Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2024 Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote huhtikuuta 25, 2024

Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.4.2024 klo 15:50 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.4.2024 Helsingissä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Vuoden 2023 osinko

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2023 osinkona 0,36 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,18 euroa osakkeelta, maksetaan 7.5.2024 ja sen täsmäytyspäivä on 29.4.2024. Osingon toinen erä, 0,18 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2024. Hallitus päättää 23.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 25.10.2024 ja osingon maksupäivä 1.11.2024.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti Metson hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen kaikki nykyiset hallituksen jäsenet eli Brian Beamishin, Klaus Cawénin, Terhi Koipijärven, Niko Pakalénin, Ian W. Pearcen, Reima Rytsölän, Emanuela Speranzan, Kari Stadighin ja Arja Talman toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsi Kari Stadighin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Klaus Cawénin uudelleen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kiinteistä vuosipalkkioista seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle 171 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 87 000 euroa
  • Muille hallituksen jäsenille 70 500 euroa kullekin

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:

  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 25 500 euroa
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille 10 700 euroa kullekin
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 13 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 350 euroa kullekin

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa tästä päivästä lukien.

Kokouspalkkiot

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa maksetaan kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan jatkavan päävastuullisena tilintarkastajana. Ernst & Young Oy vahvistettiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 9.5.2024 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa metso.com/yk.

Lisätietoa:

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puhelin 020 529 2017

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puhelin 020 484 3253

Metso Oyj
 

Jakelu:
 

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com


Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 17 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,4 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial