Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2012 Outotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012
Pörssitiedote huhtikuuta 26, 2012

Outotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        26.4.2012 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012

Erittäin voimakas liikevaihdon kasvu, tilauskertymä jatkui vahvana

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2012 lyhyesti (2011):

 • Tilauskertymä: 425,4 miljoonaa euroa (343,7 milj. euroa), +24 % 

 • Tilauskanta: 1 991,8 miljoonaa euroa (1 444,4 milj. euroa), +38 % 

 • Liikevaihto: 410,4 miljoonaa euroa (247,5 milj. euroa), +66 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 89,5 miljoonaa euroa (71,1 milj. euroa), +26 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 30,6 miljoonaa euroa (20,2 milj. euroa), +52 %  

 • Liikevoitto: 27,6 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa), +45 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 9,9 miljoonaa euroa (59,8 milj. euroa) 

 • Osakekohtainen tulos: 0,42 euroa (0,28 euroa), +53 % 

Tulosohjeistus vuodelle 2012 pysyy ennallaan

Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Yleinen markkinatilanne jatkui erittäin vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tarjosi hyvän alun tälle vuodelle. Asiakkaamme investoivat uuteen teknologiaan ja kapasiteettiin vastatakseen metallien kysyntään kehittyvillä markkinoilla sekä täyttääkseen yhä tiukentuvat kestävän kehityksen vaatimukset. Tyypillinen esimerkki tällaisista kestävän kehityksen investoinneista on Kansanshi Miningilta saamamme tilaus kuparisulaton kaasunpuhdistuslaitoksen ja rikkihappotehtaan toimittamisesta Sambiaan. Vuosineljännes oli vahva niin tilaushankinnan, liikevaihdon kuin liikevoitonkin kasvun suhteen. Vuoden 2012 alun vahvan tilauskannan ja hyvän projektien toteutuksen ansiosta laitos-, teknologia- ja laitetoimitukset sekä liikevaihto kasvoivat voimakkaasti. Myös palveluliiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan. Liikevaihdon voimakas kasvu on osoitus toimintamallimme skaalautuvuudesta. Yritysostostrategiamme mukaisesti laajensimme teknologiasalkkuamme entisestään ostamalla teknologiayhtiö Numcoren, joka tuottaa innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Teknologia vahvistaa Outotecin johtavaa asemaa vaahdotus- ja sakeutusratkaisujen toimittajana. Tulemme jatkamaan yritysostoja vauhdittaaksemme orgaanista kasvuamme. Huolimatta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta näkymämme vuodelle 2012 ovat vakaat."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4
2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 410,4 247,5 1 548,5 1 385,6
Bruttokate, % 21,4 26,6 22,9 24,0
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 30,6 20,2 131,9 121,5
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 7,5 8,2 8,5 8,8
Liikevoitto, milj. EUR 27,6 19,0 120,5 111,9
Liikevoitto, % 6,7 7,7 7,8 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 27,7 18,1 123,0 113,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 9,9 59,8 197,2 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -334,2 -248,7 -334,2 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -87,8 -75,9 -87,8 -84,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -249,6 -153,0 -249,6 -270,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,1 20,4 27,7 26,4
Oman pääoman tuotto, % 19,8 14,7 24,3 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 991,8 1 444,4 1 991,8 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 425,4 343,7 2 087,1 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 020 3 221 3 716 3 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,28 1,89 1,75

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne oli katsauskaudella hyvä ja neuvottelut asiakkaiden kanssa jatkuivat vilkkaina kaikilla Outotecin markkina-alueilla. Metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät tukivat kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja. Kuparin, kullan ja alumiinin hinnat pysyivät merkittävästi valmistuskustannuksia korkeampina ja rautamalmin hinta pysyi myös hyvällä tasolla.

Myynti- ja tarjoustoiminta jatkui vilkkaana kaikilla Outotecin liiketoiminta-alueilla. Outotec on onnistunut hyvin lisäämään toimituskykyään, mikä mahdollistaa vahvan myynnin kasvun. Toimitusajat pitenivät osassa alihankkijaverkostoa, mikä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut toimituksiin tai neuvotteluihin. Kilpailuympäristö pysyi muuttumattomana vaihdellen kuitenkin maittain ja teknologioittain. Alan konsolidaatio jatkui edelleen.

Makrotalouden epävarmuuksista huolimatta rahoitusta oli saatavilla yrityksille, joiden taseet ja kassavirrat ovat vahvoja. Ympäristönsuojelun kiristyvät vaatimukset lisäsivät Outotecin kestävien teknologiaratkaisujen kysyntää ja pidensivät joissain tapauksissa asiakkaiden investointeihin liittyvien ympäristölupien käsittelyaikoja hidastaen joidenkin suurten projektien myyntineuvotteluiden edistymistä.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 425,4 miljoonaa euroa (Q1/2011: 343,7 milj. euroa), kasvua 24 % vertailukaudesta. Tilauksiin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja. Katsauskauden tilauksista 50 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 35 % Amerikan sekä 14 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • kuonarikastamoteknologiaa Codelcolle, Chileen (arvo noin 10 milj. euroa) 

