Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2016 Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 - 2018
Pörssitiedote maaliskuuta 1, 2016

Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 - 2018

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  1.3.2016 KLO 9.15 
 
Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 - 2018
 
Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen, Outotecin osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. 
 
Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. 
 
Osakepohjainen kannustinohjelma koskee noin 150 Outotecin henkilöä 1.1.2016 alkaneella vuoden 2016 ansaintakaudella. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. 
 
Mahdollisesti maksettava palkkio perustuu Outotecin nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta saajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta. 
 
Ansaintakauden 2016 enimmäispalkkio riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ja on yhteensä enintään 700.000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma. Lopullinen kohdentaminen päätetään vuoden 2016 maaliskuussa. Hallitus päättää ansaintakausien 2017 ja 2018 enimmäispalkkion vuosittain erikseen. 
 
 
Lisätietoja:
 
OUTOTEC
 
Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2008
sähköposti etunimi.sukunimi@outotec.com
 
 
JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com