Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2018 Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2019 - 2021
Pörssitiedote joulukuuta 11, 2018

Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2019 - 2021

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  11.12.2018 KLO 17.00 

Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2019 - 2021

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen, Outotecin osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. 

Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka alkavat vuosien 2019, 2020 ja 2021 alusta lukien. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin ansaintakauden pituuden (1-3 vuotta), ansaintakauden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. 

Osakepohjainen kannustinohjelma koskee noin 70 Outotecin henkilöä 1.1.2019 alkavalla vuoden 2019 ansaintakaudella. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. 

Mahdollisesti maksettava palkkio perustuu Outotecin liiketulokseen ja vapaaseen kassavirtaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan kolmen (3) vuoden kuluttua ansaintakauden alkamisesta vuoden 2022 huhtikuun loppuun mennessä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta saajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista. 

Ansaintakauden 2019 enimmäispalkkio riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ja on yhteensä enintään 670.000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma. Lopullinen kohdentaminen päätetään vuoden 2019 helmikuussa. Hallitus päättää ansaintakausien 2020 ja 2021 enimmäispalkkion vuosittain erikseen. 


Lisätietoja:
 
OUTOTEC
 
Kaisa Aalto-Luoto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja
puhelin 020 529 4005
sähköposti etunimi.sukunimi@outotec.com

 
JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com