 • kaasunpuhdistuslaitos ja rikkihappotehdas Kansanshi Miningille, Sambiaan (arvo yli 80 milj. euroa) 

 • kuparirikastamoteknologiaa Grupo Mexicolle, Meksikoon (arvo lähes 28 milj. euroa)  

 • kannattavuustutkimus alumiinioksidijalostamosta PT ANTAM (Persero):lle, Indonesiaan  

TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli 1 991,8 miljoonaa euroa (31.3.2011: 1 444,4 milj. euroa), kasvua 38 % vertailukaudesta. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 37 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 65 % tilauskannasta. Katsauskauden lopussa tehtyjen projektiarviointien perusteella johto arvioi, että maaliskuun lopun tilauskannasta noin 60 % (noin 1 190 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2012 ja loput 2013 tai myöhemmin. Alle 5 % Outotecin tilauskannasta koostuu ensimmäistä tuotantolaitostaan rakentavien kaivosyritysten projekteista.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin katsauskauden liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa (Q1/2011: 247,5 milj. euroa), kasvua 66 % vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi vuoden alun vahvan tilauskannan ja onnistuneiden laitos-, teknologia-, laite- ja palvelutoimitusten ansiosta. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin oli 89,5 miljoonaa euroa (Q1/2011: 71,1 milj. euroa), kasvua 26 % vertailukaudesta, joka vastaa 22 %:ia Outotecin liikevaihdosta (Q1/2011: 29 %).

Liikevoitto liiketoiminnoista katsauskaudella oli 30,6 miljoonaa euroa (Q1/2011: 20,2 milj. euroa), kasvua 52 % vertailukaudesta, joka vastaa 7,5 %:ia liikevaihdosta (Q1/2011: 8,2 %). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot olivat 0,0 miljoonaa euroa (Q1/2011: voitto 3,8 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 27,6 miljoonaa euroa (Q1/2011: 19,0 milj. euroa). Liikevoittoprosenttiin vaikutti tuotevalikoiman muutos, joka aiheutui projektitoimitusten nopeasta kasvusta pienentäen palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta. Lisäksi suurten, varhaisessa osatuloutusvaiheessa olevien projektien osuus kasvoi. PPA-poistot olivat kokonaisuudessaan katsauskaudella 3,0 miljoonaa euroa (Q1/2011: 1,2 milj. euroa). PPA-poistojen kasvu johtui pääasiassa joulukuussa 2011 toteutetuista Energy Products of Idaho ja Kiln Services Australia -yrityskaupoista. Yritysostojen PPA-poistojen vuonna 2012 arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kulut olivat katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa (Q1/2011: ei kertaluonteisia kuluja) ja ne liittyivät yritysostoihin.

Katsauskauden kiinteät kustannukset olivat 60,2 miljoonaa euroa (Q1/2011: 50,8 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti liikevaihdon kasvun edellyttämistä suuremmista myynti-, markkinointi- ja hallinnointikuluista, T&K-investoinneista, palveluliiketoiminnan henkilöstömäärän kasvusta sekä Outotecin maailmanlaajuisen liiketoimintamallin edelleen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista kuten liiketoimintaprosessien ja IT-järjestelmien kehittämisestä. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 27,7 miljoonaa euroa (Q1/2011: 18,1 milj. euroa). Se sisälsi 0,2 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoja (Q1/2011: nettorahoituskulu 0,9 milj. euroa). Kasvu johtui pääosin vertailukautta suuremmista kassavaroista ja niihin liittyvistä korkotuotoista. Katsauskauden voitto oli 19,3 miljoonaa euroa (Q1/2011: 12,6 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 8,4 miljoonaa euroa (Q1/2011: 5,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (Q1/2011: 0,28 euroa).

Outotecin katsauskauden oman pääoman tuotto oli 19,8 % (Q1/2011: 14,7 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 25,1 % (Q1/2011: 20,4 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 260,7 162,0 947,6
Ferrous Solutions 70,0 43,6 221,1
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 85,9 46,1 236,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -6,2 -4,1 -19,2
Yhteensä 410,4 247,5 1 385,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 25,4 18,1 107,7
Ferrous Solutions 5,5 3,2 6,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 3,8 3,3 23,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -7,2 -5,7 -26,3
Yhteensä 27,6 19,0 111,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 260,7 miljoonaa euroa (Q1/2011: 162,0 milj. euroa), kasvua 61 % vertailukaudesta. Liikevaihtoa kasvattivat vahvana jatkunut tilauskertymä, vuoden alun vahvasta tilauskannasta onnistuneesti toimitetut projektit ja palveluliiketoiminnan kasvu. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 26,3 miljoonaa euroa, 10,1 % liikevaihdosta (Q1/2011: 19,1 milj. euroa, 11,8 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa, 9,7 % liikevaihdosta (Q1/2011: 18,1 milj. euroa, 11,1 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat katsauskauden kannattavuutta 0,9 miljoonaa euroa (Q1/2011: voitto 3,9 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 70,0 miljoonaa euroa (Q1/2011: 43,6 milj. euroa), kasvua 61 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäaikaisten projektien toimituksista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 5,5 miljoonaa euroa, 7,8 % liikevaihdosta (Q1/2011: 3,2 milj. euroa, 7,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 5,5 miljoonaa euroa, 7,8 % liikevaihdosta (Q1/2011: 3,2 milj. euroa, 7,5 % liikevaihdosta).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 85,9 miljoonaa euroa (Q1/2011: 46,1 milj. euroa), kasvua 87 % vertailukaudesta. Kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäkestoisten projektien hyvästä edistymisestä. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 6,0 miljoonaa euroa, 6,9 % liikevaihdosta (Q1/2011: 3,5 milj. euroa, 7,6 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa, 4,5 % liikevaihdosta (Q1/2011: 3,3 milj. euroa, 7,3 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät kannattavuutta 0,5 miljoonaa euroa (Q1/2011: voitto 0,1 milj. euroa). Katsauskauden alhaisempi liikevoittoprosentti johtuu siitä, että isot projektit olivat alkuvaiheissaan, jolloin niiden tuloutumisaste on alhainen. Vertailukaudella onnistuneesti päätökseen saatetuista projekteista vapautettiin varauksia.

