Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus
lokakuuta 23, 2009

Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  23.10.2009 klo 9.00

TAMMI-SYYSKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

Vakaa toiminnan tulos haastavassa markkinatilanteessa

Katsauskausi Q1-Q3/2009 lyhyesti (Q1-Q3/2008):
*     Liikevaihto: 657,9 miljoonaa euroa (819,2 milj. euroa)
*     Liikevoitto: 45,3 miljoonaa euroa (72,7 milj. euroa)

 * Voitto ennen veroja: 47,6 miljoonaa euroa (83,9 milj. euroa)

*     Osakekohtainen tulos: 0,80 euroa (1,40 euroa)
*     Tilauskertymä: 446,6 miljoonaa euroa (1 033,9 milj. euroa)
*     Tilauskanta: 980,0 miljoonaa euroa (1 484,5 milj. euroa)
*     Liiketoiminnan nettorahavirta: 15,2 miljoonaa euroa (143,4
 milj. euroa)

Q3/2009 lyhyesti (Q3/2008):
*     Liikevaihto: 188,7 miljoonaa euroa (318,1 milj. euroa)
*     Liikevoitto: 15,1 miljoonaa euroa (28,9 milj. euroa)

 * Voitto ennen veroja: 16,0 miljoonaa euroa (34,0 milj. euroa)

*     Tilauskertymä: 201,5 miljoonaa euroa (259,8 milj. euroa)
*     Liiketoiminnan nettorahavirta: 2,5 miljoonaa euroa (19,1
 milj. euroa)

Outotec pitää vuoden 2009 näkymät ennallaan.

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:

"Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne alkoi hieman piristyä
kauden loppupuolella, mutta se on edelleen haastava. Jotkut vuoden
2008 syksystä lähtien pysähdyksissä olleista neuvotteluista ovat
käynnistyneet uudelleen, mutta yhtiöt ovat varovaisia tekemään
päätöksiä uusista investoinneista, koska rahoituksen järjestäminen on
edelleen hankalaa ja tuotantolaitoksilla on käyttämätöntä
kapasiteettia.

Lisenssitulojen ja hyvän projektien toteutuksen ansiosta
bruttokateprosenttimme oli hyvällä tasolla. Pienemmän liikevaihdon
takia olemme kuitenkin sopeuttaneet toimintaamme ja vähentäneet
määräaikaisten henkilöiden ja aliurakoitsijoiden määrää sekä
optimoineet maailmanlaajuista toimipaikkaverkostoamme. Seuraamme
jatkuvasti henkilöstömme työkuormaa ja olemme valmiita lisäämään
säästötoimenpiteitä. Meille on kuitenkin tärkeää säilyttää myynti-,
tarjous- ja toimituskykymme sekä teknologiset kilpailuetumme ja olla
valmiina hyödyntämään kasvumahdollisuuksia.

Olemme vahvistaneet Intian, Kiinan ja IVY-maiden toimintojamme sekä
kehittäneet tarjontaamme energiasektorille ja teollisuusvesien
käsittelyyn. Ensimmäinen merkittävä saavutus näillä uusilla alueilla
on Eesti Energian kanssa solmimamme 110 miljoonan euron sopimus uuden
öljyliusketehtaan rakentamisesta. Lisäksi juuri julkistamamme
Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen tukee
kasvutavoitteitamme. Laroxin tuotteet ja palvelut sopivat
saumattomasti teknologiatarjontaamme. Yhdistämällä myynti- ja
palveluverkostot sekä tuotevalikoimat voimme tarjota entistä
laajempia ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme."


Tiivistelmä konsernin    Q3   Q3 Q1-Q3  Q1-Q3  Viim.  Q1-Q4
tunnusluvuista
             2009  2008  2009  2008  12kk  2008
Liikevaihto, milj. EUR  188,7  318,1 657,9  819,2 1 056,7 1 217,9
Bruttokate, %       24,6  21,7  20,8  20,9  21,6  21,5
Liikevoitto, milj. EUR  15,1  28,9  45,3  72,7  92,8  120,2
Liikevoitto, %       8,0   9,1  6,9   8,9   8,8   9,9
Voitto ennen veroja,   16,0  34,0  47,6  83,9  100,0  136,3
milj. EUR
Liiketoiminnan       2,5  19,1  15,2  143,4  -21,6  106,6
nettorahavirta, milj.
EUR
Korollinen nettovelka  -279,3 -370,5 -279,3 -370,5 -279,3 -314,6
kauden lopussa, milj.
EUR
Nettovelkaantumisaste  -119,1 -175,4 -119,1 -175,4 -119,1 -139,0
kauden lopussa, %
Käyttöpääoma kauden   -147,3 -239,3 -147,3 -239,3 -147,3 -171,2
lopussa, milj. EUR
Sijoitetun pääoman    31,0  65,8  30,2  53,5  46,3  61,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %  20,3  46,6  19,3  36,8  30,7  42,6
Tilauskanta kauden    980,0 1 484,5 980,0 1 484,5  980,0 1 176,7
lopussa, milj. EUR
Tilauskertymä, milj.   201,5  259,8 446,6 1 033,9  566,5 1 153,8
EUR
Henkilöstö keskimäärin  2 566  2 572 2 568  2 434  2 583  2 483
kauden aikana
Osakekohtainen tulos,   0,28  0,57  0,80  1,40  1,65  2,25
EURTAMMI-SYYSKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

