Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus
Pörssitiedote heinäkuuta 24, 2009

Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                          OSAVUOSIKATSAUS               24.7.2009 KLO 9.00


TAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


Markkinatilanne jatkui haastavana - kannattavuus pysyi hyvällä tasolla


Katsauskausi Q1-Q2/2009 lyhyesti (Q1-Q2/2008):
 •          Liikevaihto: 469,2 miljoonaa euroa (501,0 milj. euroa)
 •          Liikevoitto: 30,2 miljoonaa euroa (43,8 milj. euroa)
  • Voitto ennen veroja: 31,6 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa)
 •          Osakekohtainen tulos: 0,53 euroa (0,83 euroa)
 •          Tilauskertymä: 245,1 miljoonaa euroa (774,2 milj. euroa)
 •          Tilauskanta: 966,6 miljoonaa euroa (1 548,4 milj. euroa)
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta: 12,6 miljoonaa euroa (124,2 milj. euroa)


 • Q2/2009 lyhyesti (Q2/2008):
 •          Liikevaihto: 237,6 miljoonaa euroa (275,5 milj. euroa)
 •          Liikevoitto: 13,9 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa)
  • Voitto ennen veroja: 13,6 miljoonaa euroa (26,8 milj. euroa)
 •          Tilauskertymä: 105,8 miljoonaa euroa (475,4 milj. euroa)
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta: 23,4 miljoonaa euroa (83,6 milj. euroa)
 •  
  Outotec pitää vuoden 2009 näkymät ennallaan.


  Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:


  "Markkinatilanne jatkui vaikeana päämarkkinoillamme kaivos- ja metalliteollisuudessa. Asiakkaidemme päätöksenteko on hidastunut ja yhtiöillä on vaikeuksia saada kohtuullisilla ehdoilla rahoitusta hankkeilleen. Saimme vähän uusia tilauksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihtomme supistui vain hieman, mutta pysyi silti hyvällä tasolla, koska toimitimme suurta tilauskantaamme. Kannattavuus heikkeni pienemmän liikevaihdon vuoksi ja koska suuria projekteja ei valmistunut. Sopeutimme toimintaamme muuttuneeseen markkinatilanteeseen vähentämällä määräaikaisten henkilöiden ja aliurakoitsijoiden määrää ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja olemme valmiita lisäämään kustannustensäästötoimenpiteitä.


  Meille on kuitenkin tärkeää säilyttää toimituskykymme sekä teknologiset kilpailuetumme ja olla valmiina hyödyntämään kasvumahdollisuuksia. Olemme vahvistaneet Intian, Kiinan ja IVY-maiden toimintojamme sekä kehittäneet tarjontaamme energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn, ja tämä työ onkin jo tuottanut tulosta. Heinäkuun 10. päivänä Outotec ja Eesti Energia allekirjoittivat sopimuksen 110 miljoonan euron öljyliusketehtaan rakentamisesta sekä yhteisyrityksestä, joka ryhtyy myymään uutta teknologiaa maailmanlaajuisesti. Olen myös tyytyväinen että palveluliiketoimintamme jatkaa kasvuaan. Asiakkaamme tarvitsevat jatkuvasti erilaisia palveluja, varaosia ja laitteita."


  TAMMI-KESÄKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


  MARKKINAT


  Kaivos- ja metalliteollisuuden investointitoiminta on edelleen vähäistä. Asiakkailla on vaikeuksia rahoituksen saamisessa hankkeisiinsa. Useimpien metallien hinnat ovat kuitenkin jatkaneet nousuaan toisen vuosineljänneksen aikana ja ovat historiallisen hyvällä tasolla, mikä on parantanut monien kaivosyhtiöiden taloudellista asemaa. Lisäksi joidenkin yhtiöiden on ollut pakko myydä omaisuuttaan vahvistaakseen tasettaan tai varmistaakseen lainojensa uudelleenrahoituksen. Vaikka metallien hinnat ovat hyvällä tasolla tällä hetkellä, tuotantolaitoksilla on vapaata kapasiteettia, mikä hidastaa uusia investointeja.