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma 31.3.2012 oli 1 436,4 miljoonaa euroa (31.3.2011: 1 140,2 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 379,4 miljoonaa euroa (31.3.2011: 326,6 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 8,33 euroa (31.3.2011: 7,20 euroa).

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,9 miljoonaa euroa (Q1/2011: 59,8 milj. euroa). Siihen vaikutti käyttöpääoman kasvu vuoden 2011 loppuun verrattuna johtuen pääasiassa ennakkomaksujen ajoituksista. Katsauskauden nettovelkaantumisaste oli -87,8 % (31.3.2011: -75,9 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -249,6 miljoonaa euroa (31.3.2011: -153,0 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut katsauskauden lopussa olivat 391,8 miljoonaa euroa (31.3.2011: 244,1 milj. euroa), mikä on 61 % enemmän kuin vertailukaudella johtuen pääasiassa vuoden 2011 vahvasta tilauskertymästä.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 395,3 miljoonaa euroa (31.3.2011: 318,2 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne vahvistui entisestään ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -334,2 miljoonaa euroa (31.3.2011: -248,7 milj. euroa). Outotecin omavaraisuusaste oli 36,4 % (31.3.2011: 36,6 %). Yhtiön katsauskauden investoinnit olivat 14,0 miljoonaa euroa (Q1/2011: 3,5 milj. euroa) ja ne koostuivat yritysostoista sekä investoinneista IT-järjestelmiin, T&K-laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 507,0 miljoonaa euroa (31.3.2011: 318,5 milj. euroa).

KONSERNIRAKENNE

12.3.2012 Outotec osti Numcore Oy:n koko osakekannan. Numcore on teknologiayritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Yritys on panostanut vahvasti tutkimus- ja tuotekehitykseen ja kehittänyt huipputekniikan instrumentteja mineraalien rikastus-, elintarvike- sekä selluloosa- ja paperiteollisuuden prosessioptimointiin. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja vahvistaa Outotecin kilpailukykyä edistyksellisten teknologiaratkaisujen toimittajana. Yrityskaupalla ei ole merkittävää lyhyen aikavälin vaikutusta Outotecin liikevaihtoon. Kauppahintaa ei julkaistu.

Yritysostojen PPA-poistojen vuonna 2012 arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 9,1 miljoonaa euroa (Q1/2011: 7,5 miljoonaa euroa), kasvua 21 % vertailukaudesta vastaten 2,2 % liikevaihdosta (Q1/2011: 3,0 %). Outotec jätti 12 uutta patenttihakemusta (Q1/2011: 6), ja sille myönnettiin 55 uutta kansallista patenttia (Q1/2011: 68).

Outotec toi markkinoille maailman suurimman painesuodattimen Outotec® Larox PF 180 maaliskuussa 2012. PF 180 -sarjan suodattimet ovat 50 % aikaisempaa mallia suurempia.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 123 työntekijää (31.3.2011: 3 274). Uutta henkilöstöä palkattiin pääosin projekteihin ja palveluliiketoimintaan. Lisäksi joulukuussa 2011 tehdyt yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää vertailukauteen verrattuna. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 4 020 (Q1/2011: 3 221). 799 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvutavoitteita. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 11,3 % (Q1/2011: 7,5 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain 31.3.2012 31.3.2011 muutos % 31.12.2011
EMEA (ml. IVY-maat) 2 422 1 998 21,2 2 327
Amerikka 1 093 802 36,3 972
Aasian ja Tyynenmeren valtiot 608 474 28,3 584
Total 4 123 3 274 25,9 3 883

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi 729 (31.3.2011: 349) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 80,1 miljoonaa euroa (Q1/2011: EUR 62,6 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta ja palkankorotuksista.

MUUTOKSET KONSENIN JOHDOSSA

Tammikuussa Outotec tiedotti Minna Ailan nimityksestä Viestintä- ja yritysvastuujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2012 alkaen.