MARKKINAT

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne on edelleen haastava.
Monet kaivos- ja metallialan yritykset ovat kolmannen
vuosineljänneksen lopulla päivittäneet investointisuunnitelmiaan,
mutta päätöksenteko uusinvestointien osalta vie aikaa, sillä
rahoituksen järjestäminen on edelleen hankalaa ja tuotantolaitoksilla
on käyttämätöntä kapasiteettia. Markkinatilanne vaihtelee
metalleittain. Toisaalta alumiinin ja teräksen tuottajat kärsivät
alhaisista metallien hinnoista ja suurista varastoista, kun taas
kuparin ja kullan hinta on edelleen hyvällä tasolla.

Metallien kulutus kasvaa eniten kehittyvissä maissa ja vuonna 2009
Kiinan osuus kasvusta on markkinatutkimusten mukaan lähes 50 %. Myös
Intia kehittää edelleen infrastruktuuriaan hyödyntäen laajoja
luonnonvarojaan.

Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti
uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja
ympäristöä säästäviä teknologioita, laitteita ja erilaisia palveluja.
Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan enemmän
rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti hyödynnettävät malmiot
vaativat uusia tai ajanmukaisempia ratkaisuja, joiden avulla tuotanto
on taloudellisesti kannattavaa ja metallien saanti parempaa.

Vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntäminen sekä kaivosten ja
metallurgisten laitosten vesienkäsittely tarjoavat Outotecille uusia
mahdollisuuksia. Outotec tarjoaa sovelluksia ja palveluja muun muassa
öljyliuskeen prosessointiin ja bioenergian tuotantoon uusien
yhteisyritystensä kautta. Maailman hyödynnettävissä olevat
öljyliuskevarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin
verrattuna. Suuria öljyliuske-esiintymiä on Yhdysvalloissa,
Brasiliassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Kaivos- ja
metalliteollisuuden lisäksi Outotecin teknologioita voidaan käyttää
jätteidenpolttolaitoksilla, elektroniikkateollisuudessa sekä muissa
teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat vesienkäsittelyä.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 446,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2008: 1 033,9 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä
useita pienehköjä laitetoimituksia ja palveluja nykyisille
asiakkaille. Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 201,5
miljoonaa euroa (Q3/2008: 259,8 milj. euroa) ja se sisälsi
laitostoimituksia, pienehköjä laitetoimituksia, varaosia ja
palveluja.
Suurimmat vuoden kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset:

 * öljyliusketeknologiaa Eesti Energialle Viroon (110 milj. euroa)
 * kuparintalteenottolaitos Pueblo Viejon kultakaivokselle
  Dominikaaniseen tasavaltaan (16 milj. euroa)
 * suunnittelua ja sulatusteknologiaa Iraniin (10 milj. euroa) ja
 * liekkisulatusteknologiaa Zijin Copper Co. Ltd:lle Kiinaan (7
  milj. euroa)


Vuoden toisella neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.

Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:

 * rikkihappotehdas Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51
  miljoonaa euroa)
 * useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista
  Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
 * vaahdotuskennoja ja sakeuttimia Polymetalin
  Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 980,0 miljoonaa euroa
(30.9.2008: 1 484,5 milj. euroa) ja se supistui 34 %
vertailukaudesta.

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin
tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 71 %
tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta
noin 23 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen
jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 100
miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja, jotka on otettu
huomioon toimitusten etenemisarviossa. Noin 2 % Outotecin nykyisen
tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat
kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 657,9 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2008: 819,2 milj. euroa) eli 20 % alhaisempi kuin
vertailukaudella. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 188,7
miljoonaa euroa (Q3/2008: 318,1 milj. euroa). Liikevaihdon lasku
johtui erityisesti Base Metals -divisioonan pienentyneestä
tilauskannasta ja joidenkin suurten työn alla olevien projektien
aikataulumuutoksista.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun
liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 103,3
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 87,0 milj. euroa) kasvaen 19 %
vertailukaudesta. Suurin osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka
hankittiin vuoden 2008 lokakuussa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto
vuoden kolmannella neljänneksellä oli 29,9 miljoonaa euroa (Q3/2008:
35,4 milj. euroa). Luku oli vertailujaksoa alhaisempi, koska
modernisointihankkeita sekä uusinvestointeihin liittyviä
varaosatoimituksia oli vähemmän. Lisäksi asiakkaiden laitosten
kapasiteetin vajaakäyttö on vähentänyt palvelujen kysyntää.