  Kehittyvät maat tarvitsevat kuitenkin jatkossakin paljon metalleja. Markkinatutkimusten mukaan Kiina kuluttaa 35-50 % kaikista maailmassa tuotetuista metalleista. Intia kehittää edelleen infrastruktuuriaan ja laajojen luonnonvarojensa hyödyntämistä esimerkiksi hiilen, teräksen raaka-aineiden, alumiinin, kuparin ja sinkin tuotantoon. Myös Chile ja Peru jatkavat investointejaan kupari- ja kultahankkeisiin.


  Monet Outotecin asiakkaista arvioivat projektiensa laajuutta ja hintoja, mutta päätöksenteko on hidasta. Vaikka moni uusinvestointi on parhaillaan pysähdyksissä, kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti hyödynnettävät malmiot vaativat uusia tai parannettuja ratkaisuja, joiden avulla tuotanto on taloudellisesti kannattavaa ja metallien saanti parempaa.


  Vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntäminen ja kaivosten ja metallurgisten laitosten vesienkäsittely tarjoavat Outotecille uusia mahdollisuuksia. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuskevarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria öljyliuske-esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec tarjoaa sovelluksia ja palveluja muun muassa öljyliuskeen prosessointiin ja bioenergian tuotantoon uusien yhteisyritystensä kautta. Outotecin ja Eesti Energian yhdessä kehittämä uusi ja ympäristön kannalta kestävä Enefit-teknologia lisää liiketoimintamahdollisuuksia energiasektorilla. Yksistään Virossa on mahdollista rakentaa useita uudella teknologialla toimivia laitoksia. Lisäksi Outotec voi tarjota erilaisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn nykyisille ja uusille asiakkaille. Kaivos- ja metalliteollisuuden lisäksi Outotecin teknologioita voidaan käyttää jätteidenpolttolaitoksilla, elektroniikkateollisuudessa sekä muissa teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat vesienkäsittelyä.


  TILAUSKERTYMÄ


  Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 245,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 774,2 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä useita pieniä laitteistotoimituksia ja palveluja nykyisille asiakkaille. Toisen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 105,8 miljoonaa euroa (Q2/2008: 475,4 milj. euroa) ja se sisälsi pienehköjä laitetoimituksia, varaosia ja palveluja.

  Vuoden toisella neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.


  Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
  • rikkihappotehtaan toimitus Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51 miljoonaa euroa)
  • useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
  • vaahdotuskennojen ja sakeuttimien toimitus Polymetalin Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.


  TILAUSKANTA


  Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 966,6 miljoonaa euroa (30.6.2008: 1 548,4 milj. euroa) ja se supistui 38 % vertailukaudesta.


  Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 69 % tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 40 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 100 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja, jotka on otettu huomioon yllä olevassa toimitusten etenemisarviossa. Noin 3 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.


  LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


  Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 469,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 501,0 milj. euroa) eli 6 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 237,6 miljoonaa euroa (Q2/2008: 275,5 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti Base Metals -divisioonan pienentyneestä tilauskannasta ja joidenkin suurten projektien aikataulumuutoksista.
   
  Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 73,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 51,6 milj. euroa) kasvaen 42 % vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 42,5 miljoonaa euroa (Q2/2008: 30,8 milj. euroa). Osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin lokakuussa 2008.


  Katsauskauden liikevoitto oli 30,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 43,8 milj. euroa) eli 6,4 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2008: 8,7 %). Liikevoitto sisältää 2,5 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 0,9 miljoonalla eurolla (Q1-Q2/2008: 2,3 milj. euron voitto). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 13,9 miljoonaa euroa (Q2/2008: 22,9 milj. euroa). Supistuminen johtui liikevaihdon ja lisenssitulojen vähenemisestä, korkeammista kiinteistä kuluista ja siitä, että projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella.


  Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 4,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Kasvu johtui pääasiassa Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä myyntityöstä, Intian liiketoiminnan kehittämisestä ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

  Katsauskauden voitto ennen veroja oli 31,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 50,0 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 1,4 miljoonan euron (Q1-Q2/2008: 6,1 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta ennen veroja.


  Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista. Kauden voitto oli 21,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 34,9 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 9,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 15,0 milj. euroa). Tämä vastaa 30,9 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (Q1-Q2/2008: 0,83 euroa).


  Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 19,6 % (Q1-Q2/2008: 33,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 30,9 % (Q1-Q2/2008: 50,1 %).


  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  Minerals Processing


  Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15 % vertailukaudesta ja oli 175,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 152,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 7,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui korkeasta vuoden alun tilauskannasta, hyvästä projektien toteutuksesta ja vähentyneistä pullonkauloista toimituksissa. Katsauskauden liikevoitto sisältää 2,5 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy myös 0,1 miljoonan euron realisoitunut ja realisoitumaton kurssivoitto, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1-Q2/2008: 3,7 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton voitto).


  Base Metals


  Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 44 % vertailukaudesta ja oli 74,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 132,0 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa tilauskertymän pienenemisestä vuoden 2008 syyskuun jälkeen, alhaisemmasta tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista. Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 18,2 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästä liikevaihdon supistumisesta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja pienemmistä lisenssituloista. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi myös 1,1 miljoonan euron realisoitunut ja realisoitumaton kurssitappio, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1-Q2/2008: 1,0 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).
   
   
  Metals Processing


  Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 6 % vertailukaudesta ja oli 200,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 213,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 24,1 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska liikevaihtoa ja lisenssituloja oli vähemmän. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 2,0 miljoonan euron realisoituneen ja realisoitumattoman kurssivoiton, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1-Q2/2008: 1,5 milj. euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).


  TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


  Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 12,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 124,2 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa vuoden 2009 käyttöpääoman kasvusta verrattuna vuoden 2008 käyttöpääoman merkittävään pienenemiseen. Rahavarojen nettomuutokseen vaikuttivat myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa).

  Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 281,6 miljoonaa euroa (30.6.2008: 358,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei 30.6.2009 ollut jäljellä yli kolmea kuukautta.


  Outotecin käyttöpääoma 30.6.2009 oli -150,7 miljoonaa euroa (30.6.2008: -240,3 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä ja asiakkailta raportointikaudella saatujen ennakkomaksujen pienemmästä määrästä.


  Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset nettovelat olivat 30.6.2009 -278,3 miljoonaa euroa (30.6.2008: -358,5 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa 248,3 miljoonaa euroa (30.6.2008: 298,1 milj. euroa) laskien 17 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -127,1 % (30.6.2008: -180,4 %) ja omavaraisuusaste 40,2 % (30.6.2008: 40,0 %).


  Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 6,3 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta, investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotec Turula -konepajan laitteistoon.


  Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 328,2 miljoonaa euroa (30.6.2008: 415,6 milj. euroa).


  Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


  LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN


  Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa kehitystyötä Real Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on osto-optio koko yhtiöön. 


  Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat GreenExergy AB -yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy metsän hakkuutähteiden ja sahateollisuuden sahausjätteitä hyödyntävien menetelmien kehittämiseen, markkinointiin ja toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin omistusosuus yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi kolme ruotsalaisyritystä omistavat siitä kukin pienen osuuden.


  TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


  Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat  katsauskaudella 10,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 9,9 miljoonaa euroa) eli 2,3 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2008: 2,0 %). Outotec jätti 31 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2008: 20), ja sille myönnettiin 95 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2008: 119).


  Outotec ja Real Time Systems Oy sopivat toukokuussa yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen sulattamiseen. Uusi laitteisto tuo merkittäviä säästöjä sähköuunien käyttäjille.


  Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea Action Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren tervehdyttämiseksi Outotec keskittyy metalliteollisuuden metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen minimoimiseen sekä metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.


  Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa kahdelle uudelle teollisuudenalalle, energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotecin tarjonta energiasektorille käsittää muun muassa hiilen koksaus-, kaasutus- ja polttoteknologioita useille eri laitoksille, mukaan lukien öljyliuskeen pyrolyysin. Öljyliuskeen polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin Frankfurtin tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua. Laajentumisen osana ruotsalainen GreenExergy-yhteisyritys tarjoaa bioenergian tuotantoon liittyviä teknologioita voimalaitoksille. Outotecin tarjonta teollisuusvesien käsittelyyn sisältää ratkaisuja  rikastamoille, hydrometallurgisille laitoksille, sulatoille ja elektrolyysilaitoksille, rikkihappotehtaille, alumiinioksidin kalsinointilaitoksille, suljetuille kaivoksille sekä vanhoille läjitysaltaille.


  Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa. Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmän Australian suurimmalla maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla. Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan saannin varmistamiseksi.


  HENKILÖSTÖ


  Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 549 työntekijää (30.6.2008: 2 667). Henkilöstömäärä väheni eniten Etelä-Amerikassa määräaikaisten työntekijöiden osalta ja kasvoi eniten Pohjois-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 569 (Q1-Q2/2008: 2 365). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 204 henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna 2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.


  Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 125:llä, eli 5 %. Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa. Toisaalta Outotec on lisännyt henkilöstöään Aasiassa. Outotecillä oli kesäkuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 350:a  (31.3.2009: 520) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

  Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 80,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 76,7 milj. euroa).


  UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMITYS


  Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 47, Outotec Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyy Outotecin palvelukseen 1.9.2009, aloittaa operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2010. Nykyinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.


  OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


  Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma julkistettiin 23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma julkistettiin 3.3.2008.


  Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma


  Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden ansaintakauden kokonaispalkkio oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä jaettiin 202 779:na osakkeena 22 henkilölle vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.


  Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma


  Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan[ avainhenkilölle]. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä. 


  Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi. Henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät osallistuneet ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.


  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET


  Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingot


  Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0 miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.


  Hallitus


  Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.


  Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.


  Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


  Hallituksen valtuutukset


  Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


  • Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
  • Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


  Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


  Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


  • Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
  • Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa olla yli 4 200 000 osaketta.
  • Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


  Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Näitä valtuutuksia ei ole käytetty 24.7.2009 mennessä.


  Tilintarkastajat


  Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.


  Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9 siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


  Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


  KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT


  Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 14,16 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 19,48 euroa ja pienin noteeraus 9,30 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 57,1 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 810,5 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.6.2008 oli 709,8 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 16,90 euroa. Yhtiöllä ei ollut 30.6.2009 hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita. Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


  Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus alitti 6.5.2009 viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus Outotecin osakkeista oli 2.068.377 osaketta, vastaten 4,92 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus oli 7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus Outotecin osakkeista oli 2.111.054 osaketta, vastaten 5,02 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.


  Outotecillä oli 15 027 osakkeenomistajaa 30.6.2009 ja kaikkiaan 14:än hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli noin 60 % kaikista Outotecin osakkeista.


  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


  Heinäkuussa Outotec sopi Eesti Energian kanssa uuden öljyliuskeesen perustuvan öljyntuotantolaitoksen suunnittelemisesta, toimittamisesta ja rakentamisesta Viron Narvaan. Sopimus oli arvoltaan noin 110 miljoonaa euroa. Outotec on jo tehnyt perussuunnittelun samaan laitokseen, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2012 alussa.


  Outotec ja Eesti Energia perustivat yhteisyrityksen kaupallistamaan uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa. Eesti Energia omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on tulla merkittäväksi öljyliusketeknologian toimittajaksi hyödyntämällä Eesti Energian kokemusta öljyliuskeen louhinnasta ja jalostuksesta sekä Outotecin osaamista leijupetiteknologioissa, suunnittelussa ja projektien toteutuksessa.


  LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


  Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä maantieteellisillä alueilla, jotka ovat taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen taantuma voi edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja siten vuoden 2009 tilauskertymää. Vientiluottojen kysyntä on kasvanut katsauskaudella. Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen ja rahoituksen saatavuudessa sekä muutokset tarjousvaiheen projektien laajuudessa ja hinnoittelussa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja entisestään ja lykätä tilausten voimaantuloa. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten puute heikentää lisenssituloa ja siten bruttokateprosenttia.


  Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA). Vuoden 2009 toisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 100 miljoonan euron arvosta. Viimeisimmän riskiarvioinnin perusteella lisää viivästyksiä, keskeytyksiä ja peruutuksia saattaa edelleen tulla.


  Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talouden taantuma jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille.


  Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


  Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.


  Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä on vireillä. Istanbulin vetoomustuomioistuin Turkissa on tulkinnut toisen vuosineljänneksen aikana Nordean ja Outotecin asiakkaan Bagfasin välisen kiistan Bagfasin hyväksi. Nordea määrättiin maksamaan Bagfasille korvauksia pankkitakuun ja oikeudenkäyntikulujen verran yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Nordean ja Outotecin välisen takausjärjestelyn sääntöjen mukaisesti Nordea on maksanut kaikki Nordealle aiheutuneet kustannukset ja maksut. Nordean ja Outotecin välinen sovintoratkaisu ei vaikuttanut merkittävästi Outotecin toisen neljänneksen tulokseen, koska varaukset oli muodostettu aiempina vuosina. Bagfasin ja Outotecin välinen välimiesmenettely jatkuu ja Outotec on jättänyt lisävaateen Turkissa syntyneistä tappioista. Outotecin johto uskoo, ettei muiden vireillä olevien menettelyjen lopputuloksilla ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.
   
   
  VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN
   
  Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.


  Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen, nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
  • liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
  • bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
  • liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
  Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


  Espoossa 24.7.2009


  Outotec Oyj
  Hallitus


  Lisätietoja antavat:


  Outotec Oyj


  Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211


  Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


  Eila Paatela, viestintäjohtaja
  puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


  Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
  puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


  sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com
   
   
  OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


  Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


  *) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,3 miljoonaa euroa 30.6.2009 (30.6.2008: 16,7 milj.euroa, 31.12.2008: 16,4 milj.euroa).


  **) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 070,0 miljoonaa euroa 30.6.2009 (30.6.2008: 907,8 milj.euroa, 31.12.2008: 909,3 milj.euroa).
  A = Osakepääoma
  B = Ylikurssirahasto
  C = Muut rahastot
  D = Arvonmuutosrahasto
  E = Omat osakkeet
  F = Kumulatiiviset muuntoerot
  G = Kertyneet voittovarat
  H = Vähemmistöosuus
  I = Oma pääoma yhteensä
  Laskelma oman pääoman muutoksista


  *) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


  TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


  Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


  Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen


  Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:
 •          IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
 •          IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä segmentti-informaation liitetietoihin.


 • Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:
 •          IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätösten esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


 • Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden 2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla tilikaudella:
 •          IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


 • Arvioiden käyttö


  IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


  Annetut pantit liittyvät kanadalaisten tytäryhtiöiden paikallisiin luottolimiitteihin.


  Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 4,9 miljoonaa euroa 30.6.2009 (30.6.2008: 4,3 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 328,2 miljoonaa euroa 30.6.2009 (30.6.2008: 415,6 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj. euroa).


  *) joista -2,8 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  **) joista 13,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  ***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  Lähipiiritapahtumat
   
  Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa


  Outotecilla ei ollut velkaa Auburn konsernin toimitusjohtajalle vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa (31.12.2008: 2,2 milj. euroa). Velka liittyi Auburn konsernin hankinnan sovittuihin maksuehtoihin. Jäljellä oleva velka maksettiin Auburn konsernin toimitusjohtajalle myyntisopimuksen mukaisesti vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana.
  Liiketoimintojen yhdistäminen
  Auburn konsernin hankinta


  Outotec saattoi 10.10.2008 päätökseen kanadalaisen Auburn konsernin oston. Yritys toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä.


  Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa euroa (31,2 milj. Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa. Yrityksen liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa. Outotec Auburn sisältyy muut liketoiminnat -segmenttiin.


  Kauppahinta oli 10,3 miljoonaa euroa (15,8 milj. Kanadan dollaria). Kokonaishankintamenoon 10,8 miljoonaa euroa, sisältyy lisäksi hankintaan liittyviä kuluja 0,5 miljoonaa euroa.


   
  Auburn konsernin hankinnan vaikutus Outotecin vuoden 2008 liikevaihtoon ja liikevoittoon            


  Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2008.


  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


  Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


  TIEDOTUSTILAISUUS
  Päivä: perjantai, 24.7.
  Aika: 14.00-15.00
  Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29


  OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
  Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


  OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
  Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 29.7.2009 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 840286.


  Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


  VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
   
  Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


  Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009


  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.outotec.com
  Esitteet
  Nimi
  Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Lataa