Outotecin johtoryhmä katsauskauden lopussa:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja  
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Kalle Härkki, Services liiketoiminta-alueen johtaja
Robin Lindahl, markkinatoiminnoista vastaava johtaja
Michael Frei, hankintajohtaja
Kari Knuutila, teknologiajohtaja
Tapio Niskanen, johtaja - liiketoimintainfrastruktuuri
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja
Mika Saariaho, strategiajohtaja
Minna Aila, viestintä- ja yritysvastuujohtaja

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin 1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettu palkkio perustui kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakauden 2010 palkkio oli 9,6 miljoonaa euroa (138 144 osakkeen arvoa vastaava määrä) sekä 6,1 miljoonan euron käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman palkkio maksetaan osakkeina (133 234 kpl) ja käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2012. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.

Ansaintakausi 2012

Hallitus hyväksyi (28.3.2012) 148 henkilöä ansaintakaudelle 2012 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2012 on, riippuen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä 194 875 Outotecin osaketta ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 203 434 tai 0,44 % (26.4.2012: 203 434) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2012 Helsingissä.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 0,85 euroa osaketta kohden. Osingon maksupäivä oli 11.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Carl-Gustaf Bergström, Tapani Järvinen, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio sekä uutena jäsenenä Chaim (Poju) Zabludowicz.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainituista vuosipalkkioista maksetaan rahana 60 % ja 40 % yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 • Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 578 037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä. 

 • Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä. 

 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 • Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.  

 • Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 578 037 kappaletta. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 

 • Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista. 

 • Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100.000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 asti.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksiaan 26.4.2012 mennessä.

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely, sekä hallituksen palkitsemisasiat. Toimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Timo Ritakallion, Chaim (Poju) Zabludowiczin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Tapani Järvinen, Karri Kaitue, Eija Ailasmaa sekä sen puheenjohtajana Carl-Gustaf Bergström.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 41,27 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,67 euroa ja alhaisin noteeraus 35,81 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 21 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 903 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 741 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 38,03 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 194 390. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 203 434 tai 0,44 % (26.4.2012: 203 434) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 13 921 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 54,1 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 10,0 % kaikista Outotecin osakkeista.

Muutokset osakeomistuksessa

6.3.2012 Solidium Oy:n omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 314 000 osaketta (5,05 % yhtiön osakkeista ja äänistä) (31.3.2012: 2 524 000 osaketta, 5,51 %).

Goldman Sachs Group, Inc.:in yhteisomistus Outotecin osakepääomasta ylitti 5 prosentin rajan 1.3.2012 ja oli
2 458 638 osaketta (5,37 % osakkeista ja äänistä) ja 2.3.2012 alitti 5 prosentin rajan ja oli 191 499 osaketta (0,42 % osakkeista ja äänistä).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

18.4.2012 BlackRock, Inc.:in - äänioikeuden haltijana BlackRock Investment Management (UK) Limited  - omistus ylitti viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 311 857 osaketta (5,05 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

18.4.2012 Outotec tiedotti, että Gol-E-Gohar Mining & Industrial Co. on valinnut Outotecin Kermanin maakuntaan Iraniin rakennettavan rautamalmin pelletointilaitoksen suunnittelijaksi ja teknologiatoimittajaksi. Laitos suunnitellaan tuottamaan vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia rautamalmipellettejä. Outotecin toimitukseen sisältyvät pelletointilaitoksen ketjuarinateknologia, suunnittelu, keskeinen prosessilaitteisto sekä asiantuntijapalvelut. Paikallinen urakoitsija vastaa rakennustöistä sekä paikallisista hankinnoista. Vastaavien toimitusten arvo on yleensä noin 80 - 85 miljoonaa euroa. Noin 25 miljoonaa euroa kirjataan Outotecin vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen tilauskertymään. Ennen sopimuksen tekemistä Outotec on hakenut ja saanut kaikki tarvittavat vientiluvat ulkomaankauppaa valvovilta viranomaisilta varmistaen ettei suunniteltu laitostoimitus ole Irania koskevan kansainvälisen kauppasaarron vastainen.

5.4.2012 Outotec sai yhteistyösopimuksella Swiss Tower Mills Minerals Ltd:ltä kanssa yksinmyyntioikeuden Tower Mills -jauhatusteknologiaan (STM) ja markkinoi sitä tuotenimellä Outotec® High Intensity Grinding Mill (Outotec® HIGmill). Outotec® HIGmill on uusi vaihtoehto hieno- ja välijauhatukseen ja nostaa Outotecin kilpailemaan alan markkinajohtajuudesta.