Katsauskauden liikevoitto oli 45,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 72,7
milj. euroa) eli 6,9 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2008: 8,9 %).
Supistuminen johtui liikevaihdon ja lisenssitulojen vähenemisestä,
korkeammista kiinteistä kuluista ja siitä, että projekteja valmistui
vähemmän kuin vertailukaudella. Liikevoitto sisältää 2,4 miljoonan
euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin
liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Termiinisopimuksiin liittyvät
realisoitumattomat ja realisoituneet kurssivoitot, jotka eivät
sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 1,6 miljoonalla
eurolla (Q1-Q3/2008: 9,1 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut
tappio). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 15,1 miljoonaa
euroa (Q3/2008: 28,9 milj. euroa). Supistuminen johtui liikevaihdon
merkittävästä vähenemisestä, korkeammista kiinteistä kuluista ja
siitä, että projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 7,9 miljoonaa
euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Kasvu johtui pääasiassa
Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä
myyntityöstä, Intian liiketoiminnan kehittämisestä,
toimipaikkaverkoston sopeuttamiseen liittyneistä kertaluonteisista
kuluista ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla
maailmaa.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 47,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2008: 83,9 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 2,3
miljoonan euron (Q1-Q3/2008: 11,2 milj. euroa) rahoitustuotot
vahvistivat tulosta ennen veroja. Rahoitustuottojen pieneneminen
johtui pääasiassa alhaisemmista koroista. Kauden voitto oli 33,3
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 58,8 milj. euroa). Verot olivat yhteensä
14,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 25,1 milj. euroa). Tämä vastaa 30,0
prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,80
euroa (Q1-Q3/2008: 1,40 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 19,3 % (Q1-Q3/2008:
36,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 30,2 % (Q1-Q3/2008: 53,5 %).


Segmenttien liikevaihto ja        Q3  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  Q1-Q4
liikevoitto
milj. EUR               2009 2008 2009 2008  2008
Liikevaihto
Minerals Processing          79,4 122,0 255,0 274,8  419,6
Base Metals              28,0 76,9 102,4 208,9  295,3
Metals Processing           77,4 116,9 278,0 330,8  494,7
Muut liiketoiminnat          11,5 11,4 49,8 37,2  56,0
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen  -7,6 -9,2 -27,3 -32,6  -47,7
myynti
Yhteensä               188,7 318,1 657,9 819,2 1 217,9

Liikevoitto
Minerals Processing           9,1  3,1 23,1 10,4  22,5
Base Metals               1,6 13,3  5,6 31,5  48,7
Metals Processing            6,3 14,9 24,6 38,9  61,1
Muut liiketoiminnat          -0,5  1,7 -1,0  3,3   3,9
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät  -1,5 -4,1 -7,0 -11,4  -16,0
Yhteensä                15,1 28,9 45,3 72,7  120,2


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella
7 % vertailukaudesta ja oli 255,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 274,8
milj. euroa). Liikevoitto oli 23,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 10,4
milj. euroa). Korkea vuoden alun tilauskanta, hyvä projektien
toteutus ja vähentyneet pullonkaulat toimituksissa paransivat
liikevaihtoa, mutta pienemmän tilauskertymän johdosta katsauskauden
liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Katsauskauden liikevoitto
sisältää 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän
Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta.
Katsauskauden liikevoittoon sisältyy myös 0,4 miljoonan euron
termiinisopimuksiin liittyvä realisoitumaton ja realisoitunut
kurssivoitto (Q1-Q3/2008: 6,8 milj. euron realisoitumaton ja
realisoitunut tappio).

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 51 %
vertailukaudesta ja oli 102,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 208,9
milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 ensimmäisen
puoliskon pienestä tilauskertymästä, alhaisemmasta vuoden alun
tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista.
Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 31,5 milj. euroa).
Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästi pienemmästä
liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja
pienemmistä lisenssituloista.

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella
16 % vertailukaudesta ja oli 278,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 330,8
milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa joidenkin
projektien aikataulumuutoksista. Liikevoitto oli 24,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2008: 38,9 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska
liikevaihtoa ja lisenssituloja oli vähemmän. Katsauskauden
liikevoitto sisälsi myös 2,1 miljoonan euron termiinisopimuksiin
liittyvän realisoitumattoman ja realisoituneen kurssivoiton
(Q1-Q3/2008: 0,2 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut
tappio).


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,2 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2008: 143,4 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa vuoden 2009
käyttöpääoman kasvusta verrattuna vuoden 2008 käyttöpääoman
merkittävään pienenemiseen.
Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 279,9
miljoonaa euroa (30.9.2008: 371,4 milj. euroa). Rahavarojen
nettomuutokseen vaikuttivat myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0
miljoonan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa). Yhtiö
sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja
yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja
vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec
tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen
erääntymisajasta ei 30.9.2009 ollut jäljellä yli kolmea kuukautta.

Outotecin käyttöpääoma 30.9.2009 oli -147,3 miljoonaa euroa
(30.9.2008: -239,3 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä
tilauskertymästä ja asiakkailta raportointikaudella saatujen
ennakkomaksujen pienemmästä määrästä.

Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 30.9.2009 -279,3 miljoonaa euroa (30.9.2008: -370,5
milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa 203,0
miljoonaa euroa (30.9.2008: 264,7 milj. euroa) laskien 23 %
vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -119,1 %
(30.9.2008: -175,4 %) ja omavaraisuusaste 44,5 % (30.9.2008: 38,9 %).

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 13,3
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 10,0 milj. euroa), ja ne koostuivat
lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta,
investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä
Outotec Turula -konepajan laitteistoon.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni
vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli
katsauskauden lopussa 352,7 miljoonaa euroa (30.9.2008: 435,0 milj.
euroa).

Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka
on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN

Outotec ja Eesti Energia perustivat heinäkuussa yhteisyrityksen.
Yritys kaupallistaa uutta ympäristön kannalta kestävää
öljyliusketeknologiaa sekä omistaa uuteen Enefit-teknologiaan
liittyvät teollisoikeudet. Eesti Energia omistaa 60 %
yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %.

Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa
yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän
kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät
kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa kehitystyötä Real
Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on osto-optio
koko yhtiöön.

Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat
GreenExergy AB -yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy
metsän hakkuutähteiden ja sahateollisuuden sahausjätteitä
hyödyntävien menetelmien kehittämiseen, markkinointiin ja
toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin omistusosuus
yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi
kolme muuta ruotsalaisyritystä omistaa siitä kukin pienen osuuden.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat katsauskaudella
15,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 14,7 miljoonaa euroa) eli 2,4 %
liikevaihdosta (Q1-Q3/2008: 1,8 %). Outotec jätti 38 uutta
patenttihakemusta (Q1-Q3/2008: 29), ja sille myönnettiin 168 uutta
kansallista patenttia (Q1-Q3/2008: 182).

Outotecin sopimus Pueblo Viejon kuparintalteenottolaitoksen
toimittamisesta on läpimurto Outotecin hydrometallurgisen osaamisen
ja Paquesin bioteknologian yhdistämisestä kuparintuotannossa.
Prosessissa käytetään uusia Outotec OKTOP® -reaktoreita ja Paques
THIOTEQ® -teknologiaa.

Outotec lanseerasi elokuussa uudenlaiset omaan tuotekehitykseen
perustuvat jäähdytystornit, joiden ansiosta päästöt ovat pienemmät ja
jäähdytyskapasiteetti suurempi kuin perinteisillä jäähdytystorneilla.

Uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittäminen
yhteistyössä Real Time Systems Oy:n kanssa tuo merkittäviä säästöjä
terästehtaille, jotka käyttävät sähköuuneja kierrätysteräksen
sulattamiseen.

Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea
Action Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren
tervehdyttämiseksi Outotec keskittyy metalliteollisuuden
metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen minimoimiseen sekä
metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.

Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa kahdelle
uudelle teollisuudenalalle: energiasektorille ja teollisuusvesien
käsittelyyn. Outotecin tarjonta energiasektorille käsittää muun
muassa hiilen koksaus-, kaasutus- ja polttoteknologioita useille eri
laitoksille, mukaan lukien öljyliuskeen pyrolyysin. Öljyliuskeen
polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin
Frankfurtin-tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan
rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua.
Heinäkuussa Outotec julkaisu 110 miljoonan euron sopimuksen
öljyliusketta raaka-aineena käyttävän öljyntuotantolaitoksen
rakentamisesta. Teknologiatarjonnan laajentumisen osana ruotsalainen
GreenExergy-yhteisyritys tarjoaa bioenergian tuotantoon liittyviä
teknologioita voimalaitoksille. Outotecin tarjonta teollisuusvesien
käsittelyyn sisältää ratkaisuja rikastamoille, hydrometallurgisille
laitoksille, sulatoille ja elektrolyysilaitoksille,
rikkihappotehtaille, alumiinioksidin kalsinointilaitoksille,
suljetuille kaivoksille sekä vanhoille läjitysaltaille.

Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon
testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien
saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa
ratkaisussa. Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i
SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmän Australian suurimmalla
maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman
edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla. Tammikuussa
Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin
Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet
OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan
saannin varmistamiseksi.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 555 työntekijää
(30.9.2008: 2 498). Henkilöstömäärä väheni eniten Etelä-Amerikassa
määräaikaisten työntekijöiden osalta ja kasvoi eniten
Pohjois-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena.
Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 568 (Q1-Q3/2008: 2
434). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 134
henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna
2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli
noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.


Henkilöstö maittain   30.9.2009 30.9.2008 muutos, %
Suomi             880    913   -3,6
Saksa             407    366   11,2
Muu Eurooppa         238    240   -0,8
Amerikka           667    627    6,4
Australia           204    217   -6,0
Muu maailma          159    135   17,8
Yhteensä          2 555   2 498    2,3Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 119:lla, eli 4 %.
Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa.
Toisaalta Outotec on lisännyt henkilöstöään Aasiassa. Outotecillä oli
syyskuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä,
joiden määrä vastasi noin 240 (30.6.2009: 350) täysipäiväistä
työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan,
projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen
määrä oli 117,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 114,5 milj. euroa).


UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMITYS

Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 48, Outotec
Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyi Outotecin
palvelukseen 1.9.2009, aloitti operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja
ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2010. Nykyinen
toimitusjohtaja Tapani Järvinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma
julkistettiin 23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma
julkistettiin 3.3.2008.

Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma

Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille
maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden
ansaintakauden kokonaispalkkio oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä
jaettiin 202 779:na osakkeena 22 henkilölle vuoden 2009 toisen
vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4 miljoonaa euroa
rahana verojen kattamiseksi.

Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma

Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta:
kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain
erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän,
ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa
enimmäispalkkiosta maksetaan. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana
kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan
osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön
työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön
on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään
kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä.

Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja
maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.
Henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen
kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät osallistuneet
ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden
2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingot

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0
miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.

Hallitus

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5),
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf
Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto
Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto
Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus
valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja
Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen
jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000
euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


 * Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla
  pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta
  osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien
  osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko
  osakekannasta.
 * Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
  Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


Tätä valtuutusta ei ole käytetty 23.10.2009 mennessä. Tämä valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavasti:


 * Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita,
  luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa
  osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia.
  Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta
  hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
 * Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien
  osakkeiden ja luovutettavien omien osakkeiden kokonaismäärä ei
  saa olla yli 4 200 000 osaketta.
 * Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan
  määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen
  hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden
  jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus on määrä käyttää Laroxin hankinnan yhteydessä, josta
lisätietoja on Outotecin 15.10.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun perusteella.

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9
siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V).
Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0
miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella
15,80 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 23,24 euroa ja pienin
noteeraus 9,30 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden
aikana kauppaa yli 81 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 1 280
miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.9.2009 oli 913,1 miljoonaa
euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 21,74 euroa.
Yhtiöllä ei ollut 30.9.2009 hallussaan omia
kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden
lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

Outotecillä oli 15 401 osakkeenomistajaa 30.9.2009 ja kaikkiaan 13:en
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 61,45 %
kaikista Outotecin osakkeista. Barclays Global Investors UK Holdings
Ltd:n omistus alitti 6.5.2009 viiden (5) prosentin rajan Outotecin
osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus
Outotecin osakkeista oli 2.068.377 osaketta, vastaten 4,92 % yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä. Barclays Global Investors UK Holdings
Ltd:n omistus oli 7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan
Outotecin osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n
omistus Outotecin osakkeista oli 2.111.054 osaketta, vastaten 5,02 %
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec sopi 15.10.2009 tiettyjen Larox Oyj:n pääomistajien kanssa
osakekaupoista, joilla nämä myyvät Outotecille kaikki omistamansa
Laroxin A- ja B-sarjan osakkeet. Ostettavat osakkeet vastaavat
yhdessä 94,40 % Laroxin kaikista äänistä sekä 99,99 % Laroxin
kaikista A-sarjan osakkeista ja 61,89 % Laroxin kaikista B-sarjan
osakkeista. Osakkeiden kauppahinta maksetaan Outotecin uusilla
osakkeilla (katso hallituksen valtuutukset vuoden 2009 varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksissä). Osakekauppojen toteuduttua Outotec
tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Laroxin A-
ja B-sarjojen osakkeista.

Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa edelleen
Outotecin asemaa maailman johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden
teknologiaratkaisujen ja palvelujen toimittajana sekä mahdollistaa
Laroxin liiketoiminnan kehittämisen samalla teollisuudenalalla
toimivassa kansainvälisessä, taloudellisesti vahvassa
teknologiakonsernissa. Transaktiossa Larox arvostetaan
kokonaisuudessaan noin 93 miljoonan euron arvoiseksi. Osakekauppojen
toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja
metalliteollisuudessa sekä maantieteellisillä alueilla, jotka ovat
taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen taantuma voi
edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja
siten vuoden 2009 tilauskertymää. Outotecin joihinkin teknologioihin
liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten
puute heikentää lisenssituloa ja siten bruttokateprosenttia.

Vientiluottojen kysyntä on pysynyt vilkkaana katsauskaudella.
Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen ja rahoituksen saatavuudessa
sekä muutokset tarjousvaiheen projektien laajuudessa ja
hinnoittelussa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja entisestään ja
lykätä tilausten voimaantuloa.

Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä
riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien
tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and
Management, PRIMA). Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen
riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja
toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat
varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin.
Lisäksi tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset
sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset.
Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua.
Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä
projekteja noin 100 miljoonan euron arvosta. Jotkut keskeytyneet
projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan.
Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa
on aina riski projektien viivästymisestä.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Outotecin vastapuolten
maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talouden
taantuma jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin
maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että Outotecin asiakkaille
ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa
ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös
Outotecille.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian
dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan
randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella
merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä
aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut
voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita.
Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella.
Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin
ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin
takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset
saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen.
Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin
pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin.
Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja
korkotuloja.

Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä
on vireillä. Istanbulin täytäntöönpanoviranomainen vahvisti toisen
vuosineljänneksen aikana korkeimman oikeuden päätöksen, jossa Nordea
määrättiin maksamaan Bagfasille korvauksia pankkitakuun ja
oikeudenkäyntikulujen verran yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Nordean ja
Outotecin välisen takausjärjestelyn ehtojen mukaisesti Outotec on
maksanut kaikki Nordealle aiheutuneet kustannukset ja maksut. Vuoden
2009 kolmannessa neljänneksessä Bagfasin ja Outotecin välinen
välimiesmenettely jatkui ja Outotec jätti lisävaateen Turkissa
syntyneistä tappioista. Lisäksi Istanbulin korkein oikeus palautti
jutun alempaan tuomioistuimeen todeten, että Bagfasin aiemmin hylätyt
vaateet on tutkittava uudelleen. Outotec teki 0,8 miljoonan euron
lisävarauksen johtuen Turkin oikeudenkäynnin odottamattomasta
uudelleen käynnistymisestä. Outotecin johto uskoo, ettei muiden
vireillä olevien menettelyjen lopputuloksilla ole oleellista
vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta
maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat
kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta
päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat
projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien
järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.

Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja
metalliteollisuuden näkymiä. Tammi-syyskuun tuloksen, nykyisen
tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto
arvioi, että vuonna 2009:

 * liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
 * bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
 * liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen
  pienemmästä liikevaihdosta.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien
tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton
kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


Espoossa 23.10.2009

Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


Konsernin laaja tuloslaskelma     Q3   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  Q1-Q4
milj. EUR              2009  2008  2009  2008  2008

Liikevaihto            188,7 318,1 657,9 819,2 1 217,9

Hankinnan ja valmistuksen kulut  -142,3 -249,1 -520,8 -648,2 -956,2

Bruttokate             46,4  69,0 137,1 170,9  261,7

Muut tuotot             0,9  0,2  5,1  0,3   0,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -13,8 -12,0 -40,1 -33,8  -48,0
Hallinnon kulut          -13,2 -11,8 -39,9 -39,4  -55,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan    -5,0  -4,8 -15,9 -14,7  -20,2
kulut
Muut kulut             -0,1 -11,7  -0,9 -10,6  -19,1
Osuus osakkuusyhtiöiden       -0,0   -  -0,0   -    -
tuloksesta

Liikevoitto             15,1  28,9  45,3  72,7  120,2

Rahoitustuotot ja -kulut
 Korkotuotot ja -kulut       0,9  4,9  4,1  12,5  16,4
 Markkinahintoihin liittyvät    0,6  1,1  0,9  1,5   3,2
voitot ja tappiot
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -0,6  -1,0  -2,8  -2,9  -3,4
Rahoitustuotot ja -kulut       0,9  5,0  2,3  11,2  16,1

Voitto ennen veroja         16,0  34,0  47,6  83,9  136,3

Tuloverot              -4,5 -10,1 -14,3 -25,1  -42,4

Tilikauden voitto          11,5  23,9  33,3  58,8  93,9

Muut laajan tuloksen erät
 Ulkomaisen yksikön
tilinpäätöksen muuntamisesta
 johtuvat voitot ja tappiot     4,0  -3,9  15,1  -5,7  -21,7
 Kauden aikana kirjatut voitot
ja tappiot rahavirran
 suojauksista           -0,2  -9,9  1,2  -7,7  -12,6
 Tuloverot liittyen rahavirran   0,0  2,5  -0,1  1,9   3,1
suojauksiin
 Kauden aikana kirjatut voitot
ja tappiot
 myytävissä olevista        0,0  -0,1  -0,2  -2,0  -2,1
sijoituksista
Muut laajan tuloksen erät verojen  3,8 -11,4  16,1 -13,6  -33,3
jälkeen

Tilikauden laaja tulos       15,3  12,5  49,4  45,2  60,6

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        11,5  23,9  33,3  58,9  94,0
Vähemmistölle             -   -   -  -0,0  -0,0

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        15,3  12,5  49,4  45,3  60,6
Vähemmistölle             -   -   -  -0,0  -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR      0,28  0,57  0,80  1,40  2,25
Laimennettu osakekohtainen tulos,  0,28  0,57  0,80  1,40  2,25
EUR


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.Lyhennetty tase
milj. EUR               30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           84,2   73,8    81,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    32,8   26,5    29,5
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  1,2    0,5    0,5
Korottomat                 26,1   13,0    21,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        144,4   113,8   132,7

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)             60,2   95,5    87,7
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,6    0,5    0,4
 Korottomat                245,2   226,1   323,2
Rahavarat                 279,9   371,4   317,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä        586,0   693,5   729,1

VARAT YHTEENSÄ               730,3   807,3   861,8


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma     234,5   211,2   226,4
pääoma
Oma pääoma yhteensä            234,5   211,2   226,4

Pitkäaikaiset velat
Korolliset                  2,2    1,2    2,6
Korottomat                 76,0   74,8    74,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä        78,2   76,0    76,9

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                  0,2    0,7    1,5
Korottomat
 Saadut ennakkomaksut **)         203,0   264,7   214,0
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   214,4   254,6   343,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä        417,7   520,0   558,4

Velat yhteensä               495,9   596,0   635,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        730,3   807,3   861,8


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 8,6 miljoonaa euroa
30.9.2009 (30.9.2008: 12,7 milj. euroa, 31.12.2008: 16,4 milj.
euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista
osatuloutusta olivat 1 128,9 miljoonaa euroa 30.9.2009 (30.9.2008:
953,5 milj. euroa, 31.12.2008: 909,3 milj. euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma            Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR                      2009 2008 2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto                  33,3 58,8 93,9
Oikaisut
 Poistot                       8,7  8,6 11,0
 Muut oikaisut                   14,7  5,8 13,5
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)       -22,3 85,0  7,9
Saadut korot                     4,8 12,2 17,2
Maksetut korot                    -0,5 -0,3 -0,4
Maksetut verot                   -23,5 -26,8 -36,6
Liiketoiminnan nettorahavirta            15,2 143,4 106,6

