Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metso noudattaa hallituksen jäsenten valinnan ja palkitsemisen valmistelussa porssiyhtiöiden hyvää hallintotapaa ohjaavaa Helsinki Corporate Governance koodia (hallinnointikoodi) siten, että yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta pysyvänä toimielimenä on tehty Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2013 ja yhtiökokous on samalla hyväksynyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan kokoonpanon määräytyminen ja yhtiökokousehdotusten valmistelu noudattaa yhtiökokouksen hyväksymää työjärjestystä.

Hallitusjäsenten nimittämisprosessi

Metso_18_CG_fin-2-white-850px.png

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman rekisteriin merkityn osakkeenomistajan edustajat vuosittain 1.syyskuuta omistustilanteen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
 • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
 • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
 • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; sekä
 • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan ehdotus vuoden 2019 yhtiökokoukselle ( julkistettu pörssitiedotteena 23.1.2019)

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Kari Stadigh. Ozey K. Horton, Jr. ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten toimittuaan Metson hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen.

Mikael Liliuksen ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana ja Christer Gardellin varapuheenjohtajana.

Kari Stadigh (DI, diplomiekonomi, s. 1955, Suomen kansalainen) on Sampo Oyj:n konsernijohtaja, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) hallituksen puheenjohtaja ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Nokia Oyj:n hallituksen jäsen ja Waypoint Group Holdings SA:n hallituksen jäsen. CV, jossa aiempi työkokemus ja aiemmat luottamustehtävät löyty tältä sivulta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin sama kiinteä vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

 • Puheenjohtajalle 120 000 euroa
 • Varapuheenjohtajalle 66 000 euroa
 • Hallituksen jäsenille 53 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille maksettaisiin samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 euroa
 • Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa
 • alkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.


Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan hallituksen kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota ei maksettaisi hallituksen valiokuntien kokouksista.

Metson hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2019 yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2019 yhtiökokouksen jälkeen.

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) ja muina jäseninä Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital AB), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä. Metson osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat omistuksen 1.9. perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Esitteet
Nimi
CV_Kari Stadigh Lataa