Outotec julkaisi vuoden 2011 yritysvastuuraporttinsa 3.4.2012. Raportti on yrityksen toinen GRI-pohjainen (Global Reporting Initiative) raportti. Raportissa sovelletaan tasoa B+ ja se on riippumattoman osapuolen, Ecobio Oy:n varmentama. Raportissa, joka on päivitys vuoden 2010 raportista, käsitellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2011 toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Raha- ja pankkimarkkinoiden epävakaisuus ja mahdollinen yhä lisääntyvä valtioiden velkaantuminen saattavat merkittävästi huonontaa maailmantalouden näkymiä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää niin tilausten saamista ja toimittamista kuin kaivosyhtiöiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Poliittinen levottomuus voi viivästyttää tai jopa estää projektin toimittamisen.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Tilauskannassa oleviin projekteihin voi sisältyä toimitus-, laatu-, toiminnallisuus ja kustannusriskejä. Säännöllisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset projektit arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä suoritetuissa arvioinneissa ei projektiriskien kokonaisvarauksiin tehty merkittäviä muutoksia. Erityisesti suurten projektien myyntineuvottelut voivat kuitenkin edistyä hitaammin laajuutensa, lupa-asioiden käsittelyn ja rahoituspakettien monimutkaisten rakenteiden vuoksi. Outotec voi toimia poliittisesti epävakaissa maissa, joihin mahdollisesti kohdistuvat taloudelliset sanktiot voivat haitata yhtiön liiketoimintaa. Näissä tapauksissa Outotec pyrkii pienentämään projektitoimitusten riskiä ennakko- ja edistymämaksuilla sekä kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti. Lisäksi globaali kilpailuympäristö saattaa muuttua ja kiristyä alan yritysjärjestelyjen myötä.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Outotecin bruttokate vaihtelee tuotevalikoiman ja tuloutusaikataulujen mukaisesti. Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus. Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotec käyttää projektien myynnin tulouttamisessa osatuloutusmenetelmää. Johto arvioi vuoden aikana tilauskannasta tuloutettavan myynnin perustuen projektiaikatauluihin. Sen vuoksi muutokset projektien aikatauluissa voivat vaikuttaa yhtiön tulosennusteisiin.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on tärkeää Outotecin liiketoiminnan kasvun kannalta. Erityisesti joillakin nopeasti kasvavilla markkinoilla ja haastavissa projektiympäristöissä henkilöstön saatavuus voi olla haasteellista. Yhtiön strategian mukainen liiketoiminnan kasvu merkitsee henkilöstömäärän pysyvää lisäystä ja lisää yhtiön kiinteitä kustannuksia heikentäen yhtiön kustannusrakenteen joustavuutta.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön tulosta.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti. Liikearvoa syntyy yritysostojen seurauksena. Yhtiö tekee arvonalentumistestejä vuosittain.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, edistymämaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita ja maaliskuun 2012 lopussa kaikki saatavat tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen liiketoiminnan laajuuteen tai alan toimintamalleihin voivat vaikuttaa yhtiön maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt normaalina. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan lähinnä termiinisopimuksin. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Pitkän aikavälin metallien kysyntänäkymien odotetaan pysyvän hyvinä ja tukevan investointeja edelleen. Nykyinen tuotanto ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan kehittyvien markkinoiden infrastruktuurin kehittämiseen ja kasvavan keskiluokan tarpeisiin tarvittavaa metallien kysyntää. Lisäksi teollisuudenalalle ominaiset trendit, kuten malmien pienenevät metallipitoisuudet, veden puute, korkeammat energiahinnat, tuotannon siirtyminen uusille alueille sekä kiristyvät ympäristövaatimukset lisäävät investointeja nykyaikaiseen teknologiaan. Suurten kaivosyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investointimäärät pysyvät edelleen korkeina vuonna 2012. Outotecin kaikkien markkina-alueiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Monet maat kehittävät uusia vientisäännöksiä lisätäkseen luonnonvaroista saamiaan tuottoja. Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteet yleisesti ottaen lisäävät palvelujen kysyntää. Lisäksi tietyillä alueilla asiakkaat haluavat yhä enemmän käyttö- ja ylläpitopalveluita sekä lisätä toimintojensa ulkoistamista.

Johto arvioi, että rahoituksen saatavuus markkinoilta jatkuu edelleen hyviin projekteihin ja vahvan kassavirran ja taseen omaaville yrityksille. Myös vientirahoituslaitokset ovat aktiivisia.

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella kysynnän odotetaan olevan vilkasta kupari-, kulta-, hopea- ja platinaryhmän metallien hankkeissa. Runsaan aktiviteetin odotetaan jatkuvan malmista metalliksi -arvoketjun kaikilla teknologia-alueilla ja useilla markkina-alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa, eteläisessä Afrikassa, IVY-maissa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti asiakkaiden korkeiden kapasiteetin käyttöasteiden ansiosta. Liiketoiminta-alueen kilpailutilanteeseen ei odoteta merkittäviä muutoksia. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa, mutta vaihtelee markkinan ja tarjooman mukaan. Liiketoiminta-alueen toimitukset koostuvat teknologiaratkaisuista sekä palveluista, jotka vaihtelevat varaosatoimituksista laitteisiin ja laitosten kokonaistoimituksiin.

