Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Tammi-maaliskuun 2010 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 23, 2010

Tammi-maaliskuun 2010 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2010 KLO 9.00


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI─MAALISKUU 2010

Hyvä tilauskertymä markkinoiden elpymisen seurauksena

Tammi─maaliskuu 2010 lyhyesti (vuoden 2009 vastaavat luvut):

 • Tilauskertymä: 419,4 miljoonaa euroa (139,3 milj. euroa)

 • Tilauskanta: 1 155,7 miljoonaa euroa (1 090,4 milj. euroa)

 • Liikevaihto: 187,0 miljoonaa euroa (231,6 milj. euroa)

 • Liikevoitto: -10,1 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa)

 • Liikevoitto ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot): 3,3 miljoonaa euroa

 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertakulut: 12,4 miljoonaa euroa johtaen noin 7 miljoonan euron vuosittaisiin pysyviin kustannussäästöihin vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä alkaen

 • Larox- ja Ausmelt-yritysostojen PPA-poistot: 3,2 miljoonaa euroa

 • Voitto ennen veroja: -10,3 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa)

 • Osakekohtainen tulos: -0,16 euroa (0,30 euroa)

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 7,5 miljoonaa euroa (-10,7 milj. euroa)

Outotecin täsmennetty tulosohjeistus vuodelle 2010:

Liiketoiminnan jälkisyklisyyden ja vuoden 2009 alhaisen tilauskertymän vuoksi vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:

 • tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009

 • liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen Laroxin ja Ausmeltin yritysostot, ja

 • liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät.

Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta 20-25 miljoonaa euroa (aiempi arvio: 20 miljoonaa euroa). Kertakulut, jotka liittyvät rakenteellisiin muutoksiin, arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ostettujen yritysten integraatiosta syntyvät kertakulut arvioidaan kirjattavan kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen (aiempi arvio: ensimmäisen vuosipuoliskon).

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.


Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinatilanne kaivos- ja metalliteollisuudessa parani vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilannetta paransi vahvat metallien hinnat ja pienentyneet varastotasot. Markkinoilla on kuitenkin vielä epävarmuutta käyttämättömän tuotantokapasiteetin vuoksi. Tilauskertymämme oli hyvä kahden Chilessä ja Etelä-Afrikassa saamamme suuren tilauksen ansiosta. Otimme huhtikuussa käyttöön maailmanlaajuisesti uuden yhtenäisen toimintamallin vauhdittaaksemme kasvua sekä parantaaksemme kustannustehokkuuttamme ja toiminnan joustavuutta. Se auttaa meitä myös ostamiemme Larox-, Ausmelt- ja Millteam-liiketoimintojen sulauttamisessa. Käynnistimme myös rakenteellisia muutoksia kiinteiden kulujen vähentämiseksi ja jatkamme työtä saavuttaaksemme tavoittelemamme 25 miljoonan euron vuosisäästöt täysimääräisinä vuonna 2011."


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4

2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 187,0 231,6 833,1 877,7
Bruttokate, % 24,4 20,4 22,6 21,7
Liikevoitto, milj. EUR -10,1 16,3 32,2 58,6
Liikevoitto, % -5,4 7,0 3,9 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR -10,3 18,0 32,6 60,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 7,5 -10,7 -10,6 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -179,5 -254,8 -179,5 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -57,9 -129,2 -57,9 -55,8
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -79,0 -146,8 -79,0 -62,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,1 34,7 12,6 20,9
Oman pääoman tuotto, % -8,9 23,7 8,9 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 155,7 1 090,4 1 155,7 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 419,4 139,3 837,2 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 163 2 599 2 753 2 612
Osakekohtainen tulos, EUR -0,16 0,30 0,55 1,01OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010


LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ


Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne parani edelleen katsauskauden aikana. Tilannetta paransi metallien hintojen nousu ja kehittyvillä markkinoilla jatkunut kysynnän kasvu. Myös varastotasot kääntyivät laskuun, mikä viittaa siihen, että reaalitalous ja metallien loppukäyttäjäsegmentit ovat elpymässä. Vaikka kaikkien metallien pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, markkinoilla on epävarmuutta, koska kysyntä elpyy hitaasti kehittyneillä markkinoilla. Vaikka tuotantokapasiteettia on vajaakäytössä, kehittyvillä markkinoilla investoidaan uusiin laitoksiin. Monet kaivos- ja metalliyhtiöt ovat myös lisänneet suunnittelemiensa investointien määrää.


Kilpailutilanne jatkui haastavana, koska uusia hankkeita oli vähemmän. Outotec on kuitenkin pystynyt säilyttämään bruttokatteensa toimittamalla teknologisia ratkaisuja, jotka minimoivat tuotantolaitoksen elinkaarikustannukset sekä kevyen taseensa ja joustavasti alihankkijoita hyödyntävän toimintamallinsa ja maailmanlaajuisen hankinnan ansiosta.


TILAUSKERTYMÄ


Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 419,4 miljoonaa euroa (Q1/2009: 139,3 milj. euroa) sisältäen kaksi suurta laitostoimitusta, teknologiatoimituksia sekä laitetoimituksia ja palveluja. Nämä tilaukset saatiin normaalein bruttokateprosentein ja maksuehdoin.


Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa),

 • kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116 milj. euroa),

 • kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15 milj. euroa),

 • jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa) ja

 • pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu).TILAUSKANTA


Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 155,7 miljoonaa euroa (31.3.2009: 1 090,4 milj. euroa) vastaten 6 % kasvua vertailukaudesta.


Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 23 projektia, joista kunkin arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 69 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 54 % toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 70 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (31.12.2009: 70 milj. euroa).


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 187,0 miljoonaa euroa (Q1/2009: 231,6 milj. euroa) eli 19 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon lasku johtui vuoden alun pienemmästä tilauskannasta. Lisäksi projekteja oli vähemmän sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset ja ne siten tuloutuvat nopeasti.


Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 50,5 miljoonaa euroa (Q1/2009: 30,9 milj. euroa) kasvaen 63 % vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan kasvu tuli vuoden 2009 joulukuussa hankitusta Laroxista. Laroxin ja Millteamin liiketoimintojen oston tukemana Outotec pysyy tavoitteessaan saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.


Katsauskauden liikevoitto oli -10,1 miljoonaa euroa (Q1/2009: 16,3 milj. euroa). Liiketappio sisälsi 12,4 miljoonan euron liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut, jotka johtavat vuosittaisiin noin 7 miljoonan euron pysyviin kustannussäästöihin toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Yli puolet näistä kertaluonteisista kuluista tuli käyttöomaisuuden alaskirjauksista ja loput Suomen henkilöstövähennysten varauksista. Lisäksi tappio sisälsi 3,2 miljoonaa euroa hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot) ja 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän Ausmeltin osakkeiden uudelleenarvostuksesta. Liikevoitto ilman kertaeriä ja PPA-poistoja oli 3,3 miljoonaa euroa vastaten 1,8 % liikevaihdosta (Q1/2009: 7,0 %). Liikevoiton lasku johtui alhaisesta liikevaihdon tasosta sekä vertailukautta korkeammista kiinteistä kuluista.


Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella EUR 45,6 miljoonaa euroa (Q1/2009: EUR 31,5 milj. euroa). Kulujen kasvu johtui pääasiassa Laroxin ja Ausmeltin kiinteistä kustannuksista ja lisääntyneestä myyntityöstä.


Katsauskauden voitto ennen veroja oli -10,3 miljoonaa euroa (Q1/2009: 18,0 milj. euroa). Se sisälsi -0,2 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa (Q1/2009: 1,7 milj. euroa). Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista ja heikentyneestä nettokassatilanteesta. Katsauskauden voitto oli -7,3 miljoonaa euroa (Q1/2009: 12,5 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa positiiviset (Q1/2009: -5,5 milj. euroa), koska tappiosta kirjattiin laskennallinen verosaatava. Johto arvioi pitkän aikavälin efektiivisen veroasteen olevan hieman alle 30 %. Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (Q1/2009: 0,30 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -8,9 % (Q1/2009: 23,7 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli -11,1 % (Q1/2009: 34,7 %).Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Liikevaihto


Minerals Processing 48,2 84,5 338,2
Base Metals 31,9 44,8 136,4
Metals Processing 72,5 97,2 378,8
Larox 31,2 - -
Muut liiketoiminnat 8,9 18,3 60,4
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -5,6 -13,2 -36,2
Yhteensä 187,0 231,6 877,7
Liikevoitto


Minerals Processing -0,3 6,1 29,2
Base Metals -1,8 4,3 8,4
Metals Processing 9,1 8,9 36,0
Larox -3,0 - -
Muut liiketoiminnat -1,7 -0,4 -1,5
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -12,5 -2,7 -13,5
Yhteensä -10,1 16,3 58,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.

**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 43 % vertailukaudesta ja oli 48,2 miljoonaa euroa (Q1/2009: 84,5 milj. euroa). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (Q1/2009: 6,1 milj. euroa). Liikevaihtoa alensivat pääasiassa merkittävästi alhaisempi vuoden alun tilauskanta ja katsauskauden suhteellisen alhainen tilauskertymä. Divisioonan liiketappio johtui lähinnä merkittävästi pienemmästä liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin. Katsauskauden liiketappioon sisältyi myös 0,4 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvä realisoitumaton ja realisoitunut kurssitappio (Q1/2009: 0,7 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut kurssitappio).


Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 29 % vertailukaudesta 31,9 miljoonaan euroon (Q1/2009: 44,8 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden alun alhaisesta tilauskannasta. Liikevoitto oli -1,8 miljoonaa euroa (Q1/2009: 4,3 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästi pienemmästä liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin. Divisioonan liiketappio sisälsi myös 0,3 miljoonan euron Ausmeltin PPA-poiston.


Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 25 % vertailukaudesta 72,5 miljoonaan euroon (Q1/2009: 97,2 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta tilauskertymästä ja sen seurauksena projekteja oli vähemmän sellaisessa vaiheessa, jolloin ne edistyvät ja siten tuloutuvat nopeasti. Liikevoitto kasvoi 9,1 miljoonaan euroon (Q1/2009: 8,9 milj. euroa) hyvän projektien toteutuksen ansiosta ja koska projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 0,6 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvän realisoitumattoman ja realisoituneen kurssivoiton (Q1/2009: 1,3 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut kurssivoitto).


Larox

Larox-divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 31,2 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto oli -3,0 miljoonaa euroa. Laroxin liiketappio sisälsi -2,9 miljoonan euron PPA-poiston. Larox Flowsysin osakkeiden myynti ei vaikuttanut Laroxin liikevoittoon, koska osakkeet arvostettiin markkinahintaan hankintamenon allokoinnissa.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,5 miljoonaa euroa (Q1/2009: -10,7 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen, koska tilauskertymä sisälsi merkittäviä ennakkomaksuja suurista projekteista.


Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -79,0 miljoonaa euroa (31.3.2009: -146,8 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä, joka puolestaan johti vähäisempiin saatuihin ennakkomaksuihin, mutta suurten uusien tilausten ansiosta käyttöpääoma parani katsauskaudella. Lisäksi Laroxin yhdistely vaikutti negatiivisesti Outotecin käyttöpääomaan.


Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 232,1 miljoonaa euroa (31.3.2009: 257,5 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.


Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -179,5 miljoonaa euroa (31.3.2009: -254,8 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 150,7 miljoonaa euroa (31.3.2009: 225,1 milj. euroa) laskien 33 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -57,9 % (31.3.2009: -129,2%) ja omavaraisuusaste 40,7 % (31.3.2009: 35,6 %).


Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 53,7 miljoonaa euroa (Q1/2009: 4,7 milj. euroa), joista 51,1 miljoonaa euroa koostui Laroxin ja Ausmeltin yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.


Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 295,3 miljoonaa euroa (31.3.2009: 350,1 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 2,5 miljoonaa euroa (31.12.2009: 33,4 milj. euroa). Lasku oli seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin ja rahoittajilla vakuutena olleet pantit ja kiinnitykset vapautuivat.

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI

Outotec julkisti uuden toimintamallinsa 9.2.2010. Outotecin liiketoiminnot on organisoitu 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Liiketoiminta-alueet ovat:


- Non-ferrous Solutions, sisältäen kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan, hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa kaivoksesta metalliksi sekä teollisuusmineraalien jalostamiseen liittyvät liiketoiminnat. Laroxin ja Ausmeltin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.

- Ferrous Solutions, sisältäen raudan, teräksen ja ferroseosten sekä titaanipitoisten raaka-aineiden prosessointiin liittyvät liiketoiminnat.

- Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittäen energian (kuten öljyliuske, öljyhiekka ja bioenergia), alumiinioksidin, alumiinin ja kevytmetallien prosessoinnin, rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön talteenottoon, ja koksin sekä teollisuusvesien käsittelyn.

- Services, käsittäen palveluliiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen maailmanlaajuisesti ja asiakkaille toimitettavat elinkaaripalvelut. Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen muun liiketoiminta-alueen myyntilukuihin, mutta Services-liiketoiminta-alueen liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen.


Maantieteelliset markkina-aluetoimistot vastaavat alueensa myynnistä ja toimituksista osana maailmanlaajuista Market Operations -yksikköä, joka toimii liiketoiminta-alueiden kanssa matriisissa. Lisäksi maailmanlaajuiset tukitoiminnot varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille. Uusi toimintamalli on suunniteltu vauhdittamaan kasvua kaikilla markkina-alueilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi matriisirakenne maailmanlaajuisine tukitoimintoineen tekee organisaatiosta joustavamman ja mahdollistaa Outotecin resurssien tehokkaamman hyödyntämisen.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotec aloitti katsauskaudella kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on 25 miljoonan euron säästöt vuosittaisissa liiketoiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. Säästöt alkavat kertyä asteittain toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ja toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2011. Säästöt saavutetaan uuden toimintamallin käyttöönoton avulla ja yritysostoista saatavilla synergiahyödyillä. 9.2.2010 Outotec julkisti vähentävänsä henkilöstöstään 170 henkilöä vuoden 2010 aikana.

Säästöjen saavuttamiseksi syntyy arviolta 25-30 miljoonan euron (aiempi arvio: 20 milj. euron) kertakulut. Kertakulut, jotka liittyvät organisaatiorakenteen muutokseen kirjataan arviolta vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon taloudelliseen tulokseen. Ostettujen yritysten integraatiosta syntyvät kertakulut arvioidaan kirjattavan kolmannelle vuosineljännekselle (aiempi arvio: ensimmäiselle vuosipuoliskolle).

Säästöohjelmaan liittyvät kertakulut olivat katsauskaudella 12,4 miljoonaa euroa, jotka johtavat vuosittaisiin noin 7 miljoonan euron pysyviin kustannussäästöihin toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Yli puolet kertakuluista syntyi kiinteän omaisuuden alaskirjauksista ja loput Suomen henkilöstövähennyksiä varten tehdyistä varauksista.


LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT

Laroxin hankinta

Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli 98,5 % Laroxin osakkeista ja 99,7 % kaikista äänistä. Outotec aikoo hankkia kaikki loput Laroxin osakkeet ja käynnisti pakollisen lunastusprosessin lopuista Laroxin B-osakkeista. Yritysosto arvioidaan saatavan päätökseen kesäkuussa. Suunnittelu Laroxin liiketoiminnan sulauttamiseksi aloitettiin raportointikaudella ja yhdistäminen tapahtuu Laroxin listalta poistamisen jälkeen.

Millteamin hankinta

Outotec hankki 18.3.2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan. Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita ja yrityksellä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollossa. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot ovat toteutuneet 1.4.2010.

Ausmeltin hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 7,1 miljoonaa euroa (Q1/2009: 5,1 miljoonaa euroa) eli 3,8 % liikevaihdosta (Q1/2008: 2,2 %). Outotec jätti 17 uutta patenttihakemusta (Q1/2009: 12), ja sille myönnettiin 31 uutta kansallista patenttia (Q1/2009: 26).

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 167 työntekijää (31.3.2009: 2 557), joista 557 työntekijää oli Laroxin ja 45 Ausmeltin palveluksessa. Outotecin henkilöstömäärä, ilman Laroxin ja Ausmeltin henkilöstöä, kasvoi 8:lla katsauskaudella. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 163 (Q1/2009: 2 599). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 564 henkilöllä lähinnä yritysostojen vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 6 % yrityksen henkilöstöstä.


Outotec sai raportointikaudella päätökseen Suomessa 11.2.2010 aloitetut YT-neuvottelut. Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja kustannussäästöihin ja henkilöstövähennysten minimointiin. Neuvottelujen päätyttyä 84 henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja liiketoimintayksiköistä Suomessa. Vuoden 2010 aikana henkilöstömäärä vähenee Suomessa 120:lla kun eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset otetaan huomioon.Henkilöstö maittain 31.3.2010 31.3.2009 muutos, % 31.3.2009
Suomi 1 126 907 24,1 1 145
Saksa 475 397 19,6 472
Muu Eurooppa 280 241 16,2 283
Amerikka 742 673 10,3 740
Australia 282 197 43,1 239
Muu maailma 262 142 84,5 249
Yhteensä 3 167 2 557 23,9 3 128Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 230 (31.12.2009: 250) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 50,6 miljoonaa euroa (Q1/2009: 41,0 milj. euroa).


MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

9.2.2010 Outotec julkaisi uuden uuden johtoryhmän nimittämisen korvaamaan nykyisen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat:


Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja

Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja

Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja (12.4.2010 alkaen)

Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja

Kalle Härkki, Services -liiketoiminta-alueen johtaja

Martti Haario, markkinatoimintojen johtaja

Tapio Niskanen, johtaja - liiketoimintainfrastruktuuri

Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja


OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA

Outotecillä on osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008. Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä. Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot maksettiin 8.4.2010.


Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 23.4.2010 mennessä.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 23.4.2010 mennessä.


Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.


Hallituksen järjestäytymiskokous


Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma 31.3.2010 oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 23,93 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 27,80 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 26 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa  yli 623 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2010 oli 1 220 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 26,65 euroa. Yhtiöllä ei ollut 31.3.2010 hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.


Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.


Outotecillä oli 17 102 osakkeenomistajaa 31.3.2010 ja kaikkiaan 15:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 53,5 % ja kotitalouksien osuus 17,2 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec julkisti huhtikuussa Bhushan Power & Steel Plant Limited:ltä saamansa tilauksen pelletointiteknologian toimittamisesta terästehtaan laajennukseen, joka sijaitsee Jharsugudassa, Orissan osavaltiossa Intiassa. Tilaus sisältyi vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tilauskertymään.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit


Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta kehittyvillä markkinoilla voi aiheuttaa riskejä joita ei ole maissa, joissa on vakiintuneet taloudelliset ja poliittiset järjestelmät. Näiden markkinoiden tulevia liiketoimintaolosuhteita ja mahdollista taloudellista epävakautta on vaikea ennustaa. Nämä olosuhteet, jotka voivat muuttua nopeasti, saattavat aiheuttaa viivästyksiä saatujen projektitilausten käynnistymisessä, saattaen Outotecin epävakaille markkinoille.


Outotecin liiketoiminnan riskit


Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA). Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin suoritustakaus- ja takuuvaraukset lähes 100 %:n valmiusasteen projekteista sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.


Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheittaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.


Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 70 miljoonan euron arvosta (31.12.2009: 70 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.


Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.


Outotecillä on kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuosittaisissa toiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. On mahdollista, että tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta. Osa kustannussäästöistä on arvioitu saatavan uuden liiketoimintamallin avulla ja sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti liittyy riskejä.


Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.


Taloudellinen taantuma voi edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten puute saattaa heikentää bruttokateprosenttia.


Taloudelliset riskit


Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita.


Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.


Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


MARKKINANÄKYMÄT


Makrotalouden näkymien parantuminen, metallin kysynnän kasvu ja kulutushyödykkeiden korkeat hinnat tukevat yleistä markkinoiden piristymistä. Suurin osa kansainvälisestä metallien kulutuksen kasvusta tulee kehittyvistä maista ja Kiinan osuus vuoden 2010 kasvusta odotetaan olevan lähes 50 %. Myös Kiinan ulkopuolella on merkkejä metallien kysynnän elpymisestä. Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat kuluvana vuonna. Useiden tarjousvaiheessa olevien hankkeiden arvioidaan päätyvän tilauksiksi vuonna 2010 tai myöhemmin, mikä on teollisuuden normaalin käytännön mukaista valmisteltaessa uusia projekteja. Paranevista markkinanäkymistä huolimatta tuotantolaitoksilla on vielä käyttämätöntä kapasiteettia.


Non-ferrous Solutions


Perusmetallien ja jalometallien hinnat ovat pysyneet hyvällä tasolla ja varastotasot ovat lähteneet lievään laskuun katsauskauden aikana. Vaikka kapasiteettia on vielä vajaakäytössä, kaivos- ja metalliyhtiöt ovat päivittäneet tulevien vuosien investointisuunnitelmiaan ja kehittävät hankkeitaan, jotka pysäytettiin talouskriisin vuoksi. Uusien hankkeiden rahoitus on helpottumassa sekä todennäköisesti toteutettavien hankkeiden määrä kasvaa, mutta päätöksenteko vie aikaa ja uusien projektien kilpailutilanne on kireä. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät ja edelleen paranemassa, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa rikastuskapasiteettia tarvitaan enemmän sekä edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät. Kompleksisten malmioiden hyödyntäminen vaatii uutta teknologiaa ja moderneja ratkaisuja, jotka mahdollistavat taloudellisesti kannattavan tuotannon ja paremman metallien saannin.


Ferrous Solutions


Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella investointien odotetaan kasvavan vuonna 2010 vuodesta 2009. Erityisesti meriteitse kuljetettavien teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän jatkumisesta ennätystasolla on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Intia jatkaa infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä hyödyntämällä suuria luonnonvarojaan. Useita terästehtaiden laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Intiassa erityisesti jalostusketjun loppupäähän tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan markkinoilla.


Energy, Light Metals and Environmental Solutions


Tärkeän kevytmetallin alumiinin hinta on kehittynyt myönteisesti ja kysyntä kasvaa edelleen. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyvät hankkeet ovat uudelleen käynnistymässä erityisesti Kiinassa ja seuduilla, jotka toimittavat raaka-aineita Kiinan markkinoille.


Rikkihappomarkkinoita vetää lannoiteteollisuuden ja perusmetallien tuottajien jatkuva rikkihapon tarve. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena. Rikkihappotehtaiden lisäksi pyrometallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien käsittelylaitoksia. Kuparin ja nikkelin jatkuvan tarpeen vuoksi sekä siitä johtuvan rikkipitoisten rikasteiden prosessointitarpeen vuoksi rikkihappoteknologian markkinanäkymät jatkuvat myönteisinä. Outotecin teknologiat ovat alansa johtavia, koska ne ovat sekä taloudellisesti että ekologisesti tehokkaita.


Outotecin uudet markkinat sisältävät vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten öljyliuskeen ja öljyhiekan, hyödyntämisen ja teollisuusvesien käsittelyn. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suurimmat esiintymät ovat Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotecin teknologioita voidaan hyödyntää myös materiaalien kierrätyksessä ja kemian teollisuudessa.


Services


Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat rikastamoiden ja prosessilaitosten tuotantokapasiteetin taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska he käynnistävät tuotantolinjoja uudelleen ja nostavat laitostensa käyttöastetta. Vuodesta 2009 lisääntynyt aktiviteetti on näkynyt Outotecin asiakasneuvotteluissa globaalisti. Lisäksi suuntaus on kohti laajempia palvelukokonaisuuksia, mikä tukee Outotecin tavoitetta olla teknologia-asiakkaidensa kumppani koko näiden tuotannon elinkaaren ajan. Hankittujen liiketoimintojen odotetaan laajentavan Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavan läsnäoloa maailmanlaajuisesti.


TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010


Liiketoiminnan jälkisyklisyyden ja vuoden 2009 alhaisen tilauskertymän vuoksi vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:

 • tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009

 • liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen Laroxin ja Ausmeltin yritysostot, ja

 • liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät.


Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta 20-25 miljoonaa euroa (aiempi arvio: 20 miljoonaa euroa). Kertakulut, jotka liittyvät rakenteellisiin muutoksiin, arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ostettujen yritysten integraatiosta syntyvät kertakulut arvioidaan kirjattavan kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen (aiempi arvio: ensimmäisen vuosipuoliskon).


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.


AIKAISEMPI TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

Liiketoiminnan jälkisyklisyyden ja vuoden 2009 alhaisen tilauskertymän vuoksi vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Johto uskoo tilaushankinnan kuitenkin vilkastuvan kuluvana vuonna.

