Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsaus
Lehdistötiedote huhtikuuta 24, 2009

Tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsausOUTOTEC OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   24.4.2009   klo 9.00


TAMMI-MAALISKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


Hyvä tulos haasteellisessa markkinatilanteessa


Katsauskausi Q1/2009 lyhyesti (Q1/2008):
 •          Liikevaihto: 231,6 miljoonaa euroa (225,6 milj. euroa)
 •          Liikevoitto: 16,3 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa) sisältäen termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot: 0,3 miljoonaa euroa (3,3 milj. euron voitot)
  • Voitto ennen veroja: 18,0 miljoonaa euroa (23,1 milj. euroa)
 •          Osakekohtainen tulos: 0,30 euroa (0,39 euroa)
 •          Tilauskertymä: 139,3 miljoonaa euroa (298,8 milj. euroa)
 •          Tilauskanta: 1 090,4 miljoonaa euroa (1 359,6 milj. euroa)
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta: -10,7 miljoonaa euroa (40,7 milj. euroa)


 • Outotec pitää näkymät vuodelle 2009 ennallaan.


  Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:


  "Markkinat olivat edelleenkin haasteelliset ensimmäisen neljänneksen aikana. Perusmetallien hinnat ovat kuitenkin jonkin verran elpyneet ja metallien kysyntä on kasvanut Kiinassa, mutta on vielä ennenaikaista päätellä ovatko nämä merkkejä markkinoiden pysyvämmästä elpymisestä. Vaikka saamme edelleenkin tarjouspyyntöjä ja teemme parhaillaan esisuunnitteluja, asiakkaiden päätöksentekoprosessi on hidasta.


  Käytämme projekteissa runsaasti paikallisia alihankittuja suunnittelu- ja valmistusresursseja, mikä lisää toiminnan joustavuutta. Tämän lisäksi olemme aloittaneet kustannusrakenteen ja resurssien optimoinnin. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme voivamme jatkaa palveluliiketoimintamme kehittämistä ja kasvattamista, sillä Outotec on toimittanut lukuisia  laitoksia ja laitteita eri puolille maailmaa. Lisäksi voimme soveltaa osaamistamme ja myydä teknologioitamme energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn."
  TAMMI-MAALISKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


  MARKKINAT


  Maailmanlaajuinen talouden epävarmuus on jatkunut ja kaivos- ja metalliteollisuuden investointien määrä on pienentynyt edellisvuodesta. Markkinoilla on kuitenkin tapahtunut jonkin verran myönteistä kehitystä, kuten metallien kysynnän kasvu kehittyvissä maissa, perusmetallien hintojen nousu ja kultateknologioiden jatkunut kysyntä.


  Monet Outotecin asiakkaista arvioivat projektiensa laajuutta ja hintoja. Kannattavuusselvityksiä on työn alla ja näistä voi tulla uusia tilauksia, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Useilla asiakkailla on edelleen vaikeuksia rahoituspakettien järjestämisessä.


  Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uusia energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä prosessiteknologioita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia, ja vaikeasti hyödynnettävät malmiot vaativat uusia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan parempi metallien saanti.


  Kaivosten ja metallurgisten laitosten vesienkäsittelyn tehostaminen avaa Outotecille uusia mahdollisuuksia. Lisäksi energiasektori jatkaa investointejaan hyödyntääkseen vaihtoehtoisia energialähteitä. Outotec tarjoaa sovelluksia ja palveluita muun muassa öljyliuskeen ja öljyhiekan prosessointiin ja bioenergian tuotantoon.


  TILAUSKERTYMÄ


  Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 139,3 miljoonaa euroa (Q1/2008: 298,8 milj. euroa). Vuoden ensimmäisen neljänneksen uusiin tilauksiin kuului laitostoimituksia sekä useita pieniä laitteisto- ja palvelutoimituksia vanhoille asiakkaille.

  Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
  • rikkihappotehtaan toimitus Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51 miljoonaa euroa)
  • useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
  • vaahdotuskennojen ja sakeuttimien toimitus Polymetalin Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.