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella raudan ja ferroseosten teknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana. Hyviä mahdollisuuksia uusiin tilauksiin on erityisesti rautamalmin rikastus- sekä pelletointi- ja sintraushankkeissa Intiassa ja Brasiliassa ja ilmeniittihankkeissa Lähi-idässä. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin ferrokromiteknologian kysyntä jatkuu voimakkaana sen energiatehokkuuden ansiosta. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen" -toimituksia, joiden toteutusasteet ja ajoitukset aiheuttavat liiketoiminnalle tyypillisiä liikevaihdon ja tuloksen vaihteluita.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueella vaihtoehtoisten energiamuotojen, alumiini- ja rikkihappoteknologioiden kysyntä vaikuttaa jatkuvan vakaana. Alumiiniteknologioiden kysyntä on edelleen korkeaa Lähi-idässä. Rikkihappoteknologiaa tarvitaan korvaamaan vanhaa ja tehotonta kapasiteettia sekä metallien tuotannossa - erityisesti kupari- ja nikkelisulattojen rikkidioksidin talteenotossa että lannoiteteollisuudessa. Vaihtoehtoisten energiaratkaisujen, kuten öljyliuske-, öljyhiekka-, biomassa- ja jätteenpolttoteknologioiden kysyntä kasvaa myös. Lisäksi teollisuusvesien käsittelyyn liittyvien ratkaisujen globaalit markkinat näyttävät lupaavalta. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria kokonaistoimituksia, joille vaihtelut liikevaihdossa ja tuloutuksessa projektien ajoittumisesta ja edistymisestä riippuen ovat tyypillisiä.

Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan pääasiassa lisäämällä palvelumyyntiä jo toimitettuun laajaan laite- ja laitoskantaan, uusista investoinneista ja asiakkaiden tuotantokapasiteetin käyttöasteiden ansiosta. Suhteellisen lyhyen seisokkiajan vaativia laitosten nykyaikaistamisia tehdään esimerkiksi metallin talteenoton parantamiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi. Vara- ja käyttöosia tarvitaan koska käyttöasteet ovat korkeita. Perinteisten palvelujen lisäksi kysyntää on yhä enemmän laitosten käyttö- ja ylläpitopalveluille ammattitaitoisen työvoiman puutteen ja entistä haasteellisempien raaka-aineiden vuoksi.

Joillain markkina-alueilla, kuten Australiassa ja Chilessä, teollisuuden asiantuntijoista on pulaa. Lisäksi merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä osassa alihankkijaverkostoa on nähtävissä, mutta toimitusajat ovat vielä kuitenkin alle edellisen noususuhdanteen tasojen. Outotecin maailmanlaajuinen alihankkijaverkosto koostuu tuhansista yhteistyökumppaneista ja pystyy skaalautuvuutensa ansiosta sopeutumaan suhteellisen nopeasti kysynnän ja toimituskapasiteetin vaihteluihin.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Outotecin vuoden 2012 tulosohjeistus pysyy ennallaan. Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.

Espoossa 26.4.2012

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

VUODEN 2012 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 julkaistaan perjantaina 27.7.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 julkaistaan torstaina 25.10.2012 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 26.4.2012
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7031 0088. Tunnus on 915226. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 29.4.2012 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 915226.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Liikevaihto 410,4 247,5 1 385,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut -322,6 -181,8 -1 053,1
Bruttokate 87,8 65,8 332,5
Muut tuotot 0,1 4,2 3,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,7 -19,8 -86,4
Hallinnon kulut -27,5 -23,5 -97,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -9,1 -7,5 -33,5
Muut kulut -0,2 -0,2 -6,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 -0,0 -0,0
Liikevoitto 27,6 19,0 111,9
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut 1,9 1,1 6,0
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,3 -0,4 -0,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -2,0 -1,6 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -0,9 1,4
Voitto ennen veroja 27,7 18,1 113,3
Tuloverot -8,4 -5,5 -34,0
Tilikauden voitto 19,3 12,6 79,3
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot -1,2 -9,7 -3,9
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista 1,7 -0,0 -4,3
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin -0,5 0,0 1,3
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot myytävissä olevista sijoituksista 0,1 0,2 -0,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,0 -9,5 -7,2
Tilikauden laaja tulos 19,3 3,1 72,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 19,3 12,6 79,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 19,3 3,1 72,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,28 1,75
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,28 1,75


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 291,6 220,4 286,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 63,4 51,6 62,5
Laskennalliset verosaamiset 50,4 39,1 47,3
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset 2,5 2,7 2,4
Korottomat 2,7 2,1 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 410,6 315,9 401,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *) 158,4 126,4 148,6
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 1,7 0,5 0,7
  Korottomat 470,4 379,3 468,1
Rahavarat 395,3 318,2 402,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 025,8 824,3 1 019,9
VARAT YHTEENSÄ   1 436,4 1 140,2 1 421,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 379,4 326,6 398,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 1,0 1,1
Oma pääoma yhteensä 380,6 327,6 399,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset 48,2 55,1 47,6
Korottomat 100,2 100,4 107,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 148,3 155,4 154,6
Lyhytaikaiset velat
Korolliset 17,1 17,5 18,9
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **) 391,8 244,1 399,0
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 498,6 395,6 449,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 907,5 657,1 867,3
Velat yhteensä 1 055,8 812,6 1 021,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 436,4 1 140,2 1 421,4

