


Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit ovat vähäisiä, koska maailman taloustilanne on epävakaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden kriisi vaikuttaa teollisuuden investointeihin, jotka koskevat erityisesti uusia hankkeita sekä yrityksiä joilla on heikko pääomarakenne. Asiakkaat, joilla on rahoitus uusiin investointeihinsa, arvioivat uudelleen projektiensa laajuuden ja hinnat ennakoiden pääomakustannusten mahdollista alenemista.


Vallitseva epävarmuus hämärtää kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Outotecin lähtökohdat vuodelle 2009 ovat kuitenkin verrattain hyvät. Nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
- liikevaihto tulee supistumaan noin yhden neljänneksen vuoden 2008 luvusta, 
- bruttokate tulee säilymään hyvällä tasolla, ja 
- liikevoittomarginaali tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 2008 johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


Espoossa 30.1.2009


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:


Outotec Oyj


Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 16,4 miljoonaa euroa 31.12.2008 (31.12.2007: 34,8 milj. euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 909,3 miljoonaa euroa 31.12.2008 (31.12.2007: 589,7 milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat 214,0 miljoonaa euroa 31.12.2008 (31.12.2007: 190,1 milj. euroa).


*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä
*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä tilinpäätöstiedote  on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.


Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut standardia avainhenkilöille suunnattuun kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008 - 2010.


Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen


Seuraavien tulkintojen käyttöönotolla ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2008 tilinpäätökseen:
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt (voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen sekä IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot standardien muutokset (voimassa 1.7.2008 lähtien).


Outotec arvioi seuraavien standardien vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2009 alkavalla tilikaudella:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 8 Toiminnalliset segmentit (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardien muutokset (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


Arvioiden käyttö


IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.


*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön listautumishetken ja 31.12.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos -2,4 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.
Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 31.12.2008 8,5 miljoonaa euroa (31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 353,8 miljoonaa euroa (31.12.2007: 391,9 milj. euroa).
(* joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
(** joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski 17,9 prosenttiin. Jäljellä oleva omistus yhtiössä myytiin vuoden 2008 kolmannen neljänneksen aikana. Näiden omistusosuus muutosten johdosta yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec
konserniin.


Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa


Outotec oli velkaa 31.12.2008 Outotec Auburn Inc:in toimitusjohtajalle 2,2 miljoonaa euroa. Velka liittyi Auburn konsernin hankinnan sovittuihin maksuehtoihin. Hankintameno oli 10,2 miljoonaa euroa, josta on maksettu 8,0 miljoonaa euroa ja 2,2 miljoonaa euroa on jaksotettu velaksi tilinpäätöspäivänä. Velka tullaan maksamaan Outotec Auburn Inc:in toimitusjohtajalle myyntisopimuksen mukaisesti vuoden 2009 ensimmäisen kvartaalin aikana.


Liiketoimintojen yhdistäminen


Auburn konsernin hankinta


Outotec on saattanut 10.10.2008 päätökseen kanadalaisen Auburn konsernin oston. Yritys toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä. Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 27 miljoonaa euroa (41 miljoonaa Kanadan dollaria).


Kauppahinta on noin 10 miljoonaa euroa (15,6 milj. Kanadan dollaria). Myyntisopimuksen mukaisesti myyjä on laatinut päättävän taseen 10.10.2008 marraskuun loppuun mennessä. Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


Hankitun Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa. Yrityksen liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa.


Auburn-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin liikevaihtoon ja liikevoittoon


Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2008.
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tilinpäätöstiedotteen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: perjantai, 30.1.2009
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki


OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 2.2.2009 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 823141.


Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 perjantaina 24.4.2009
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 perjantaina 24.7.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009


Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä  keskiviikkona 18.3.2009.


Outotecin vuoden 2008 vuosikertomus julkistetaan viikolla 11. Vuosikertomuksen voi tilata Outotecin kotisivuilta tai sähköpostilla osoitteesta investor.relations@outotec.com.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec Oyj:n Tilinpäätöstiedote 2008 Lataa