Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012
Pörssitiedote huhtikuuta 23, 2010

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE, 23.4.2010 KLO 9.30

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä vuosien 2010-2012 kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010, joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on yhteensä enintään 361.750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Outotecin aikaisemman, vuosien 2008-2010 osakepohjaisen kannustinohjelman vuoden 2010 ansaintakaudelle ei valittu kohderyhmää eikä asetettu ansaintakriteereitä, koska uusi kannustinohjelma korvaa aikaisemman ohjelman.


Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja
puhelin 020 529 2008

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com