  TILAUSKANTA


  Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 090,4 miljoonaa euroa (31.3.2008: 1 359,6 milj. euroa) ja se pieneni 20 % vertailukaudesta.


  Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 69 % tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 53 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen jälkeen. Noin 3 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.


  LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


  Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 231,6 miljoonaa euroa (Q1/2008: 225,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3 % vertailukaudesta. Kasvu johtui projektien hyvästä edistymisestä etenkin Minerals Processing -divisioonassa.
   
  Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 30,9 miljoonaa euroa (Q1/2008: 20,8 milj. euroa), eli se kasvoi 49 %:lla vertailukaudesta. Osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin lokakuussa 2008.


  Katsauskauden liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa (Q1/2008: 21,0 milj. euroa) eli 7,0 % liikevaihdosta (Q1/2008: 9,3 %). Termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 0,3 miljoonalla eurolla (Q1/2008: 3,3 milj. euron voitto).


  Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 3,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Lisäys johtui pääasiassa myynti- ja markkinointikustannusten kasvusta, kuten Intian liiketoiminnan kehittämisestä, Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

  Katsauskauden voitto ennen veroja oli 18,0 miljoonaa euroa (Q1/2008: 23,1 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 1,7 miljoonan euron (Q1/2008: 2,2 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. Kauden voitto oli 12,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 16,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 6,9 milj. euroa). Tämä vastaa 30,4 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (Q1/2008: 0,39 euroa).


  Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 23,7 % (Q1/2008: 33,2 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 34,7 % (Q1/2008: 47,4 %).


  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  Minerals Processing


  Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 41 % vertailukaudesta ja oli 84,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 60,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (Q1/2008: 4,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui korkeasta vuoden alun tilauskannasta, hyvästä projektien toteutuksesta ja vähentyneistä pullonkauloista toimituksissa. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi myös 0,3 miljoonan euron realisoitunut ja realisoitumaton kurssitappio, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1/2008: 4,1 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton voitto).


  Base Metals


  Base Metals -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 25 % vertailukaudesta ja oli 44,8 miljoonaa euroa (Q1/2008: 60,1 milj. euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa tilauskertymän pienenemisestä vuoden 2008 syyskuun jälkeen, alhaisemmasta tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista. Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (Q1/2008: 6,3 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton pieneneminen johtui pääasiassa liikevaihdon supistumisesta.


  Metals Processing


  Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 7 % vertailukaudesta ja oli 97,2 miljoonaa euroa (Q1/2008: 104,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (Q1/2008: 12,3 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska toimituksia ja lisenssituloja oli vähemmän, mutta pysyi silti hyvänä projektien parantuneiden katteiden ansiosta. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 0,7 miljoonan euron realisoituneen ja realisoitumattoman kurssivoiton, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1/2008: 1,0 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).


  TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


  Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli negatiivinen, -10,7 miljoonaa euroa (Q1/2008: 40,7 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa vuoden 2009 käyttöpääoman merkittävästä kasvusta verrattuna vuoden 2008 käyttöpääoman merkittävään pienenemiseen. Rahavarojen nettomuutokseen vaikutti myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonaan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa).

  Outotecin rahavarat olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 257,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 317,6 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 31.3.2009.


  Outotecin käyttöpääoma 31.3.2009 oli -146,8 miljoonaa euroa (31.3.2008: -176,7 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä ja koska suuria projekteja ei valmistunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


  Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset nettovelat 31.3.2009 olivat -254,8 miljoonaa euroa (31.3.2008: -316,8 milj. euroa). Katsauskauden lopussa saadut ennakkomaksut olivat 225,1 miljoonaa euroa (31.3.2008: 231,9 milj. euroa) laskien 3 % vertailukaudesta. Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli
  -129,2 % (31.3.2008: -178,2 %) ja omavaraisuusaste 35,6 % (31.3.2008: 34,3 %).


  Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,7 miljoonaa euroa (Q1/2008: 3,3 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta, investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotec Turula -konepajan laitteistoon.


  Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, pieneni vertailukaudesta ja oli 350,1 miljoonaa euroa (31.3.2008: 400,1 milj. euroa) katsauskauden lopussa.


  Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta.  Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
  TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


  Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (Q1/2008: 4,6 miljoonaa euroa) eli 2,2 % liikevaihdosta (Q1/2008: 2,0 %). Outotec jätti 12 uutta patenttihakemusta (Q1/2008: 8), ja sille myönnettiin 26 uutta kansallista patenttia (Q1/2008: 26).


  Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin yritys suunnitteli kaikki reaktorit yksiköllisesti, kun taas uudet OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan saannin varmistamiseksi.


  Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa energiateollisuudelle ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotec on perustanut kaksi uutta liiketoimintayksikköä, jotka keskittyvät näihin teknologioihin. Öljyliuskeen polton testaus aloitettiin Outotecin Frankfurtissa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa. Testaus liittyy Viron Narvaan rakennettavan öljyntuotantolaitoksen perussuunnitteluun. Lisäksi Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa.


  Outotec käynnistää parhaillaan uutta automaattista Courier® 6i SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmää Australian suurimmalla maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla.


  HENKILÖSTÖ


  Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 557 työntekijää (31.3.2008: 2 318). Henkilöstömäärän kasvu oli suurinta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 599 (Q1/2008: 2 185). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta  414 henkilöllä yritysoston sekä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen, vuonna 2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 11 % yrityksen henkilöstöstä.


  Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 117:llä, eli 4 %:lla. Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työntekijöitä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa. Outotecillä oli maaliskuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 520:a  (31.12.2008: 560) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

  Katsauskaudella palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä oli 41,0 miljoonaa euroa (Q1/2008: 36,2 milj. euroa).


  OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


  Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma, julkistettiin 23.3.2007, ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma, julkistettiin 3.3.2008.


  Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma


  Kaksivuotiseen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan osallistui noin 20 avainhenkilöä. Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kannustinohjelman ansaintakausille jaksotettu palkkio on yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009.


  Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma


  Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärät, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilölle. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 työntekijää. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä. 
  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET


  Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingot


  Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0 miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.


  Hallitus


  Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.


  Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.


  Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


  Hallituksen valtuutukset


  Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


  • Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
  • Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


  Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


  Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


  • Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
  • Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa olla yli 4 200 000 osaketta.
  • Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


  Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Edellä mainittuja valtuutuksia ei ole käytetty 24.4.2009 mennessä.


  Tilintarkastajat


  Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.


  Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9 siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


  Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


  KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO


  Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 11,83 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 14,19 euroa ja pienin noteeraus 9,30 euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 28,6 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 338,4 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2008 oli 543,5 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 12,94 euroa. Yrityksen hallussa ei 31.3.2009 ollut lainkaan takaisin lunastettuja osakkeita. Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta vuonna 2009 ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


  Outotec ja Pattison Sand Company sopivat huhtikuussa kaikki Pattison Sand -projektiin liittyvät erimielisyydet. Sovinnosta seuraa noin 3,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 2,7 miljoonan euron) kertaluonteinen positiivinen vaikutus Outotecin vuoden 2009 toisen neljänneksen tulokseen.


  Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n osuus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 % huhtikuussa. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n osuus Outotecin osakkeista on 2 111 054 osaketta, mikä on 5,02 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


  LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


  Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa maantieteellisillä alueilla, jotka ovat taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa Outotecin kaikilla markkina-alueilla. Jos metallien kysyntä heikentyy huomattavasti etenkin kehittyvillä talousalueilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja IVY-maissa, Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntä saattaa heikentyä entisestään.


  Epävakaa taloustilanne vaikuttaa edelleen Outotecin asiakkaiden investointihalukkuuteen uusissa projekteissa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jotkin asiakkaat ovat neuvotelleet projektiensa keskeytyksistä ja peruutuksista. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 100 miljoonan euron arvosta. Viimeisimmän arvioinnin perusteella lisää viivästyksiä, keskeytyksiä ja peruutuksia saattaa edelleen tulla.


  Myös vientiluottojen kysyntä on kasvanut. Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen saatavuudessa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja entisestään.