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 27,9 miljoonaa euroa 31.3.2012 (31.3.2011: 33,7 milj. euroa, 31.12.2011: 43,5 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 536,4 miljoonaa euroa 31.3.2012 (31.3.2011: 1 089,1 milj. euroa, 31.12.2011: 1 462,3 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 19,3 12,6 79,3
Oikaisut
  Poistot 7,4 4,7 19,4
  Muut oikaisut 8,6 5,6 28,6
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) -19,7 42,4 134,4
Saadut korot 2,5 1,5 8,0
Maksetut korot -0,3 -0,1 -2,0
Maksetut verot -7,9 -6,9 -20,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 9,9 59,8 247,0
Investoinnit -8,5 -3,4 -34,4
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -4,8 - -34,5
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -0,1
Tytäryhtiöosakkeiden myynti - - 0,0
Aineellisen omaisuuden myynti 0,0 0,5 1,4
Muu investointien rahavirta -0,0 -0,0 -0,1
Investointien nettorahavirta -13,3 -3,0 -67,7
Rahavirta ennen rahoitusta -3,4 56,8 179,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,4 -1,8 -11,5
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -1,7 -8,7 -4,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,1 0,5 0,0
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -0,2 - -0,2
Maksetut osingot - - -34,3
Muu rahoituksen rahavirta -0,8 -0,0 0,4
Rahoituksen nettorahavirta -3,9 -10,0 -50,6
Rahavarojen nettomuutos -7,3 46,8 128,8
Rahavarat tilikauden alussa 402,5 280,3 280,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -8,9 -6,6
Rahavarojen nettomuutos -7,3 46,8 128,8
Rahavarat tilikauden lopussa 395,3 318,2 402,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.3.2012 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2011 17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7
Osingonjako - - - - - - - -34,3 - -34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - - - - - 0,0 0,0
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - - 0,9 - 0,9
Tilikauden laaja tulos - - - 0,2 - - -9,7 12,6 - 3,1
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,2 - 0,2
Oma pääoma 31.3.2011 17,2 20,2 0,4 2,2 -9,7 87,7 19,3 189,3 1,0 327,6
Oma pääoma 1.1.2012 17,2 20,2 0,4 -1,2 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 399,5
Osingonjako - - - - - - - -38,9 - -38,9
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -0,2 - - - 0,1 -0,1
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - - 0,8 - 0,8
Tilikauden laaja tulos - - - 1,2 - - -1,2 19,3 - 19,3
Muut muutokset - - - - - - - - - -
Oma pääoma 31.3.2012 17,2 20,2 0,4 0,0 -7,7 87,7 23,9 237,7 1,2 380,6

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.3.2012 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut Q1 Q1 Viim. Q1-Q4
2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 410,4 247,5 1 548,5 1 385,6
Bruttokate, % 21,4 26,6 22,9 24,0
Liikevoitto, milj. EUR 27,6 19,0 120,5 111,9
Liikevoitto, % 6,7 7,7 7,8 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 27,7 18,1 123,0 113,3
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 6,8 7,3 7,9 8,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 9,9 59,8 197,2 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -334,2 -248,7 -334,2 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -87,8 -75,9 -87,8 -84,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,4 36,6 36,4 39,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -249,6 -153,0 -249,6 -270,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 14,0 3,5 108,8 98,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,4 1,4 7,0 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,1 20,4 27,7 26,4
Oman pääoman tuotto, % 19,8 14,7 24,3 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 991,8 1 444,4 1 991,8 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 425,4 343,7 2 087,1 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 020 3 221 3 716 3 516
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 4,7 5,1 5,6 5,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 9,1 7,5 35,0 33,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,2 3,0 2,3 2,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,28 1,89 1,75
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 8,33 7,20 8,33 8,75

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Outotec on soveltanut vuoden 2012 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IFRS 7 - Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Taseesta pois kirjaaminen. (Muutos IFRS 7:ään). Muutos esittää uusia liitetietovaatimuksia rahoitusinstrumentteja kirjattaessa pois taseesta. Vaatimukset koskevat tilanteita, joissa rahoitusinstrumenttia ei kirjata alas kokonaisuudesta, jossa se on aikaisemmin raportoitu sekä tilanteita, joissa rahoitusinstrumentti kirjataan alas, mutta jossa yritys on edelleen osallisena sopimuksessa. Muutos lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen liittyvien riskien ymmärtämistä. Tällä hetkellä Outotecillä ei ole vastaavia rahoitusinstrumentteja, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin. 

 • IAS 12 - Tuloverot - Laskennalliset verot - Laskennallisten verojen laskeminen käypään arvoon arvostetuille sijoituskiinteistöille (Muutos IAS 12:een). Muutos esittää poikkeuksen olemassa olevaan sääntöön laskettaessa laskennallisia verosaamisia tai verovelkoja sijoituskiinteistöille, jotka arvostetaan käypään arvoon IAS 40:n (Sijoituskiinteistöt) mukaisesti. Outotecillä ei ole tällä hetkellä sijoituskiinteistöjä, joihin sovellettaisiin IAS 40:n käypään arvoon arvostamisen mallia, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin.  

