Etusivu Yritys Sijoittajalle Hallinnointi Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on yhtiön tärkein konsernistandardi, joka määrittelee perusperiaatteet, joihin yhtiön politiikat ja menettelytavat perustuvat. Tällä standardilla yhtiö sitoutuu vastuulliseen liiketoimintaan, kestävään kehitykseen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikessa toiminnassaan.

Toimintaperiaatteet on maailmanlaajuisesti sovellettava sääntökokoelma kaikille Metson työntekijöille ja liikekumppaneille. Niillä varmistetaan yhtenäinen päätöksenteko päivittäisessä työskentelyssä sekä se, että Metso on vastuullinen ja luotettava kumppani. Metson toimintaperiaatteissa on koottu yhteen korruption vastaisen toiminnan ja lahjomattomuuden, kauppatavan, ihmisoikeuksien, turvallisuuden, vastuullisuuden, tietojen julkistamisen ja muiden vaatimustenmukaisuuden alueiden kannalta tärkeät aiheet.

Lisäksi Metso on sitoutunut noudattamaan seuraavia globaaleja aloitteita, jotka
ohjaavat vaatimustenmukaisuuden hallintaa:

• YK:n Global Compact-aloite
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
• Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista
• YK:n ihmisoikeuksien julistus
• YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet

Metso kunnioittaa ja on sitoutunut toimimaan tavalla, joka on yhdenmukainen kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien kanssa, mukaan lukien YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, YK:n Global Compact -aloite sekä Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Kaikkien työntekijöiden oikeuksiin kuuluu, että heitä kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää tai häirintää hyväksytä. Metsossa ei hyväksytä eikä käytetä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metson korruptionvastaisen menettelytavan mukaisesti. Kaikki Metson työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Metso vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemissään sopimuksissa, että myös toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät noudattavat vastaavia periaatteita toiminnassaan.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2022

Metson toimintaperiaatekoulutus järjestetään vuosittain ja viimeisin koulutus julkaistiin marraskuun 2022 alussa. Annetussa ajassa 97,8 % (2021: 96,9 %) työntekijöistä oli suorittanut koulutuksen. Toimintaperiaatekoulutus kuuluu pakollisena osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessiin. Lisäksi edellytettiin, että kaikki myynnin kolmannet osapuolet suorittavat korruptionvastaisen koulutuksen, joka käsittelee Metson nollatoleranssia korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Odotamme kaikkien toimittajien noudattavan Metson toimittajien toimintaperiaatteita. Vuonna 2022 keskityttiin erityisesti asiakkaan tunnistamisprosesseihin (Know Your Customer) korkean riskin maissa ja -alueilla.

{{ title }}
{{ title }}