Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2022 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metso Outotecin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi
Pörssitiedote joulukuuta 9, 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metso Outotecin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 9.12.2022 klo 9:10 paikallista aikaa

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 3.5.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Metso Outotecin hallituksessa olisi yhdeksän jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Christer Gardell ja Antti Mäkinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Niko Pakalén ja Reima Rytsölä. Heidän lyhyet esittelynsä ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valittaisiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Klaus Cawén varapuheenjohtajana.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):

 • Puheenjohtaja 164 000 euroa (156 000 euroa)
 • Varapuheenjohtaja 85 000 euroa (82 500 euroa)
 • Muut jäsenet 69 000 euroa (67 000 euroa)

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan maksettavan lisäpalkkioita seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio):

 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 24 500 euroa (23 800 euroa)
 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet 10 500 euroa (10 300 euroa)
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 650 euroa (12 400 euroa)
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 250 euroa (5 150 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

 • 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä
 • 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista
 • 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista
 • 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä

Metso Outotecin hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 yhtiökokouskutsuun.

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat:

 • Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja, Solidium Oy), puheenjohtaja
 • Niko Pakalén (partner, Cevian Capital Partners Ltd.)
 • Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma)
 • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
 • Kari Stadigh (Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja)

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat elokuun 15. päivän omistusten perusteella sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja.
 

Kari Stadigh ja Niko Pakalén eivät osallistuneet hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.
 

Lisätietoa:

Annareetta Lumme-Timonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 010 830 8910

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Metso Outotec - CV Reima Rytsölä FI Lataa
Metso Outotec - CV Niko Pakalen FI Lataa