Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
maaliskuuta 18, 2009

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ       PÖRSSITIEDOTE      18.3.2009    KLO 16.30

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään
18.3.2009 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen puheenjohtajana toimi
asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2008.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2008
päättyneeltä tilikaudelta 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 23.3.2009 ja osingon maksupäivä 30.3.2009.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto
Virrankosken.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan
palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on
julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 21 päivää ennen
yhtiökokousta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen
varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi
tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu
Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Outotec Oyj:n pääkonttorissa 1.4.2009 alkaen.OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com


JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com