  Osa Outotecin projekteista on edistynyt suunniteltua hitaammin, ja toimitusaikojen piteneminen Outotecista riippumattomista syistä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja toimintaongelmia. Outotecillä on tällaisten riskien ja projektien seurantaan järjestelmällisiä menetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA).


  Outotecin palveluliiketoiminta koostuu erilaisista laitos- ja asiantuntijapalveluista. Vaikka Outotecin toimittamien laitosten suuri määrä antaa hyvän pohjan kasvattaa palveluliiketoimintaa, haastava markkinatilanne saattaa hidastaa kasvua.


  Outotecin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talousmarkkinoiden epävakaus jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille.


  Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Yhdysvaltain dollarin suhteellinen osuus on ollut nousussa. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


  Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotasojen aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.


  Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä on vireillä. Johto uskoo, ettei menettelyjen lopputuloksilla ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.
   
   
  VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN
   
  Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.


  Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen, nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
  • liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
  • bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
  • liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
  Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


  Espoossa 24.4.2009


  Outotec Oyj
  Hallitus


  Lisätietoja antavat:


  Outotec Oyj


  Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211


  Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


  Eila Paatela, viestintäjohtaja
  puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


  Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
  puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


  sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


  OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


  Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


  *) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 18,9 miljoonaa euroa 31.3.2009 (31.3.2008: 30,1 milj. euroa, 31.12.2008: 16,4 milj. euroa).


  **) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 983,9 miljoonaa euroa 31.3.2009 (31.3.2008: 725,3 milj. euroa, 31.12.2008: 909,3 milj. euroa).


  A = Osakepääoma
  B = Ylikurssirahasto
  C = Muut rahastot
  D = Arvonmuutosrahasto
  E = Omat osakkeet
  F = Kumulatiiviset muuntoerot
  G = Kertyneet voittovarat
  H = Vähemmistöosuus
  I = Oma pääoma yhteensä


  *) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
  TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


  Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


  Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen


  Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:
  • IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
  • IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä segmentti-informaation liitetietoihin.


  Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:
  • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
  • IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
  • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardien muutokset (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
  • IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


  Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden 2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla tilikaudella:
  • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
  • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
  • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


  Arvioiden käyttö


  IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


  Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 8,5 miljoonaa euroa 31.3.2009 (31.3.2008: 0,4 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 350,1 miljoonaa euroa 31.3.2009 (31.3.2008: 400,1 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj. euroa).


  *) joista -6,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  **) joista 16,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  ***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.


  Outotec oli velkaa 31.3.2009 Auburn-konsernin toimitusjohtajalle 0,1 miljoonaa euroa (31.12.2008: 2,2 milj. euroa). Velka liittyi Auburn-konsernin hankinnan sovittuihin maksuehtoihin. Hankintameno oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa, sisältäen hankintaan liittyvät kulut 0,5 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva velka tullaan maksamaan Auburn-konsernin toimitusjohtajalle myyntisopimuksen mukaisesti vuoden 2009 toisen kvartaalin aikana.


  Outotec osti kanadalaisen Auburn-konsernin 10.10.2008 . Yritys toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä.


  Auburn-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa euroa (31,2 milj. Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa. Yrityksen liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa. Outotec Auburn sisältyy muut liiketoiminnat -segmenttiin.


  Kauppahinta oli 10,3 miljoonaa euroa (15,8 milj. Kanadan dollaria). Kokonaishankintamenoon 10,8 miljoonaa euroa, sisältyy lisäksi hankintaan liittyviä kuluja 0,5 miljoonaa euroa.


  Auburn-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin vuoden 2008 liikevaihtoon ja liikevoittoon


  Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2008.
  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


  Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


  TIEDOTUSTILAISUUS
  Päivä: perjantai, 24.4.2009
  Aika: 15.00-16.00
  Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki


  OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
  Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


  OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
  Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 27.4.2009 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 831829.


  Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


  VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


  Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


  Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 perjantaina 24.7.2009
  Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009


  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.outotec.com


  Esitteet
  Nimi
  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Lataa