Johto arvioi, että vuonna 2010:

- liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen Laroxin ja Ausmeltin yritysostot ja

- liikevoitto tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kertaluonteiset kuluvaraukset, jotka arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.


VUODEN 2010 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2010 aikana seuraavat osavuosikatsaukset:

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: torstaina 5.8.2010

Aiemmin ilmoitettu päivämäärä 23.7.2010 muuttuu uuden raportointirakenteen takia. Vertailuluvut julkistetaan viikolla 27.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: perjantaina 22.10.2010


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Englanninkielinen tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Pertti Korhonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä.


TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: perjantai, 23.4.

Aika: 14.00-15.00

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

 

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec/862948. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 26.4.2010 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 tai 09-2314 4681 koodilla 862948.


Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Espoossa 23.4.2010


Outotec Oyj

HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj


Pertti Korhonen, toimitusjohtaja

puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja

puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja

puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


Konsernin laaja tuloslaskelma Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Liikevaihto 187,0 231,6 877,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut -141,5 -184,4 -687,5
Bruttokate 45,5 47,2 190,1
Muut tuotot 3,0 0,6 4,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -20,8 -13,2 -56,5
Hallinnon kulut -17,7 -13,2 -54,6
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -7,1 -5,1 -20,5
Muut kulut -12,9 -0,0 -3,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,2 - -0,2
Liikevoitto -10,1 16,3 58,6
Rahoitustuotot ja -kulut


Korkotuotot ja -kulut 0,5 1,8 5,2
Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,0 1,0 0,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -1,1 -3,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 1,7 2,2
Voitto ennen veroja -10,3 18,0 60,9
Tuloverot 3,0 -5,5 -18,6
Tilikauden voitto -7,3 12,5 42,3
Muut laajan tuloksen erät


Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta


johtuvat voitot ja tappiot 9,3 3,6 19,5
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran


suojauksista -0,1 -1,1 2,7
Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,0 0,5 -0,3
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot


myytävissä olevista sijoituksista -0,0 -0,2 2,4
Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin - - -0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9,2 2,8 24,3
Tilikauden laaja tulos 2,0 15,4 66,6
Tilikauden voiton jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille -7,3 12,5 42,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:


Emoyhtiön omistajille 2,0 15,4 66,6
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta


laskettu osakekohtainen tulos:


Osakekohtainen tulos, EUR -0,16 0,30 1,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR -0,16 0,30 1,01

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Lyhennetty tase


milj. EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineettomat hyödykkeet 202,4 82,0 170,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 52,6 31,1 52,1
Sijoitukset ja saamiset


Korolliset 1,5 0,2 5,1
Korottomat 41,9 22,5 37,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 298,5 135,9 264,6
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus *) 105,0 91,7 93,2
Sijoitukset ja saamiset


Korolliset 0,8 0,5 0,7
Korottomat 275,5 293,9 292,7
Rahavarat 232,1 257,5 258,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 613,4 643,6 645,0
VARAT YHTEENSÄ 911,8 779,4 909,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT


Oma pääoma


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 310,1 197,2 315,0
Määräysvallattomien omistajien osuus - - 27,4
Oma pääoma yhteensä 310,1 197,2 342,4
Pitkäaikaiset velat


Korolliset 39,4 2,5 41,2
Korottomat 105,8 69,1 98,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 145,2 71,6 139,4
Lyhytaikaiset velat


Korolliset 15,5 1,0 32,0
Korottomat


Saadut ennakkomaksut **) 150,7 225,1 150,9
Muut korottomat lyhytaikaiset velat 290,4 284,6 244,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 456,5 510,7 427,8
Velat yhteensä 601,7 582,3 567,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 911,8 779,4 909,6

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 23,8 miljoonaa euroa 31.3.2010 (31.3.2009: 18,9 milj.euroa, 31.12.2009: 17,0 milj. euroa).

**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 045,5 miljoonaa euroa 31.3.2010 (31.3.2009: 983,9 milj.euroa, 31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden voitto -7,3 12,5 42,3
Oikaisut


Poistot 5,3 2,8 12,1
Muut oikaisut 7,6 2,6 21,4
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 6,2 -22,1 -75,0
Saadut korot 1,0 1,9 6,1
Maksetut korot -0,2 -0,2 -0,7
Maksetut verot -5,1 -8,3 -34,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 7,5 -10,7 -28,8
Investoinnit -2,5 -4,3 -17,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -20,6 -2,7 -1,9
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -10,4
Aineellisen omaisuuden myynti 3,5 0,1 0,0
Muu investointien rahavirta - 0,0 -0,2
Investointien nettorahavirta -19,6 -7,0 -29,5
Rahavirta ennen rahoitusta -12,1 -17,7 -58,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot (+) -8,7 -0,0 30,3
Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) / lisäys (+) -10,3 -0,5 1,7
Omien osakkeiden hankinta - -3,3 -3,3
Maksetut osingot - -42,0 -42,0
Muu rahoituksen rahavirta -0,1 -0,2 -0,2
Rahoituksen nettorahavirta -19,1 -45,9 -13,4
Rahavarojen nettomuutos -31,3 -63,7 -71,7
Rahavarat tilikauden alussa 258,5 317,8 317,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,9 3,4 12,5
Rahavarojen nettomuutos -31,3 -63,7 -71,7
Rahavarat tilikauden lopussa 232,1 257,5 258,5Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma

B = Ylikurssirahasto

C = Muut rahastot

D = Arvonmuutosrahasto

E = Omat osakkeet

F = Kumulatiiviset muuntoerot

G = Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto

H = Kertyneet voittovarat

I = Määräysvallattomien omistajien osuus

J = Oma pääoma yhteensä


Laskelma oman pääoman muutoksistaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


milj. EURABCDEFGHIJ
Oma pääoma 1.1.2009 16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 - -16,0 218,5 - 226,4
Osingonjako - - - - - - - -42,0 - -42,0
Omien osakkeiden hankinta


-----3,3-----3,3
Osakeperusteiset maksut:

vastaanotettujen
palveluiden arvo-------0,1-0,1
Tilikauden laaja tulos - - - -0,8 - - 3,6 12,5 - 15,4
Muut muutokset - - - - - - - 0,6 - 0,6
Oma pääoma 31.3.2009 16,8 20,2 0,1 -4,5 -12,7 - -12,4 189,6 - 197,2Oma pääoma 1.1.2010 16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
Osingonjako - - - - - - - -32,0 - -32,0
Osakeanti 0,4 - - - - 24,3 - - - 24,7
Osakeperusteiset maksut:

vastaanotettujen
palveluiden arvo-------0,2-0,2
Tilikauden laaja tulos - - - -0,1 - - 9,3 -7,3 - 2,0
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus
-

-

-

-

-

-

-

-

-27,4

-27,4
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,2 - 0,3
Oma pääoma 31.3.2010 17,2 20,2 0,3 1,0 -4,6 87,7 12,8 175,4 - 310,1

Konsernin tunnusluvut Q1 Q1 Viim. Q1-Q4

2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 187,0 231,6 833,1 877,7
Bruttokate, % 24,4 20,4 22,6 21,7
Liikevoitto, milj. EUR -10,1 16,3 32,2 58,6
Liikevoitto, % -5,4 7,0 3,9 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR -10,3 18,0 32,6 60,9
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta -5,5 7,8 3,9 6,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 7,5 -10,7 -10,6 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -179,5 -254,8 -179,5 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -57,9 -129,2 -57,9 -55,8
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,7 35,6 40,7 45,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -79,0 -146,8 -79,0 -62,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 53,7 4,7 147,0 98,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 28,7 2,0 17,6 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,1 34,7 12,6 20,9
Oman pääoman tuotto, % -8,9 23,7 8,9 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 155,7 1 090,4 1 155,7 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 419,4 139,3 837,2 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 163 2 599 2 753 2 612
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta -3,9 5,4 2,7 4,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 7,1 5,1 22,5 20,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 3,8 2,2 2,7 2,3
Osakekohtainen tulos, EUR -0,16 0,30 0,55 1,01
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 6,82 4,76 6,82 7,09
Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,70 0,70


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen


Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:

 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n hankintaan, jonka seurauksena vuoden 2009 aikana hankitut osuudet on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmelt Ltd:n hankintaan liittyvät kulut on kirjattu tulosvaikutteisesti.

 • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n hankinnassa. Määräysvallan muutoksen myötä hankitut osakkeet arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset.


Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

 • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). EU ei ole vielä hyväksynyt muutosta.

 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). EU ei ole hyväksynyt tulkintaa.


Arvioiden käyttö


IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.
Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -12,4 - -
Ausmelt Ltd.:n osakkaiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus


2,2--
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät - - 2,4
Tuloverot Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -4,4 -5,5 -13,7
Laskennalliset verot 7,4 0,1 -4,9
Tuloverot yhteensä 3,0 -5,5 -18,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


milj. EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa 117,8 87,6 87,6
Muuntoerot 2,4 0,9 3,3
Lisäykset 1,3 2,8 14,9
Vähennykset -0,0 -0,1 -0,9
Tytäryhtiöiden hankinta 0,9 - 12,9
Uudelleenryhmittelyt -0,1 -0,0 -0,0
Hankintameno kauden lopussa 122,3 91,2 117,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -65,7 -58,1 -58,1
Muuntoerot -1,3 -0,4 -1,8
Vähennykset 0,0 0,0 1,0
Uudelleenryhmittelyt - 0,0 0,2
Tilikauden arvonalentumiset -0,4 - -
Tilikauden poistot -2,3 -1,6 -7,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -69,6 -60,1 -65,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 52,6 31,1 52,1
Vastuusitoumukset


milj. EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Annetut pantit ja kiinnitykset 2,5 1,8 33,4
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 189,4 196,4 218,2
Vuokravastuut 60,7 68,2 64,4

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n ja Ausmelt Ltd:n luottolimiitteihin. Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä laski voimakkaasti ensimmäisen neljänneksen aikana, sillä pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin ja rahoittajilla vakuutena olleet pantit ja kiinnitykset vapautuivat.


Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 41,5 miljoonaa euroa 31.3.2010 (31.3.2009: 8,5 milj. euroa, 31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 295,3 miljoonaa euroa 31.3.2010 (31.3.2009: 350,1 milj. euroa, 31.12.2009: 321,3 milj. euroa).Johdannaissopimukset


Valuuttajohdannaiset


milj. EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Käypä nettoarvo -5,6 *) -11,0**) -1,9***)
Nimellisarvo 313,6 369,5 319,3


*) joista -0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

**) joista -6,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

***) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.Lähipiiritapahtumat


Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Myynti 0,0 - 0,1
Myynti- ja muut saamiset 0,0 - 0,1
Lyhytaikaiset velat - - 0,4


Liiketoimintojen yhdistäminen


Larox konsernin hankinta


Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Outotec aikoo hankkia kaikki loput Laroxin osakkeet ja käynnisti välittömästi julkisen ostotarjouksen päätyttyä pakollisen lunastusprosessin lopuista Laroxin B-osakkeista. Yritysosto arvioidaan saatavan päätökseen kesäkuussa. Suunnittelu Laroxin liiketoiminnan sulauttamiseksi aloitettiin raportointikaudella ja yhdistäminen tapahtuu Laroxin listalta poistamisen jälkeen.


Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,2 miljoonaa euroa sisältäen aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä velan liittyen määräysvallattomien omistajien osuuteen. Suurin osa kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi 88,1 miljoonaa euroa.


Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin synergiaetuihin, joita transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa.
milj. EURYhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistäAineettomat hyödykkeet 41,0 17,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12,9 12,9
Vaihto-omaisuus 26,3 22,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,0 39,0
Rahavarat 1,5 1,5
Varat yhteensä 122,9 93,8Korolliset velat 34,6 34,6
Laskennalliset verovelat 8,7 1,7
Ostovelat ja muut velat 32,0 32,0
Velat yhteensä 75,3 68,3Nettovarat 47,6 25,5Hankintameno, (oma pääoma) 88,1
Hankintameno, (raha) 4,7
Velka liittyen määräysvallattomien omistajien osuuteen 1,4
Liikearvo 46,6Hankittujen tytäryritysten rahavarat 1,5
Maksettu hankintameno 31.3.2010 2,7
Maksettu hankintameno 31.12.2009 2,0Rahavirtavaikutus 31.3.2010 2,7Larox konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja liikevoittoon


Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.


Ausmelt Ltd:n hankinta


Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmelt Ltd:n osakkeiden kauppahinta oli noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 33,3 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten mukaisesti Ausmelt Ltd:n osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3 miljoonaa euroa.


Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.


Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin liiketoiminnan synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia.
milj. EURYhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistäAineettomat hyödykkeet 13,3 0,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 0,3
Vaihto-omaisuus 0,7 0,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,7 2,6
Rahavarat 4,4 4,6
Varat yhteensä 21,3 8,9Laskennalliset verovelat 3,9 0,1
Ostovelat ja muut velat 8,0 7,5
Velat yhteensä 11,9 7,6Nettovarat 9,4 1,3Hankintameno 33,3
IFRS hankintamenon uudelleen arvostus 3,3
Liikearvo 27,3Hankittujen tytäryritysten rahavarat 4,4
Maksettu hankintameno 31.3.2010 22,3
Maksettu hankintameno 31.12.2009 10,4Rahavirtavaikutus 31.3.2010*) 17,9


*) Hankintamenon rahavirtavaikutus on muunnettu kauden EUR/AUD keskikurssilla.


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin
milj. EUR Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10
Liikevaihto
Minerals Processing 60,1 92,7 122,0 144,8 84,5 91,1 79,4 83,2 48,2
Base Metals 60,1 72,0 76,9 86,4 44,8 29,6 28,0 34,0 31,9
Metals Processing 104,6 109,2 116,9 163,9 97,2 103,4 77,4 100,8 72,5
Larox - - - - - - - - 31,2
Muut liiketoiminnat 9,1 16,7 11,4 18,8 18,3 20,0 11,5 10,7 8,9
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -8,3 -15,0 -9,2 -15,1 -13,2 -6,5 -7,6 -8,9 -5,6
Yhteensä 225,6 275,5 318,1 398,8 231,6 237,6 188,7 219,8 187,0


Liikevoitto
Minerals Processing 4,1 3,2 3,1 12,1 6,1 7,9 9,1 6,1 -0,3
Base Metals 6,3 11,9 13,3 17,2 4,3 -0,4 1,6 2,8 -1,8
Metals Processing 12,3 11,8 14,9 22,1 8,9 9,3 6,3 11,5 9,1
Larox - - - - - - - - -3,0
Muut liiketoiminnat 0,4 1,2 1,7 0,7 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -1,7
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,2 -5,1 -4,1 -4,6 -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -12,5
Yhteensä 21,0 22,9 28,9 47,5 16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.

**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.Tunnuslukujen laskentaperusteet
       
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  
       
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
    Oma pääoma yhteensä  
       
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot  
       
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)  
       
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)  
       
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
    kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)  
       
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
    Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
     
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Lataa