Investoinnit                    -13,3 -10,1 -15,2
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken -2,9   - -7,6
rahavaroilla
Aineellisen omaisuuden myynti             0,3  0,4  0,7
Muu investointien rahavirta             -0,0   -   -
Investointien nettorahavirta            -15,9 -9,7 -22,1
Rahavirta ennen rahoitusta              -0,7 133,6 84,5

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot -0,1 -0,3  0,2
(+)
Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) / lisäys (+)  -1,0   -  1,1
Omien osakkeiden hankinta              -3,3 -9,3 -9,4
Maksetut osingot                  -42,0 -39,9 -39,9
Muu rahoituksen rahavirta              -0,1  0,1  0,8
Rahoituksen nettorahavirta             -46,5 -49,3 -47,3

Rahavarojen nettomuutos               -47,3 84,3 37,3

Rahavarat tilikauden alussa             317,8 291,0 291,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus          9,4 -3,9 -10,5
Rahavarojen nettomuutos               -47,3 84,3 37,3
Rahavarat tilikauden lopussa            279,9 371,4 317,8


Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä


              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
                     pääoma
milj. EUR         A  B  C  D  E    F   G H  I
Oma pääoma 1.1.2008    16,8 20,2 0,2 7,9  -  5,7 164,0 0,1 214,8
Osingonjako         -  -  -  -  -   - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden hankinta  -  -  -  - -9,3   -   -  - -9,3
*)
Osakeperusteiset maksut:
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo     -  -  -  -  -   -  0,1  -  0,1
Vähemmistön hankinta     -  -  -  -  -   -   - -0,0 -0,0
Tilikauden laaja tulos    -  -  - -7,9  - -5,7 58,9 -0,0 45,3
Muut muutokset        -  - -0,0  -  -   -  0,2  -  0,2
Oma pääoma 30.9.2008   16,8 20,2 0,1 0,0 -9,3  0,0 183,4 0,0 211,2

Oma pääoma 1.1.2009    16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 -16,0 218,5  - 226,4
Osingonjako         -  -  -  -  -   - -42,0  - -42,0
Omien osakkeiden hankinta  -  -  -  - -3,3   -   -  - -3,3
*)
Omien osakkeiden siirto
osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville          -  -  -  - 8,1   - -4,8  -  3,3
Osakeperusteiset maksut:
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo     -  -  -  -  -   -  0,0  -  0,0
Tilikauden laaja tulos    -  -  - 1,0  - 15,1 33,3  - 49,4
Muut muutokset        -  - 0,2  -  -   -  0,4  -  0,6
Oma pääoma 30.9.2009   16,8 20,2 0,3 -2,8 -4,6 -0,9 205,3  - 234,4


*) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin
rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta
(2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.Konsernin tunnusluvut      Q3   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
               2009  2008  2009  2008  12kk  2008
Liikevaihto, milj. EUR    188,7 318,1 657,9 819,2   1   1
                             056,7 217,9
Bruttokate, %         24,6  21,7  20,8  20,9  21,6  21,5
Liikevoitto, milj. EUR    15,1  28,9  45,3  72,7  92,8 120,2
Liikevoitto, %         8,0  9,1  6,9  8,9  8,8  9,9
Voitto ennen veroja, milj.  16,0  34,0  47,6  83,9 100,0 136,3
EUR
Voitto ennen veroja, %     8,5  10,7  7,2  10,2  9,5  11,2
liikevaihdosta
Liiketoiminnan         2,5  19,1  15,2 143,4 -21,6 106,6
nettorahavirta, milj. EUR
Korollinen nettovelka    -279,3 -370,5 -279,3 -370,5 -279,3 -314,6
kauden lopussa, milj. EUR
Nettovelkaantumisaste    -119,1 -175,4 -119,1 -175,4 -119,1 -139,0
kauden lopussa, %
Omavaraisuusaste kauden    44,5  38,9  44,5  38,9  44,5  35,0
lopussa, %
Käyttöpääoma kauden     -147,3 -239,3 -147,3 -239,3 -147,3 -171,2
lopussa, milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  4,1  3,6  13,3  10,0  27,3  23,9
milj. EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit,  2,2  1,1  2,0  1,2  2,6  2,0
% liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto,  31,0  65,8  30,2  53,5  46,3  61,6
%
Oman pääoman tuotto, %    20,3  46,6  19,3  36,8  30,7  42,6
Tilauskanta kauden lopussa, 980,0   1 980,0   1 980,0   1
milj. EUR              484,5     484,5     176,7
Tilauskertymä, milj. EUR   201,5 259,8 446,6   1 566,5   1
                         033,9     153,8
Henkilöstö keskimäärin    2 566 2 572 2 568 2 434 2 583 2 483
kauden aikana
Tilikauden voitto, %      6,1  7,5  5,1  7,2  6,5  7,7
liikevaihdosta
Tutkimus- ja          5,0  4,8  15,9  14,7  21,4  20,2
kehitystoiminnan kulut,
milj. EUR
Tutkimus- ja
kehitystoiminnan kulut,    2,7  1,5  2,4  1,8  2,0  1,7
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, EUR   0,28  0,57  0,80  1,40  1,65  2,25
Osakekohtainen oma pääoma,  5,63  5,03  5,63  5,03  5,63  5,43
EUR
Osakekohtainen osinko, EUR    -   -   -   -  1,00  1,00


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:
*     IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella
 on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset
 omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman
 muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta
 osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
*     IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella
 pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon
 lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin
 raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin
 esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen
 raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä
 segmentti-informaation liitetietoihin.

