Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metso noudattaa hallituksen jäsenten valinnan ja palkitsemisen valmistelussa porssiyhtiöiden hyvää hallintotapaa ohjaavaa Helsinki Corporate Governance koodia (hallinnointikoodi) siten, että yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta pysyvänä toimielimenä on tehty Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2013 ja yhtiökokous on samalla hyväksynyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan kokoonpanon määräytyminen ja yhtiökokousehdotusten valmistelu noudattaa yhtiökokouksen hyväksymää työjärjestystä.

Hallitusjäsenten nimittämisprosessi

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman rekisteriin merkityn osakkeenomistajan edustajat vuosittain 1.syyskuuta omistustilanteen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; sekä
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

22.3.2018 pidetylle yhtiökokoukselle esitykset valmistelleeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  • Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital AB; (puheenjohtaja)
  • Eija Ailasmaa, varapuheenjohtaja, Solidium Oy;
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma; ja
  • Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.