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - -3,7
Kertaluonteiset tuotot liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - 1,1
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,1 - -2,0

Tuloverot Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -14,8 -7,8 -33,5
Laskennalliset verot 6,4 2,3 -0,5
Tuloverot yhteensä -8,4 -5,5 -34,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Hankintameno kauden alussa 144,8 128,9 128,9
Muuntoerot -0,1 -1,6 -0,5
Lisäykset 4,4 2,1 17,9
Vähennykset -0,6 -0,5 -4,5
Tytäryhtiöiden hankinta 0,0 - 3,5
Uudelleenryhmittelyt -0,5 0,0 -0,6
Hankintameno kauden lopussa 148,0 128,8 144,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -82,2 -76,2 -76,2
Muuntoerot 0,0 0,9 0,2
Vähennykset 0,6 0,3 3,4
Uudelleenryhmittelyt -0,1 -0,0 -0,3
Tilikauden arvonalentumiset - - -
Tilikauden poistot -2,8 -2,2 -9,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -84,6 -77,2 -82,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63,4 51,6 62,5

Vastuusitoumukset
milj. EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,0 0,0 0,0
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 220,7 177,6 209,1
Vuokravastuut 155,5 71,1 161,3

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin. Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 25,6 miljoonaa euroa 31.3.2012 (31.3.2011: 31,8 milj. euroa, 31.12.2011: 25,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 507,0 miljoonaa euroa 31.3.2012 (31.3.2011: 318,5 milj. euroa, 31.12.2011: 477,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Käypä nettoarvo -5,2 *) -0,8 **) -9,6 ***)
Nimellisarvo 515,6 411,5 545,4

*) joista -1,8 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -3,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa

Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,4 miljoonaa euroa 31.3.2012 (31.12.2011: 4,3 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1 Q1 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Myynti - - 0,0
Muu tuotto 0,0 - 0,6
Ostot -0,0 -0,1 -0,3
Myynti- ja muut saamiset 0,3 0,2 0,3
Lyhytaikaiset velat - - 0,6
Lainasaamiset 0,8 0,2 0,6

Liiketoimintojen yhdistäminen

Energy Products of Idaho LP:n hankinta

Outotec on 30.12.2011 ostanut yhdysvaltalaisen, Coeur d'Alenessa Idahossa toimivan Energy Products of Idaho Limited Partnershipin (myöhemmin EPI) yhtiöosuudet. EPI on kehittänyt uraauurtavia biomassan ja vaikeasti hyödynnettävän jätteen polttoratkaisuja ja toimittanut yli sata uusiutuvaan energiaan perustuvaa laitosta.

Kauppahinnan allokointia on tarkistettu vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin EPIn kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin. Synergiaedut tulevat osin EPIn ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen yhdistämisestä.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet 34,1 0,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 0,7
Vaihto-omaisuus 0,2 0,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,4 5,4
Rahavarat 12,4 12,4
Varat yhteensä 53,3 18,9
Ostovelat ja muut velat 16,5 16,4
Velat yhteensä 16,5 16,4
Nettovarat 36,8 2,5
Hankintameno 54,6
Liikearvo 17,8
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 12,4
Maksettu hankintameno 31.12.2011 46,4
Maksettu hankintameno 31.3.2012 0,6
Muuntoerot 0,1
Rahavirtavaikutus 31.3.2012 34,7
Hankintamenoa jaksotettu velaksi 31.3.2012 7,8

Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec on vahvistanut prosessihallintajärjestelmiin liittyvää teknologiavalikoimaansa ostamalla suomalaisen, Kuopiossa toimivan Numcore Oy:n. Numcore on yritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Yrityshankinta saatiin päätökseen 12.3.2012. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja vahvistaa Outotecin kilpailukykyä edistyksellisten teknologiaratkaisujen toimittajana.  Numcoren teknologia on jo todennettu vaahdotus- ja sakeutinsovelluksissa ja lisäksi EIT-teknologiaa voidaan hyödyntää muilla Outotecin liiketoiminnan osa-alueilla.

Kauppahintaa on allokoitu teknologioille. Liikearvo 4,5 miljoonaa euroa perustuu pääosin Numcoren kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 113,5 141,3 144,6 223,9 162,0 191,4 235,5 358,8 260,7
Ferrous Solutions 20,0 32,9 35,5 43,2 43,6 42,6 60,0 74,8 70,0
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 54,6 52,6 50,3 65,3 46,1 57,7 61,4 70,9 85,9
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -1,0 -3,0 -1,8 -2,2 -4,1 -3,4 -4,1 -7,7 -6,2
Yhteensä 187,0 223,8 228,5 330,3 247,5 288,4 352,8 496,8 410,4
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions -15,4 4,8 13,5 23,2 18,1 12,6 24,6 52,4 25,4
Ferrous Solutions -2,5 1,4 4,2 8,2 3,2 -1,9 6,0 -0,6 5,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 10,0 1,9 3,5 11,4 3,3 5,2 11,7 3,6 3,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,2 -2,6 -3,1 -14,7 -5,7 -5,0 -9,1 -6,5 -7,2
Yhteensä -10,1 5,5 18,1 28,1 19,0 10,9 33,2 48,9 27,6

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Lataa