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia
muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta
konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:
*     IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and
 Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
*     IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla
 tilikausilla).
*     IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1
 Tilinpäätösten esittäminen - Lunastusvelvoitteiset
 rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet
 (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
*     IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden
2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla
tilikaudella:
*     IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009
 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
*     IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa
 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
*     IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen
 (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi
 EU:ssa.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm.
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen
ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja,
varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on
mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista.Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat   Q1-Q3   Q1-Q3   Q1-Q4
kertaluonteiset erät
milj. EUR                  2009   2008    2008
Myyntitappio Intune Circuits Oy:n       -   -1,1    -1,1
myynnistä
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat    2,4     -    -8,5
kertaluonteiset erät

Tuloverot                 Q1-Q3   Q1-Q3   Q1-Q4
milj. EUR                  2009   2008    2008
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien   -13,1   -16,0   -37,4
verot
Laskennalliset verot            -1,2   -9,1    -5,0
Tuloverot yhteensä             -14,3   -25,1   -42,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR               30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Hankintameno kauden alussa         87,6   81,3    81,3
Muuntoerot                  2,3   -1,1    -3,3
Lisäykset                  7,4    7,5    10,7
Vähennykset                 -0,6   -2,9    -3,3
Tytäryhtiöiden hankinta            -     -    2,1
Uudelleenryhmittelyt            -0,1   -0,1    0,0
Hankintameno kauden lopussa         96,5   84,7    87,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -58,1   -56,7   -56,7
kauden alussa
Muuntoerot                 -1,3    0,7    2,0
Vähennykset                 0,4    2,9    3,1
Uudelleenryhmittelyt             0,1    0,0    0,0
Tilikauden poistot             -4,9   -5,1    -6,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -63,8   -58,3   -58,1
kauden lopussa

Kirjanpitoarvo kauden lopussa        32,8   26,5    29,5

Vastuusitoumukset
milj. EUR               30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Annetut pantit                1,9    1,1    3,0
Annetut takaukset kaupallisten       211,1   180,3   166,5
sitoumusten vakuudeksi
Vuokravastuut                63,8   56,6    68,7


Annetut pantit liittyvät kanadalaisten tytäryhtiöiden paikallisiin
luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 8,2 miljoonaa euroa 30.9.2009
(30.9.2008: 5,7 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 352,7 miljoonaa euroa
30.9.2009 (30.9.2008: 435,0 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj.
euroa).


Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset
milj. EUR      30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Käypä nettoarvo     -2,0*)  -6,5**) -12,7***)
Nimellisarvo       310,1   469,8   378,3


*) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden   Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
kanssa
milj. EUR                      2009 2008 2008
Myynti                        0,1   -   -
Myynti- ja muut saamiset               0,0  0,1   -
Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR      Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09
Liikevaihto
Minerals Processing 72,7 110,5 60,1 92,7 122,0 144,8 84,5 91,1 79,4
Base Metals     64,1 85,6 60,1 72,0 76,9 86,4 44,8 29,6 28,0
Metals Processing  113,0 120,8 104,6 109,2 116,9 163,9 97,2 103,4 77,4
Muut liiketoiminnat 11,1 11,1  9,1 16,7 11,4 18,8 18,3 20,0 11,5
Kohdistamattomat  -15,0 -12,5 -8,3 -15,0 -9,2 -15,1 -13,2 -6,5 -7,6
erät*) ja sisäinen
myynti
Yhteensä      245,9 315,5 225,6 275,5 318,1 398,8 231,6 237,6 188,7

Liikevoitto
Minerals Processing  3,6 16,3  4,1  3,2  3,1 12,1  6,1  7,9  9,1
Base Metals     12,1  9,3  6,3 11,9 13,3 17,2  4,3 -0,4  1,6
Metals Processing  11,5 11,5 12,3 11,8 14,9 22,1  8,9  9,3  6,3
Muut liiketoiminnat  1,3  0,3  0,4  1,2  1,7  0,7 -0,4 -0,1 -0,5
Kohdistamattomat**) -2,5 -4,4 -2,2 -5,1 -4,1 -4,6 -2,7 -2,7 -1,5
ja sisäiset erät
Yhteensä       26,0 33,0 21,0 22,9 28,9 47,5 16,3 13,9 15,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka      × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä       × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Tilikauden voitto        × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
kulut             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = tilikauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana

Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Englanninkielinen tiedotustilaisuus pidetään Helsingissä, jossa
toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja
Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen sekä Outotecin
toimitusjohtajana 1.1.2010 aloittava Pertti Korhonen esittäytyy.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: perjantai, 23.10.
Aika: 14.00-15.30
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
27.10.2009 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla
848264.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin.JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 Lataa