Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
maaliskuuta 18, 2010

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ       PÖRSSITIEDOTE      18.3.2010    KLO 14.30

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2010 Espoossa.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta 0,70 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 23.3.2010 ja osingon maksupäivä 8.4.2010.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa
ja Tapani Järvinen.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutukset on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen
suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija
Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 1.4.2010 alkaen.OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.comJAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com