Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2021 Uusien ohjelmajaksojen alkaminen Metso Outotecin johdolle ja avainhenkilöille suunnatuissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä
Pörssitiedote joulukuuta 15, 2021

Uusien ohjelmajaksojen alkaminen Metso Outotecin johdolle ja avainhenkilöille suunnatuissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 15.12.2021 klo 19:10 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uusien ohjelmajaksojen alkamisesta yhtiön seuraavissa osakepohjaisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä: Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ("PSP") ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä ("RSP").

Metso Outotec tiedotti PSP-osakepalkkiojärjestelmän ja RSP-osakepalkkiojärjestelmän alkamisesta alun perin 1.7.2020.

PSP 2022-2024 -ohjelma 

PSP 2022-2024 -ohjelma perustuu hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamiseen ohjelman kolmen vuoden suoritusjakson ajalta. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina vuonna 2025 edellyttäen, että suoritustavoitteet on saavutettu.

Ohjelman suoritusmittarit ovat Metso Outotecin osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä kestävään kehitykseen liittyvä tavoite, jolla mitataan yrityksen Planet Positive -tuotteiden myynnin kasvua.

Vastuullisuus on Metso Outotecin strateginen painopistealue ja yhtiö on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Metso Outotecin Planet Positive -tuotevalikoima kattaa ne tuotteet ja teknologiat, joilla on merkittävin vaikutus yhtiön asiakkaiden tavoitteisiin, jotka liittyvät päästöjen vähentämiseen tai energia- ja vesitehokkuuden parantamiseen. Planet Positive -valikoiman kuuluu tällä hetkellä noin sata tuotetta ja teknologiaa.

PSP 2022-2024 -ohjelmaan kuuluu noin 200 Metso Outotecin avainhenkilöä yhtiön johtoryhmän jäsenet mukaan lukien.

Jos PSP 2022-2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1 800 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

PSP 2022-2024 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Metso Outotecin osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 16,6 miljoonaa euroa.

RSP 2022-2024 -ohjelma

RSP 2022-2024 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, jonka päätyttyä ohjelman puitteissa mahdollisesti luvatut osakepalkkiot maksetaan vuonna 2025 Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina.

RSP 2022-2024 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 368 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Yllä mainittujen ohjelmien lopullinen toteutuva arvo saattaa poiketa olennaisesti yllä mainitusta arviosta riippuen hallituksen asettamien suoritustavoitteiden täyttymisestä (PSP-ohjelman kohdalla) sekä osakkeen arvon kehityksestä.

METSO OUTOTEC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, puhelin 020 529 2017

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 484 3253

Metso Outotec Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

 Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi.

 Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/